kommunal sygepleje

Fælles prioriteringer styrker samarbejdet i sygepleje

SPARK-forløb har skabt bedre trivsel og mindre vikarforbrug på tværs af tre meget forskellige matrikler i kommunal sygepleje.

Af Irene Aya Schou 24/05/2024

Ubalance mellem krav og ressourcer, kamp om prioriteringer og manglende forståelse på tværs af tre lokationer.

Der var nok at tage fat på, da Den Kommunale Sygepleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i december 2022 ansøgte om et SPARK-forløb.

- Helt overordnede ønskede vi at blive bedre til at arbejde sammen på tværs af tre indmødesteder, så vi brugte vores ressourcer bedre, siger Betina Bendix, der er områdeleder af Den Kommunale Sygepleje, der består af ca. 140 medarbejdere, hvoraf hovedparten er sygeplejersker.

Måske er et gratis SPARK-forløb også noget for din arbejdsplads? Læs mere om SPARKs tilbud

Erfarne i Faaborg - nyuddannede i Ringe

Sygeplejen er fysisk lokaliseret på tre adresser. Én sygeplejegruppe er i Faaborg, en anden i Ringe og 'de midlertidige pladser', der blev en del af den kommunale sygepleje i 2022, er lokaliseret på rehabiliteringscentret Bakkegården i den lille by Espe sydvest for Ringe.

De tre enheder er kulturelt og aldersmæssigt meget forskellige. Mens mange medarbejdere i sygeplejen i Faaborg nærmer sig pensionsalderen, er sygeplejerskerne i Ringe generelt yngre, og mange på vej på barsel.

- Det gør en væsentlig forskel for prioriteringerne, at nogle har været i faget i mange år, men andre er relativt nyuddannede, siger Christina Brun Nielsen, der er AMR for sygeplejerskerne i Faaborg.

Ressourcer fordeles på online-møder

Repræsentanter fra de tre TRIO’er og områdelederen blev sammen med SPARK-konsulenten enige om, at der skulle sættes ind to steder:

  • Der skulle arbejdes med fælles prioriteringer ved hjælp af Prioriteringstrekanten
  • Der skulle etableres korte online-møder mellem de tre indmødesteder

- Noget af det, vi lykkedes med under Covid19, var Teams-møder, så vi så på, hvordan vi kunne bruge det i en hverdag, hvor vi er langt fra hinanden. Derfor lavede vi samarbejdsmøder på Teams om morgenen og om aftenen som en prøvehandling, siger områdeleder Betina Bendix.

På online-mødet deltager én fra hvert af de tre mødesteder. Møderne handler om, hvordan man fordeler ressourcerne den pågældende dag. 

- Er der sygdom? Og hvis der er sygdom, er der så brug for hjælp? I dag havde vi fx sygdom i Faaborg. Derfor var der to fra Ringe, der kørte i Faaborg, fortæller AMR Christina Brun Nielsen.

Dialog om kerneopgaven 

Foruden online-møder har sygeplejen i Faaborg-Midtfyn brugt SPARK-forløbet til at arbejde med fælles prioriteringer gennem Prioriteringstrekanten.

Prioriteringstrekanten er ét af de værktøjer, som SPARK benytter ude på de kommunale arbejdspladser. Trekanten hjælper med at starte en dialog om kerneopgaven og skabe refleksion om hvilke opgaver, der er vigtigst. 

- Vi afviklede to temadage for vores kolleger. På temadagene skrev vi alle vores arbejdsopgaver ned, og bagefter skulle vi prioritere dem. Vi fandt ud af, at vi ikke prioriterer ens, siger Mette Agerholm Marhauer, der er TR for sygeplejerskerne i Ringe.

Blandede borde gav ny forståelse

På temamøderne sad medarbejderne ved 'blandede borde'. Det gav mange gode snakke, fx viste det sig, at de erfarne medarbejdere i Faaborg godt kunne undvære morgenmødet, hvor man gennemgår kørelisterne, mens de yngre medarbejdere i Ringe prioriterede netop det møde meget højt. 

- Det var en øjenåbner, så forskellige vi var. Vi fik skabt relationer og en større forståelse for, hvorfor vi hver især prioriterer, som vi gør. Man var faktisk helt høj, da man gik hjem derfra, siger AMR Christina Brun Nielsen.

Godt med én udefra

Alle er enige om, at SPARK-forløbet har givet et boost til samarbejdet i organisationen. Et samarbejde, der ikke ville være kommet af sig selv.  

- Det er godt, at vi har haft én udefra, der har kørt processer med os og styret os igennem. Tidligere var det 'dem i Ringe' og 'dem på Bakkegården'. Nu går ledelse og medarbejdere i samlet flok, siger Ruth Hjerrild Low, der er tidligere TR og én af initiativtagerne til SPARK-forløbet.

Nyt tværgående klinikteam

De tre TRIO-grupper er blevet enige om at fortsætte samarbejdet og mødes et par gange om året for at diskutere forskellige arbejdsmiljøspørgsmål. Samtidig er der opstået et nyt samarbejde på tværs af de to sygeplejegrupper omkring kommunens syv sygeplejeklinikker.

- Vi har oprettet et tværgående klinikteam som en prøvehandling for at styrke samarbejdet på tværs. Klinikteamet snakker sammen hver morgen over Teams og fordeler opgaverne, og man kan godt fra Faaborg skulle køre til Ringe og tage en klinik, siger områdeleder Betina Bendix. 

Ingen eksterne vikarer

Processen har styrket den psykologiske tryghed og trivslen blandt medarbejderne - og så har det mindsket brugen af vikarer, fortæller Betina Bendix.

- Vi bruger ikke længere eksterne vikarer eller i hvert fald meget lidt. Til gengæld har vi brugt vikarpengene på at ansætte faste sygeplejersker, siger hun.

Opgaven binder os sammen

For medarbejderne er det vigtigt at vide, hvordan man prioriterer, og hvor man kan bede om hjælp.

- Vi har ikke oceaner af tid. Derfor er dialogen om prioriteringer vigtig, for at jeg kan gå hjem fra arbejde med en god fornemmelse i maven. Vi er forskellige på de tre mødesteder, og det er ok. Vi skal ikke italesætte os som helt ens. Det er først og fremmest opgaven, der binder os sammen, siger Ruth Hjerrild Low, tidligere TR.

Mette Agerholm Marhauer, TR i Ringe supplerer: 

- Vi har lært, at vi er gode sammen, og vi har fået endnu mere lyst til at lære hinanden at kende på tværs. Det gør noget godt for vores trivsel, siger hun. 

Om SPARK
SPARK

SPARK står for Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne. SPARKs konsulenter kører ud i landet og besøger lokale, kommunale arbejdspladser, hvis ledere og medarbejderrepræsentanter har brug for at se på det psykiske arbejdsmiljø sammen. SPARK er et fælles initiativ mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

Læs mere om SPARK og SPARKS tilbud her.

Læs hvordan I selv søger her.

Prioriteringstrekanten - skab fælles prioriteringer
Prioriteringstrekanten

Prioriteringstrekanten er et af de værktøjer, som SPARK benytter ude på de kommunale arbejdspladser. I kan bruge den, når I har udfordringer med at nå alle opgaver eller savner klare prioriteringer og tydelighed i opgaverne. 

Prøv prioriteringstrekanten

SPARK-linjen: Få hjælp til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø 

33 70 34 00

SPARK-linjen er til dig der: 

  • Er AMR, TR eller leder i et MED-udvalg, en arbejdsmiljøgruppe, eller indgår i et TRIO samarbejde

Det kan I få hjælp til:

  • Sparring om arbejdet med psykisk arbejdsmiljø i netop jeres situation
  • Inspiration til metoder og værktøjer I kan bruge
  • Ideer og redskaber til samarbejdet i MED-udvalg og TRIO
  • Afklaring om hvorvidt et SPARK-forløb er noget for jeres arbejdsplads

SPARK-linjen er åben mandag til torsdag mellem 9-14 på telefon 33 70 34 00.

Du kan også skrive til os på info@sparkweb.dk og aftale et tidspunkt, hvor vi ringer dig op eller mødes virtuelt.

SPARK menu