Kvindelig leder

Rekruttering som vej til flere kvinder i ledelse

Det er en god ide at være opmærksom på kønsaspektet, når der skal rekrutteres. Sproget i jobannoncerne kan for eksempel have betydning for, hvem der søger.

Af Personaleweb 15/05/2013
KL,
KTO

Jobnnoncerne skal appellere til begge køn.

Hvis det er et rekrutteringsfirma, der står for rekrutteringen, kan man forpligte dem til at skaffe lige mange mandlige og kvindelige kandidater.

Hvis man opererer med et ansættelsesudvalg, skal man være opmærksom på sammensætningen af udvalget.

Læs også: Mentorordninger som vej til flere kvinder i ledelse

Endelig kan anonymitet være med til at øge den interne rekruttering.

Ligestillingskonsulenter kan derfor med fordel bidrage med formuleringerne i jobannoncen, så den appellerer til både mænd og kvinder.

Københavns Kommune

Københavns Kommune har brugt formøder forud for udformningen af en jobannonce, så den lokale leder har fået sparring og feedback på annoncen.

Et andet fokusområde er ansættelsesudvalgene, hvor der kan være et opkvalificeringspotentiale, så medlemmerne bliver opmærksomme på eventuelle kønsbias.

Det er blandt andet også et indsatsområde i Københavns Kommune.

Nyborg Kommune

Nyborg Kommune har udarbejdet en guide for ligestilling og ansættelse. Der er tale om en drejebog til brug for rekruttering og ansættelsessamtaler.

Den bruges Blandt andet til at udpege en række faldgruber, som man bør være opmærksomme på for at fremme lige muligheder for kvinder og mænd. Læs guiden.

Næstved Kommune

Næstved Kommune har lavet en rekrutteringsstrategi, der skal hjælpe kommunen i kampen om at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere gennem målrettede indsatser.

Indsatserne handler blandt andet om kvinder i ledelse og mænd i kvindefag. Du kan downloade Næstved Kommunes rekruterringsstrategi.

Læs Næstveds rekrutteringsstrategi
Om projektet Flere kvinder i ledelse

Fem kommuner Aarhus, København, Nyborg, Næstved og Aalborg har underskrevet Charter for flere kvinder i ledelse.

Formålet med projektet 'Flere kvinder i ledelse' har været at indsamle og formidle de erfaringer, som de fem kommuner har gjort sig samt indsamle og formidle de tiltag, de har igangsat i forhold til arbejdet med at få flere kvinder i ledelse.

Kontakt:

Marlene Skou Jørgensen, KL, MKR@kl.dk, 3370 3575

Lars Daugaard, KTO, ld@kto.dk, 3347 0625

Læs om flere erfaringer fra projekt 'Flere kvinder i ledelse'

Aarhus, Københavns, Nyborg, Næstved og Aalborg Kommune er enige om, at der skal mange og varierende indsatser både mod kvinder og mod ledelsesudvikling generelt, hvis arbejdet med flere kvinder i ledelse skal bære frugt. Læs mere om deres tiltag:

Kontakt vedrørende 'Flere kvinder i ledelse'

Marlene Skou Jørgensen, KL, MKR@kl.dk, 3370 3575

Lars Daugaard, KTO, ld@kto.dk, 3347 0625