SPARK

Send en ansøgning til SPARK

Vil I have gratis støtte fra SPARK, så skal I udfylde en ansøgning. Læs her, hvordan I gør.

Af SPARK 10/11/2018

For at søge om støtte fra SPARK skal I udfylde et kort digitalt ansøgningsskema.

Hvilke temaer kan I søge støtte til?

SPARK yder støtte til seks temaer:

 • Forandringer og omstillinger.
 • Samarbejdet mellem medarbejdere og/eller ledere på arbejdspladsen.
 • Risiko for vold og trusler fra borgere, brugere eller beboere.
 • Arbejdets indhold, omfang og udførelse.
 • Chikane, herunder mobning og seksuel chikane.
 • Alenearbejde.

I ansøgningen skal I oplyse hvilket eller hvilke af de seks temaer, I ønsker støtte til.

Søg her

Hvem kan deltage i et SPARK-forløb?

SPARKs forløb er målrettet MED-udvalg og TRIO’er. I får støtte og sparring, så I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø. Forløbet er praksisrettet og tager udgangspunkt i jeres løsning af kerneopgaven.  

Hvem skal udfylde ansøgningen?

Hvis I er en enkelt arbejdsplads, der søger om støtte, er det jeres TRIO/MED-udvalg, der skal søge. I skal derfor være enige i jeres TRIO/MED-udvalg om at søge. Når I udfylder ansøgningen, skal I angive kontaktoplysninger til både en leder og en medarbejderrepræsentant.

Når I søger om støtte til et SPARK-forløb for flere arbejdspladser på en gang, fx alle TRIO’er/MED-udvalg i en eller flere kommuner eller for flere TRIO’er/MED-udvalg indenfor et bestemt område/branche, er det HovedMED, ForvaltningsMED eller lignende, der skal være enige om at søge. Der skal også her angives kontaktoplysninger til både en leder og en medarbejderrepræsentant.

Hvad sker der, når I har sendt jeres ansøgning?

SPARK vurderer ansøgningerne en gang om måneden ud fra en prioritering, som sikrer, at SPARK kommer bredt ud til kommunerne og de forskellige brancheområder.

I får besked om, hvorvidt vi kan imødekomme jeres ansøgning senest den 14. i måneden efter, I har søgt. Det betyder, at hvis I fx søger den 5. april, så vil I få svar senest 14. maj.

I skal være klar til at gå i gang med selve forløbet inden for et halvt år efter, I har søgt.

I nogle få situationer kan SPARK ikke yde støtte – SPARK kan fx ikke løse et konkret påbud fra Arbejdstilsynet. Læs mere under Ofte stillede spørgsmål om SPARK.

Når I har fået godkendt jeres ansøgning

Når I har fået godkendt jeres ansøgning sker der følgende:

 • En SPARK-konsulent kontakter jer og spørger om baggrunden for jeres ansøgning og aftaler et formøde på jeres arbejdsplads.
 • På formødet fortæller I om jeres udfordringer, og sammen taler I om, hvad SPARK kan støtte jer med. På baggrund af dette udarbejder I og SPARK-konsulenten en samarbejdsaftale, hvor I aftaler, hvordan forløbet med jeres arbejdsplads og SPARK skal foregå.

For at sikre, at der er opbakning til SPARKs støtte på arbejdspladsen og for at sikre lokal forankring af støtten, så informerer SPARK Hovedudvalget i jeres kommune samt KL og Forhandlingsfællesskabet om, at I får støtte og om, hvilket tema I får støtte til. Det sker først, når der er lavet en samarbejdsaftale med jer. Selve samarbejdsaftalen bliver ikke videregivet.

Afslag

Hvis I får afslag, bliver der sendt en mail til jer senest den 14. i måneden efter, I har ansøgt.


Læs mere i vores FAQ, hvor I kan få svar på de mest almindelige spørgsmål.

Hvem kan få støtte af SPARK

Det er MED-udvalg og TRIOer på kommunale arbejdspladser, der kan få støtte – altså ledere og medarbejderrepræsentanter på den enkelte arbejdsplads.

Man kan både få støtte til forløb for MED-udvalg/TRIO på én konkret arbejdsplads og til forløb, hvor medlemmer af flere TRIO’er eller MED-udvalg samles på tværs af arbejdspladser og kommuner.

Find ansøgningsskemaet her
Ansøgningsskema

I skal udfylde et kort ansøgningsskema for at få støtte fra SPARK. 

Find ansøgningsskemaet her

 

Det skal I have klar, når I udfylder ansøgningsskemaet:

TRIO/lokalMED skal være enige om at søge

 • I skal have besluttet, hvilket eller hvilke af SPARKs seks temaer, I ønsker støtte til
 • En meget kort beskrivelse af jeres udfordringer og grunden til, I søger (maks 250 anslag)
 • Kontaktoplysninger på en leder og en medarbejderrepræsentant

 

SPARK menu