Sådan skabte vi styrket sammenhæng i ældreplejen

Ledere fra Ballerup Kommune fortæller i denne video, hvordan de har styrket overgangen mellem de midlertidige pladser og hjemmeplejen.

Af Irene Aya Schou 22/01/2024
Fremfærd

I Ballerup Kommune har de igennem det seneste år arbejdet med at styrke indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger og forbedre de svære overgange internt i det nære sundhedsvæsen.

Projektet ligger under Fremfærd Sundhed og Ældre, og arbejdet i Ballerup Kommune udspringer af helt konkrete vanskeligheder i dagligdagen, når en borger skal fra korttidspladserne og tilbage i eget hjem med støtte fra hjemmeplejen.

Snak om det, der bøvler i samarbejdet

Se, hvordan hjemmeplejen sammen med korttidspladserne, visitationen og kommunens terapeuter satte sig ned for at snakke om de ting, der bøvlede i samarbejdet på tværs af de forskellige fagligheder.

Det gav vigtige indsigter i hinandens arbejdsgange og en styrket indsats i forhold til især ældre borgere med multisygdom og kroniske lidelser.

Dialog øger relationel kapacitet

I videoen medvirker leder af sundhedsområdet Anne-Marie Bergstrøm og leder af hjemme- og sygeplejen Tine Gitte Nielsen, begge fra Ballerup Kommune.

For leder af sundhedsområdet Anne-Marie Bergstrøm har projektet givet en metode til at arbejde med problematikker på tværs af enheder.

- Det handler om at få noget relationel kapacitet ind i organisationen og en awareness om, at vi faktisk ikke ved, hvad hinanden laver. Vi har brug for at sætte os sammen og se på de problemer, der er, for dybest set har vi ikke den indsigt i hinanden verden, som gør, at vi kan træffe beslutningen om, hvad der skal skabe forandringen, siger hun i filmen.

Videoen er produceret i forbindelse med Fremfærd Sundhed og Ældre projektet Styrket sammenhæng i indsatsen til borgere med komplekse problemstillinger.

Kort om projekt ”Styrket sammenhæng i indsatsen til borgere med komplekse problemstillinger”
Fremfærd sundhed og ældre

Formålet med projektet er at opnå ny viden om, hvordan kommunerne kan løfte kvaliteten overfor ældre borgere med stadig større kompleksitet i sundhedsproblemstillinger, og hvordan kommuner mest hensigtsmæssigt inkorporer dette som en del af kerneopgaven.

Projektet har fokus på at afprøve og opnå viden om, hvordan der sikres et godt samspil i de differentierede kompetencer, der er nødvendige i et komplekst borgerforløb.

Projektledelse: KL og Dansk Sygeplejeråd