Ungeindsatsen vidensopsamling

Vidensopsamling om unge uden job og uddannelse

Få overblik over eksisterende viden, analyser og erfaringer om unge uden job og uddannelse.

Af Bettine Romme Andersen 28/11/2023
Fremfærd

Der er i løbet af de seneste år udarbejdet flere undersøgelser og analyser om de unge, som er uden uddannelse og job.

Undersøgelserne og analyserne har blandt andet set på, hvem de unge uden uddannelse og job er, og hvad der kan være medvirkende til, at de ikke er kommet i uddannelse og job.

Der er også undersøgelser, der ser på, hvor mange unge uden uddannelse og job, der er i de enkelte kommuner.

Denne videns- og erfaringsopsamling bygger på flere forskellige analyser og undersøgelser, der er blevet udarbejdet inden for de seneste år. Opsamlingen er lavet i Fremfærd Borger-projektet En sammenhængende ungeindsats til gavn for den unge, som KL og Dansk Socialrådgiver er projektledere for.

Vidensopsamling om unge uden job og uddannelse
En sammenhængende ungeindsats til gavn for den unge

Projektet vil undersøge og understøtte kommunernes arbejde med en tværfaglig og sammenhængende ungeindsats.

Det skal ske via forskellige aktiviteter i en række kommuner med ledere, medarbejdere og unge.

Projektet skal medvirke til, at flere unge motiveres til og opnår de relevante færdigheder og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.