Hanne Friberg

”Demens og smerter kræver særlig opmærksomhed”

Stærk faglighed er afgørende, når man vil sikre sundheden hos mennesker med demens.

Af Sine Molbæk-Steensig 09/11/2023

Mennesker med demens har akkurat lige så mange smerter som alle andre, men de har sværere ved at give udtryk for dem. De har derfor større risiko for under- eller fejldiagnosticering af smerter, og der er større sandsynlighed for, at de lider af ubehandlede kroniske eller akutte smerter.

Smerter giver ikke bare nedsat livskvalitet, men kan også være tegn på akut sygdom, der kræver behandling. Derfor har pleje- og sundhedspersonale en vigtig opgave i at opdage smerter, så den demensramte kan få behandling.

Systematiske observationer er afgørende

- En borger med demens fortæller ikke nødvendigvis, at han har ondt i benet, så vi skal være skarpe på at observere, at han fx går anderledes, end han plejer og ikke har samme appetit.  

Det fortæller Hanne Kærsmose Friberg, uddannelseskonsulent hos Nationalt Videnscenter for Demens.

Hun er oplægsholder på et stort læringstræf for Fremfærd-projektet Sikker sundhed for borgere med demens. Her deler videnspersoner og plejecentre fra hele landet deres erfaringer med at sikre sundheden for borgere med demens.

- Ved enhver ændring i adfærd hos en borger med demens, bør man faktisk stille spørgsmålet: Kan dette skyldes smerter?

Hvad skal der holdes øje med?

Hanne Kærmose Friberg har været med til at udvikle det gratis e-learning materiale ABC Demens – smerter, som er skabt til sundhedspersonale, men alle med interesse er velkomne til at tage det.

Nu deler hun ud af nogle af kursets indsigter.

- Afhængig af borgerens grad af demens er der forskellige tilgange. Personer med let grad af demens vil ofte selv kunne fortælle, at de har ondt, men de giver ikke nødvendigvis udtryk for det.

I den situation giver det mening at spørge ind, og man kan fx bruge visuelle værktøjer, som kan støtte borgeren i at illustrere smerten og intensiteten af smerterne, fortæller hun.

Men for mange demensramte borgere er dette ikke muligt, og så må plejepersonalet i stedet lede efter smerteadfærd.

- Det kan være, brynene trækker sig sammen. Det kan være, borgeren bevæger sig på en anden måde, end han plejer eller mister appetitten. Det kan også komme til udtryk verbalt, hvor borgeren skælder ud eller sukker.

Der er mange parametre, man skal have for øje, fortæller Hanne Kærmose Friberg. På modellen nedenfor kan du se de mest almindelige udtryk for smerte.

Få fat i borgerens smertehistorie

Der er ikke nogen facitliste til identificering af smerter, men noget af det, der virkelig kan batte, er at kende borgerens smertehistorie. Hvor har borgeren tidligere haft ondt? Hvordan er det kommet til udtryk? Og hvad har virket?

Hvis borgeren selv er på et stadie, hvor den samtale ikke længere er mulig, så kan de pårørende være en stor ressource.

- Det kan være ægtefællen lige ved, hvordan puden skal ligge under benene, så den smerteramte bedst kan falde i søvn. Eller at bedstevennen kan fortælle, at smerterne er særligt slemme, når borgeren bliver indadvendt og apatisk, siger Hanne Kærmose Friberg.

Uanset hvad, så kan det godt betale sig at blive klogere på, hvordan man vurderer og håndterer smerte hos mennesker med demens. Både borgere og plejecentre har meget at vinde i forhold til øget livskvalitet, unødvendige indlæggelser og mindre udadreagerende adfærd.

Bliv klogere på demens og smerter

Er du blevet nysgerrig på identificering og håndtering af smerter hos mennesker med demens? Så kan du tage det gratis kursus hos Nationalt Videncenter for Demens.

ABC Demens - smerter

Den nye e-learning er målrettet sundhedspersonale, der arbejder i hjemmeplejen eller på plejehjem. Kurset tager ca. 1 time at gennemføre og har fokus på fire cases, der alle indeholder små opgaver med situationer fra hverdagen.

Du lærer om:

  • Det særlige ved smerter og demens
  • Opsporing af smerter
  • Observation af smerteadfærd ved nedsat evne til at kommunikere
  • Brug af smertevurderingsredskaber
  • Smertelindrende omsorg og behandling (ikke medicinsk)
  • Smertestillende medicin og demens.
Smerter - En guide til vurdering og håndtering af smerter hos mennesker med demens

Sammen med ABC Demens – smerter hører en guide, som indeholder viden og konkrete anvisninger til, hvordan man kan identificere, observere og behandle smerter og dermed sikre, at de bliver opdaget, uanset hvor fremskreden demenssygdommen er. 

Om projekt Sikker sundhed for borgere med demens

Projektet ønsker at styrke de sundhedsfaglige kompetencer hos medarbejdere på plejecentre.

Det skal ske ved at arbejde målrettet med arbejdsgange og redskaber til at forbedre både sundhed og patientsikkerhed.

Leder og medarbejder-teams fra fem kommuner deltager og afdækker et sundhedsfagligt problem hos borgerne og herefter identificerer relevante indsatser til at skabe forbedringer og forebyggelse.

Det er Fremfærd Sundhed og Ældre, der står bag projektet, som udføres sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Nationalt Videnscenter for Demens.

Sikker sundhed