Sådan ser et SPARK-forløb ud

Et SPARK-forløb består dels af en række møder mellem TRIO/MED og en SPARK-konsulent og dels af tiltag, som I selv sætter i gang og afprøver på jeres egen arbejdsplads mellem møderne.

Af Sine Molbæk-Steensig 22/02/2023

Et forløb starter med, at I sender en ansøgning til SPARK. Når I får godkendt jeres ansøgning, bliver I kontaktet af en SPARK-konsulent. I modtager en mail og efterfølgende en telefonopringning, hvor I fortæller om jeres baggrund for at søge om et SPARK-forløb og aftaler en dato for jeres første møde.

I kan ansøge om et forløb for jeres egen arbejdsplads, men I kan også søge om at få et forløb for flere TRIO’er/lokal MED i en eller flere kommuner.

Første møde med SPARK-konsulenten

Ofte starter jeres forløb med et indledende møde, hvor SPARK-konsulenten kommer tættere på den problemstilling, som I har ansøgt på baggrund af. Inden mødet vil I få en hjemmeopgave, og ud fra den arbejder I sammen om at indkredse jeres forandringsønske – hvad vil I gerne ændre under og efter forløbet?

Det indledende møde skal udfolde og konkretisere den problematik, der fylder mest hos jer, og få alle jeres forskellige stemmer i spil.  

De efterfølgende møder med SPARK-konsulenten

De næste møder med SPARK forløber meget forskelligt, alt efter arbejdspladsernes behov. Typisk er et møde på tre timer, og ofte vil der være to af sådanne møder. På de møder arbejder I med den valgte problematik og den forandring, I ønsker at skabe, og I afprøver forskellige redskaber til at fremme dialog og handlemuligheder.

SPARK-konsulenten faciliterer processerne og har fokus på, hvordan I kan blive styrket i TRIO/MED i forhold til selv at kunne handle og sætte aktiviteter i gang.

I dialog med SPARK-konsulenten finder I ud af, hvad der passer til jeres arbejdsplads. Det kan også være, at I ønsker ét heldagsmøde og herefter selv vil arbejde videre.

Mellemrummene – tiden mellem møderne

Ved hvert møde med SPARK-konsulenten vil I samle op på, hvad der er sket undervejs. Vores erfaring er, at I får mest ud af et forløb, hvis I afprøver aktiviteter undervejs i forløbet. Det kan være:

  • en proces/metode, I har afprøvet med SPARK-konsulenten, og som I gerne vil prøve sammen med jeres kolleger. 
  • at ændre måden I holder personalemøde på
  • at I er opmærksomme på de talehandlinger, der er på jeres arbejdsplads i hverdagen 
  • at interviewe jeres kolleger om, hvad god trivsel er for dem

Det, der er vigtigt i et læringsperspektiv, er, at I får afprøvet noget, der kan skabe værdi på jeres arbejdsplads, og I får mulighed for at følge op på indsatsen sammen med SPARK-konsulenten.

Sidste møde med SPARK-konsulenten – læring og evaluering

Ved det sidste møde med SPARK-konsulenten arbejder I med at samle op på hele forløbet, herunder de læringspointer I er blevet opmærksomme på undervejs. Herefter ser I fremad i forhold til, hvordan I selv arbejder videre og fastholder de indsatser, I har eller vil sætte i gang.   

Det fleksible forløb

Et SPARK-forløb kan også være kortere og f.eks. bestå af to halve dage med en konsulent, hvis I vurderer, at det er nok for jer. Det vigtige for SPARK er, at I oplever, at jeres handlemuligheder i forhold til jeres ønske om forandring og forbedring af det psykiske arbejdsmiljø er styrket.

SPARK-forløb for flere arbejdspladser på en gang

Når I søger et SPARK-forløb for flereTRIO’er/lokalMED ad gangen, så er det HovedMED, ForvaltningsMED eller lignende, der udfylder ansøgningen.

I kan fx søge om et forløb om et bestemt emne eller indenfor et område – fx ældreområdet. Forløbet kan fx være for et områdeMED eller forvaltningsMED eller for alle TRIOer og MED-udvalg i en kommune. Forløbene er individuelt tilpassede, og det er også muligt at lave forløb med deltagere fra flere kommuner.

Læs mere om fællesforløb

SPARK menu