Sikker sundhed for borgere med demens

Lommekort hjælper personale med at identificere smerter

Særlige lommekort støtter personalet på et plejecenter med tidlig opsoring af smerter hos borgere med demens.

Af Bettine Romme Andersen 08/12/2023
Fremfærd

På plejecenteret Montebello i Helsingør er der fokus på at styrke den faglige viden om smerter hos borgere med demens.

Det sker blandt andet ved, at plejecenteret har udstyret personalet med små lommeguider om adfærdsændringer hos borgere med demens forårsaget af smerter.

– Brugen af disse lommekort har bevirket, at vi i dag arbejder langt mere systematisk med tidlig opsporing – hvilket jo er en stor gevinst, siger Sille Lund, leder af plejecenteret, til Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!), som er en del af Fremfærd-projektet Sikker Sundhed for borgere med demens.

Her deltager 10 plejeenheder for at styrke medarbejdernes kompetencer i at arbejde målrettet med arbejdsgange for at forbedre sundheden for mennesker med demens.

Lommeguiden er udarbejdet af Nationalt Videnscenter for Demens, som også er en del af projektet, og kan købes i deres webshop.

Videoer om smerter og demens

Udover brugen af de små lommekort har medarbejderne på Montebello også set videoerne "ABC demens-smerter", som Nationalt Videnscenter for Demens har udgivet.

- De er både meget visuelle og lette at tilgå, og spørgsmålene undervejs giver nogle gode snakke, siger Sille Lund til PS!

Gå til ABC Demens - smerter

I projektet bliver plejeenhederne også oplært i at bruge forbedringsmetoder til at sikre systematikken og implementeringen af den viden og de værktøjer, de får i projektet.

Det er PS!, der står for den del, og plejecenterleder Sille Lund er vild med den måde at arbejde på.

- Jeg kan godt lide systematikken i det. Og på en eller anden måde kendetegner den måde at arbejde på også et stærkt fagligt fællesskab. Metoden bygger på en høj grad af medinddragelse, fordi alle fagligheder er med og byder ind på vores daglige møder. Det er med til at øge trivslen og giver en god energi, siger hun til PS!.

Læs hele artiklen på Dansk selskab for patientsikkerheds hjemmeside

Skema til screening af smerter

På Montebello har de i på baggrund af deltagelse i projektet også indført smerte-screeningsredskabet MAI-10 og har gennemført op mod 12 prøvehandlinger for bedre at kunne afdække, om den ændrede adfærd hænger sammen med smerter.

Og de er alle blevet rigtig glade for at bruge det - også lægerne på Montebello, fortæller social- og sundhedsassistent Lone Olsen på det seneste fælles læringstræf for alle plejeenhederne.

- Når vi har triage, og der er en, der siger, at bolig 4 har en ændret adfærd, så går vi op til vores tavle og gennemgår sammen, om det omhandler noget af det. Så vi får sporet os ind på, om det er smerter, siger hun til Viden på Tværs.

- Jeg har været leder i mange år, og den her måde at arbejde på bidrager til en stærk faglig, motiverende og nysgerrig kultur, afslutter leder Sille Lund.

Hent MAI-10 screeningsskema
Billedetekst

Plejecenterleder Sille Lund fortæller på et fælles læringstræf for alle projektets plejeenheder om Montebellos fremskridt med at forbedre sundheden for beboerne.

På læringstræffene har ledere og medarbejder mulighed for at give og få feedback på deres prøvehandlinger med at sikre bedre sundhed for borgerne for på den måde at sikre vidensdeling mellem enhederne.

Om projekt Sikker sundhed for borgere med demens

Projektet ønsker at styrke de sundhedsfaglige kompetencer hos medarbejdere på plejecentre.

Det skal ske ved at arbejde målrettet med arbejdsgange og redskaber til at forbedre både sundhed og patientsikkerhed.

Leder og medarbejder-teams fra fem kommuner deltager og afdækker et sundhedsfagligt problem hos borgerne og herefter identificerer relevante indsatser til at skabe forbedringer og forebyggelse.

Det er Fremfærd Sundhed og Ældre, der står bag projektet, som udføres sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Nationalt Videnscenter for Demens.

Sikker sundhed