Medarbejdere fra Greve kommune

”Det her netværk burde være obligatorisk”

Ny fælles-TRIO er blevet klogere på følelser på jobbet, har styrket deres samarbejde og har fået et fælles sprog i SPARK-netværk.

Af Sine Molbæk-Steensig 25/01/2024

- Der er ikke en facitliste på det pædagogiske felt, så man kan altid blive ved med at præstere, og der er altid noget, der kan gøres bedre. Vi taler ofte om at være ”engageret i sit arbejde” som noget positivt, men overinvolvering er rigtig skidt, for hvad nytter det, hvis du bliver sygemeldt efter seks måneder?

Det spørgsmål stiller Sinan Uslu, arbejdsmiljørepræsentant på bostedet Vangeleddet.

Han og flere kolleger fra en ny fælles-TRIO i Greve Kommune har været del af SPARKs netværksforløb om høje følelsesmæssige krav på socialområdet. Deltagerne har mødt hinanden i alt fire gange, hvor de har fået ny viden og har delt erfaringer med hinanden på forskellig vis, bl.a. via en række dialogmetoder og værktøjer.

Vi befinder os på netværksforløbets afsluttende dag, og snakken falder på den viden og de indsigter, som netværket har ført med sig.

LÆS OGSÅ: Lad følelserne blive hjemme fra jobbet? Glem det!

Finder skjulte ressourcer

Tillidsrepræsentant Tina Hjorth fra Vangeleddet har været særlig begejstret for netværkets fokus på belastningspsykologien og begreberne overinvolvering og underinvolvering – både som medarbejder og som tillidsrepræsentant.

-Jeg har fået et nyt fagligt sprog, som har gjort det nemmere at tale med mine kolleger om velkendte problematikker; begreberne er lige til at forstå og vækker genklang på arbejdspladsen, siger hun.

Karin Tolstrup Sørensen fra PPV (Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter) i Greve, er også del af fælles-TRIOen og er enig i, at begreberne fra belastningspsykologien er brugbare og omsættelige i dagligdagen.

Hun fortæller, at netværket har været medvirkende til, at de på arbejdspladsen har fået sat gang i gode diskussioner om kulturen. Fx om forventningerne til medarbejderne, og hvad der egentlig er gavnligt – både for medarbejderne, men også for arbejdspladsen som et hele.

- Overinvolvering har en stor slagside – fx i form af udbrændthed. Vi er begyndt at italesætte, at når man har fri, så har man fri. Vi er også blevet opmærksomme på, at overinvolverede medarbejdere kan komme til at fylde på en måde, hvor de blokerer for værdifulde input fra andre medarbejdere. Vi oplever faktisk, at når vi får skruet ned for overinvolveringen, så får vi øje på skjulte ressourcer og vigtig viden i medarbejdergruppen.

Et fælles sprog

Greve Kommune er i gang med at omlægge det voksenspecialiserede område. Det betyder blandt andet, at arbejdspladser med meget forskellige kultur og forskellige borgergrupper nu skal arbejde tættere sammen.

- Vi vil gerne udvikle på en ens måde på tværs af arbejdspladser, og det er en af grundene til, at vi meldte os til SPARK-netværket. Det giver så god mening at være afsted sammen som ledelse og medarbejderrepræsentanter. De input vi får, og de diskussioner vi tager, gør det nemmere at gå hjem og implementere bagefter, fordi vi har et fælles ståsted, siger tillidsrepræsentant Tina Hjorth.

Arbejdsmiljørepræsentant Sinan Uslu lægger vægt på, at netværket har givet et fælles sprog i den nyetablerede fælles-TRIO.

- Vi kan gå direkte til sagens kerne i vores nye samarbejde. Vi kommer fra arbejdspladser med forskellig kultur og værdier, og det sparer en masse tid og kræfter, når vi alle sammen ved, hvad vi mener, når vi fx taler om under- eller overinvolvering, siger han.

Inspiration og nye perspektiver

Karin Tolstrup Sørensen lægger vægt på betydningen af at mødes flere arbejdspladser:

- Det har været så givende at mødes med arbejdspladser, der minder om os selv. Vi har mange af de samme udfordringer, og der er stor inspiration at hente hos hinanden. Jeg har fået flere aha-oplevelser og nye perspektiver undervejs.

Sinan Uslu mener, at tiltag som netværket kan gøre en forskel i forhold til nogle af de store udfordringer, som danske arbejdspladser kæmper med - fx stress og høje følelsesmæssige krav, og han. Han giver derfor netværket dette fine skudsmål med på vejen:

- Efter min mening, så burde det være obligatorisk

Skal I have et SPARK-forløb i 2024?

Skal 2024 være året, hvor I styrker det psykiske arbejdsmiljø og bliver bedre til takle udfordringer sammen?

Når medarbejderrepræsentanter og ledere har været igennem et SPARK-forløb, kommer de ud med ny viden og metoder, der kan styrke det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen.

Tilbuddet er gratis og er til alle kommunale arbejdspladser.

"Jeg er blevet mere anerkendende"
Sinan Uslu

- De input og den viden, vi har fået om følelser på jobbet, har gjort, at jeg er blevet mere anerkendende og reflekteret, når jeg har svære samtaler med mine kolleger. Og så har det været enormt inspirerende at tale med de andre deltagere her i netværket og høre deres perspektiver.

Sinan Uslu, arbejdsmiljørepræsentant på Vangeleddet

Få adgang til redskaber fra netværket

Er du blevet nysgerrig på, hvordan netværket har arbejdet med høje følelsesmæssige krav?

Her får du adgang til flere af de redskaber, netværket har arbejdet med.

LÆS ARTIKLEN: Lad følelserne blive hjemme fra jobbet? Glem det! 

SPARK-linjen: Få hjælp til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø 

33 70 34 00

SPARK-linjen er til dig der: 

  • Er AMR, TR eller leder i et MED-udvalg, en arbejdsmiljøgruppe, eller indgår i et TRIO samarbejde

Det kan I få hjælp til:

  • Sparring om arbejdet med psykisk arbejdsmiljø i netop jeres situation
  • Inspiration til metoder og værktøjer I kan bruge
  • Ideer og redskaber til samarbejdet i MED-udvalg og TRIO
  • Afklaring om hvorvidt et SPARK-forløb er noget for jeres arbejdsplads

SPARK-linjen er åben mandag til torsdag mellem 9-14 på telefon 33 70 34 00.

Du kan også skrive til os på info@sparkweb.dk og aftale et tidspunkt, hvor vi ringer dig op eller mødes virtuelt.

SPARK menu