Trivsels-Tænke-Tank

Her lander trivselsideer på lederens bord samme dag

Trivsels-Tænke-Tank sikrer systematisk indsamling og gennemførelse af medarbejdernes trivselsforslag.

Af Irene Aya Schou 23/04/2024

Snackautomat, massagestol, vanddispenser, fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse, bedre pausefaciliteter og jobswap, hvor medarbejdere bytter job i perioder.

Det er blandt de trivselsideer, der allerede er blevet realiseret på Rigshospitalets afdeling for Patologi. Her har man indført et værktøj til fokus på medarbejdertrivsel. Et koncept, der ifølge både ledere og medarbejdere er "pinligt konkret", og som virker, fordi ideer med det samme lander på ledernes bord.

- Vi lytter med rigtig store ører, når medarbejderne kommer med ideer. Som leder er det vigtigt, at jeg ikke tror, men faktisk ved, hvad mine medarbejdere har behov for, siger Sanni Charlotte Pedersen, der er overbioanalytiker og leder af ét af de fem laboratorieteam i afdeling for Patologi på Rigshospitalet.

Succeshistorier på væggen

Konceptet går ud på, at fem kolleger mødes jævnligt til et Trivsels-Tænke-Tank møde, også kaldet 3T. Hver kollega repræsenterer ét af de fem laboratorieteam i afdelingen, og hver kollega medbringer ét trivselsforslag samt én succeshistorie fra den sidste måned.

Succeshistorierne deles og hænges op på en særlig vægplads. De fem trivselsforslag deles også, og gruppen vælger to prioriterede forslag, der sendes videre til ledelsen.

- Ledelsen får trivselsforslagene samme dag og har to dage til at komme med et svar. Det er rigtig vigtigt, at der er en kort proces, og at bolden ledelsesmæssigt bliver grebet hurtigt, siger Ann-Christina Toft Sørensen, der er bioanalytiker og tillidsvalgt på afdeling for Patologi.  

30 trivselsforslag er realiseret

Konceptet har kørt i godt to år. I starten var der 3T-møder hver måned for at skyde processen godt i gang. Nu vedligeholdes konceptet med 3T-møder hver anden måned, svarende til kvartalsmøder når man trækker ferieperioder fra.

Indtil videre er mere end 30 trivselsforslag blevet realiseret. Kun to gange er det sket, at ledelsen har forkastet et forslag.

- En trivselsidé må godt koste penge, men det skal være et engangsbeløb og må ikke belaste de faste driftsudgifter, siger Sanni Charlotte Pedersen.

Deltagelse går på skift

Deltagelsen på Trivsel-Tænke-Tank-mødet går på skift blandt medarbejderne. Mødet har også en 6. og nogle gange 7. deltager, der deltager som ordstyrer og observatør, og som sikrer, at tidsplanen overholdes. Ordstyrer og observatører udpeges blandt de tillidsvalgte, og der er afsat halvanden time til mødet.

- Det er vigtigt, at alle bliver inkluderet i processen. I en travl hverdag er det svært at finde tid til at tale sammen om trivsel. Derfor er 3T et godt sted at mødes på tværs af teams og på tværs af nyansatte og erfarne medarbejdere, siger Ann-Christina Toft Sørensen.

Ansvar for at implementere egen idé

I starten var der møde hver måned, men efterhånden som ideer er blevet realiseret, er behovet blevet mindre. Den medarbejder og det team, der er kommet med en idé, som godkendes, står selv for at gennemføre ideen efterfølgende. Og det er godt, mener Ann-Christina Toft Sørensen.

- Det gør, man tager et ansvar for sin egen idé og sin egen trivsel og får et kæmpe boost: "Det var mig og mit team, der gjorde det her," siger hun.

Fremlæggelse af diagnostiske cases

Både ledere og medarbejdere er glade for konceptet, der bl.a. har betydet, at afdelingen nu får feedback fra læger én gang om måneden under overskriften 'Fremlæggelse af diagnostiske cases'.

Medarbejderne i de fem teams består hovedsagelig af bioanalytikere, der laver laboratorieprøver, som sendes videre til lægerne.

- Vi ser kun en procesdel af patientprøvernes vej igennem vores laboratorium. Så når lægen fortæller: 'Hvorfor er vores arbejde så vigtigt', så får man pludselig den røde tråd og en aha-oplevelse, siger Sanni Charlotte Pedersen, inden Ann-Christina Toft Sørensen fortæller, at næste idé, der skal gennemføres, er tørreskabe til vådt tøj nede i kælderen.

Hvorfor er det blevet en succes?

Når Trivsels-Tænke-Tank er blevet en succes skyldes det ifølge Sanni Charlotte Pedersen og Ann-Christina Toft Sørensen, at der er kort fra ord til handling, hvilket skaber et fundament for arbejdsglæde og øget trivsel.

- Vi har oplevet, at sygefraværet er faldet ret markant, siden ordningen blev indført. Vi kan ikke sige, at 3T er årsagen, men det, at man kan få tid i en massagestol, en snack fra automaten og fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse, betyder noget, lyder det fra de to fra afdeling for Patologi på Rigshospitalet.  

Baggrund for artiklen:

Artiklen er skrevet på baggrund af et oplæg, som Sanni Charlotte Pedersen og Ann-Christina Toft Sørensen, holdt i april 2024 i forbindelse med en BFA-konference om godt psykisk arbejdsmiljø i Nyborg. Temaet for denne workshop var "Trivsels-Tænke-Tank (3F) - Et værktøj til fokus på medarbejdertrivsel". Foto: Thomas Søndergaard. 

Billedtekst:

Leder Sanni Charlotte Pedersen (tv) og TR Ann-Christina Toft Sørensen er enige om, at Trivsels-Tænke-Tank skaber bedre trivsel, gladere medarbejdere og mindre sygefravær. Foto: Thomas Søndergaard. 

Kort om Trivsels-Tænke-Tank
  • Mødet afholdes hver anden måned og varer halvanden time. I starten var det hver måned.
  • 5 deltagere (1 medarbejder fra hvert af de 5 laboratorieteams) samt 1-2 ordstyrere (tillidsvalgte)
  • Hver deltager medbringer: Én god historie, som de deler med hinanden, og som efterfølgende bliver hængt op på væggen, samt én trivselsidé, som de ved drøftelse/forhandling ”koger” ned til 2 prioriterede trivselsideer.
  • Forslagene skal kunne løses uden store økonomiske investeringer, indenfor en tidshorisont på maksimalt få måneder og være realistiske.
  • De 2 trivselsideer præsenteres samme dag for ledelsen, der indenfor 2 dage melder retur om og hvordan idéerne kan implementeres.

Læs mere om Trivsels-Tænke-Tank