Ung medarbejder

Seks kommuner efterlyses til projekt om unge medarbejdere

Hvad er en attraktiv arbejdsplads for unge på sundheds- og ældreområdet? Det ønsker Fremfærd Sundhed og Ældre at blive klogere på.

Af Irene Aya Schou 20/03/2024
Fremfærd

Hvad driver og motiverer de unge? Hvordan skaber man en arbejdspladskultur, der appellerer til medarbejdere på tværs af generationer? Og hvad skal der til for at lede de unge, som i disse år finder fodfæste på arbejdsmarkedet?

Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive forsøgt besvaret i projektet "Unge medarbejdere og arbejdskultur".

Fremfærd Sundhed og Ældre står bag projektet og søger seks kommuner til at deltage og bidrage med viden, der understøtter kommunernes mulighed for fortsat at tiltrække og tilknytte medarbejdere til sundheds- og ældreområdet i fremtiden.

LÆS OGSÅ: Nyt projekt skal inspirere til god ledelse af unge

Som projektkommune får I

  • Mulighed for at arbejde med at skabe et inkluderende arbejdsmiljø og godt samarbejde på tværs af generationer.
  • Et faciliteret, lærende rum, hvor I kan være sammen som ledere og unge medarbejdere, og dele erfaringer og indsigter.
  • Mulighed for at fordybe jer i, hvad der motiverer forskellige medarbejdere, og hvordan denne viden kan bruges, når I i fremtiden skal sikre, at I har nok kollegaer på sundheds- og ældreområdet.
  • Indsigt i, hvordan man som leder på fx et plejehjem eller i en hjemmepleje kan tilbyde en ledelsesstil og et arbejdsmiljø, der er motiverende og tilpasset til den enkelte unge medarbejder.

Som projektkommune skal I

  • Udvælge en deltagerkreds bestående af både ledere og medarbejdere, som er engagerede og tager ejerskab i projektet.
  • Sikre ledelsesmæssig opbakning til prioritering af projektet.
  • Udpege en tovholder for projektet i jeres kommune.
  • Stille jer til rådighed for erfaringsopsamling og feedback på formidlingsprodukter, når projektet er afsluttet.

Praktisk information

Projektets omdrejningspunkt er to generationsværksteder, der afholdes den 24. oktober 2024 i Odense og 9. december 2024 i København.

Hver deltagerkommune har 10 pladser på generationsværkstederne, der fordeles mellem ledere og unge medarbejdere. 

Det er gratis at deltage i projektet. Projektet dækker dog ikke udgifter til transport til generationsværkstederne samt frikøb af medarbejdere.

Sådan deltager I

Hvis I er interesserede i at deltage i projektet, skal I senest den 1. maj 2024 sende en mail til Christina Bendix, specialkonsulent i KL.

I er også velkomne til at ringe, hvis I har spørgsmål til projektet og deltagelse. Kontaktoplysninger: E-mail: CHBE@kl.dk Telefon: 33703779

Projektledelsen varetages af FOA og KL. Komponent – kommunernes udviklingscenter er ekstern leverandør og faciliterer forløbet.

Læs mere og tilmeld jer her

Billedtekst:

Foto: Henrik Brunnsgaard, SkillsDenmark

Læs mere og tilmeld jer
Om projektet "Unge medarbejdere og arbejdskultur"

Formålet er at afdække forventningerne til ledelse hos unge medarbejdere på ældreområdet og få indsigt i, hvordan man som leder på fx et plejehjem eller i en hjemmepleje kan tilbyde en ledelsesstil og et arbejdsmiljø, der er motiverende og tilpasset til den enkelte unge medarbejder. 

Projektet, der ventes afsluttet i begyndelsen af 2025, skal resultere i konkrete produkter som fx vejledninger, guides eller håndbøger til god ledelse af unge medarbejdere i ældreplejen. Fremfærd Sundhed og Ældre står bag projektet.