Kunstig intelligens

Indfør ny teknologi med en god samarbejdskultur

Tre kommuner introducerer lige nu ny teknologi til deres medarbejdere med støtte fra Fremfærd.

Af Bettine Romme Andersen 25/09/2023
Fremfærd

Hvordan bliver implementering af ny teknologi og digitalisering en succes i kommunerne?

Det er i hvert fald afgørende, at samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere fungerer godt.

Derfor ønsker et nyt projekt fra Fremfærd at hjælpe kommunerne, så endnu flere lykkes godt med at indføre ny teknologi for at opnå de ønskede velfærdsgevinster.

Hvordan gør man det godt?

Vi har allerede en hel del viden om, hvad der skal til for at skabe god implementering. Blandt andet fra Fremfærd-publikationen Sammen om ny teknologi.

Den beskriver, hvordan kommuner kan sikre den nødvendige omtanke, dialog og samarbejdsform, når nye teknologier skal rulles ud.

- Vi ved fra publikationen, at en betingelse for at have en god proces er, at medarbejderne er inddraget, tager ansvar og får ejerskab til processen. Og det afprøver vi i projektet sammen med tre kommuner - og vi har netop fået plads til en kommune mere, siger projektleder Jan Struwe Poulsen fra KL.

Publikationen peger på fire temaer - grundspørgsmål - som er vigtige at have en dialog om, hvis man vil skabe en vellykket proces.

Kommuner prøver grundspørgsmålene af

De tre deltagerkommuner får støtte til at arbejde med de fire vigtige grundspørgsmål fra professor Jan Pries-Heje fra RUC eller post doc. Søren Skaarup fra ITU.

  • Næstved Kommune deltager med et teknologiprojekt om implementering og spredning af AI-baseret system til at våge over beboere, fx ældre om natten.
  • Silkeborg Kommune deltager med en forandringsproces med fokus på medarbejderinddragelse, hvor kommunen skal gå fra ét ejendomssystem til et andet.
  • Høje-Taastrup Kommune sætter fokus på fremtidens administrative arbejdsplads – og hvad den kræver af kompetencer, mindset og fælles kultur.

Man kommer længst med samarbejde

For at kommunerne nu og fremover kan levere kvalitet i kerneopgaven, er der brug for, at de lykkes med at bruge ny teknologi. Målet med projektet er derfor at skabe viden om samarbejdsprocesser, der virker.

- Vi har før set, hvordan manglende inddragelse skaber modstand og dermed øger risikoen for, at implementeringen falder til jorden. Derfor er det meget vigtigt at få involveret medarbejderne på et tidligt tidspunkt. Dels for at de kan bidrage med deres faglighed i forhold til den konkrete opgaveløsning og den virkelighed, som teknologien skal fungere i, men også for at sikre ejerskab og opmærksomhed på, at medarbejdere kan følge med kompetencemæssigt, siger projektleder Dorthe Storm Meier fra Offentligt Ansattes Organisationer (OAO).

Spredning af de gode erfaringer

Projektlederne håber, at de deltagende kommuner med indsatsen vil føle sig hjulpet både i deres konkrete projekt og i deres videre arbejde med digitalisering.

Derudover er ambitionen, at de øvrige kommuner skal kunne lade sig inspirere af case-kommunernes arbejde med at skabe en god samarbejdskultur om ny teknologi.

- Vi vil gerne give gode råd til den gode proces via konkrete eksempler fra kommunerne. Det skal ikke bare være et glansbillede, men også eksempler på udfordringer, og hvordan man håndterer dem og kommer videre, siger Jan Struwe Poulsen fra KL.

Projektet afsluttes med en rapport, der beskriver de enkelte case-kommuner, men også de tværgående læringer og resultater.

Publikation: "Sammen om ny teknologi"

Sådan får vi det bedste ud af de digitale muligheder.

Skal du bruge et større antal trykte eksemplarer af ”Sammen og ny teknologi” så skriv en mail til kaan@kl.dk