Opsporing af infektioner

E-learning om infektioner hos mennesker med demens

Bliv klædt på til at opspore og håndtere infektioner i nyt e-kursus fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Af Sine Molbæk-Steensig 15/04/2024

Med alderen svækkes vores immunforsvar, og ældre mennesker har derfor større risiko for at få infektioner. Symptomerne er ofte anderledes, og de ældre får fx ikke altid feber eller andre almindelige symptomer.

Når man lider af demens, er man endnu mere udsat for at få infektioner. Det kan fx skyldes, at man ikke altid får vasket sine hænder efter toiletbesøg, at ens kost er mangelfuld og ensidig, eller at man fx spiser mad, der er blevet for gammel.

Derfor bliver mennesker med demens også oftere indlagt på grund af infektioner, ligesom deres risiko for at få alvorlige forløb er stærkt forøget.

Vigtig opgave for sundhedspersonale

Demensramte kan have svært ved at sætte ord på og fortælle om deres helbredsproblemer, og derfor har de brug for, at sundhedspersonalet er klædt godt på, for det kræver et skarpt klinisk blik at spotte og handle på små ændringer, som kan være tegn på infektion.

Derudover er mennesker med demens meget afhængige af, at personale kan hjælpe dem med at forebygge infektioner, fx med rengøring, støtte til håndvask og anden personlig pleje.

Det er baggrunden for, at Nationalt Videncenter for Demens nu tilbyder e-kurset ABC Demens – infektioner.

Bliv klogere med gratis e-learning 

Den nye e-learning tager ca. 1 time at gennemføre og er målrettet sundhedspersonale, der møder mennesker med demens i deres arbejde.

Du lærer blandt andet, at:

  • Mennesker med demens er særligt udsatte og har brug for individuel støtte til at bryde smitteveje
  • Det er særlig vigtigt at udføre systematisk observation og skærpe kliniske blik
  • Infektioner, der ellers er harmløse, kan udvikle sig til alvorlige tilstande
ABC Demens - Infektioner

ABC Demens - infektioner er et e-kursus udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens. Det er gratis at oprette sig som bruger, og kursisten kan tage kurset i eget tempo.

Udover kurset om infektioner er der yderligere seks kurser til forskellige målgrupper, herunder grundkurset ABC Demens pleje og omsorg, der giver en god introduktion til arbejdet med mennesker med demens.

Om projekt Sikker sundhed for borgere med demens

Projektet ønsker at styrke de sundhedsfaglige kompetencer hos medarbejdere på plejecentre.

Det skal ske ved at arbejde målrettet med arbejdsgange og redskaber til at forbedre både sundhed og patientsikkerhed.

Leder og medarbejder-teams fra fem kommuner deltager og afdækker et sundhedsfagligt problem hos borgerne og herefter identificerer relevante indsatser til at skabe forbedringer og forebyggelse.

Det er Fremfærd Sundhed og Ældre, der står bag projektet, som udføres sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Nationalt Videnscenter for Demens.

Sikker sundhed