En sammenhængende ungeindsats

Vær med til at udvikle ungeindsatsen i nyt projekt

Alle unge fortjener et godt liv. Og det kan en sammenhængende ungeindsats være med til at sikre ved at gøre de unge parat til at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

Af Bettine Romme Andersen 07/06/2023
Fremfærd

42.000 unge under 25 år er ikke i uddannelse eller job.

Og det kan have store konsekvenser for livskvaliteten. Derfor er en god sammenhængende indsats i kommunerne afgørende for, at alle unge kan få fodfæste i livet og få opfyldt deres potentiale for uddannelse og job.

Gode erfaringer skal udbredes

Den kommunale ungeindsats (KUI) har i knap fire år arbejdet med netop det fokus at skabe sammenhæng på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet.

Der er masser af gode erfaringer og viden i kommunerne om at gøre unge klar til uddannelse og job. Og de erfaringer skal samles og sættes mere i spil.

Derfor starter Fremfærd Borger et projekt, hvis formål er at dele og udbrede gode erfaringer og understøtte en tværfaglig og sammenhængende ungeindsats.

Projektet ledes af KL og Dansk Socialrådgiverforening i fællesskab.

- Der er mange steder, hvor der er fundet gode måder at gå til de unge på, og der er fundet gode samarbejdsformer på tværs. Det vil vi gerne udbrede og samtidig styrke forståelsen af, at det er en fælles udfordring og et fælles mål - at få de unge i uddannelse eller i job - selvom man sidder forskellige steder i kommunen, siger Ellen Sveistrup Dahl fra KL og Mette Laurberg Jensen fra Dansk Socialrådgiverforening.

Deltag i projektet

Projektet søger 8-10 kommuner og vil tage udgangspunkt i følgende problemstillinger:

  • Hvordan understøttes og samarbejdes der bedst om at få de unge i uddannelse og job? 
  • Hvordan arbejdes der på tværs og sammen med den unge mod fælles mål?
  • Hvad sker der i praksis? Hvordan findes der frem til de unges potentialer?

Både ledere, medarbejdere og unge er en del af processen, som kommunerne selv er med til at udforme i virtuelle seancer og på fysiske workshops.

Der vil desuden blive lavet en vidensopsamling og en survey blandt alle landets kommuner.

Ansøgningsfrist er den 26. juni 2023, og der vil være digitalt opstartsmøde den 24. august fra 10-11:30.

Sådan kan I være med

Projektet vil undersøge og understøtte den fortsatte implementering af Lov om kommunal Unge Indsats (KUI), herunder at den unge møder en sammenhængende og koordineret indsats.

 

En sammenhængende ungeindsats til gavn for den unge

Projektet vil undersøge og understøtte kommunernes arbejde med en tværfaglig og sammenhængende ungeindsats.

Det skal ske via forskellige aktiviteter i en række kommuner med ledere, medarbejdere og unge.

Projektet skal medvirke til, at flere unge motiveres til og opnår de relevante færdigheder og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Den kommunale ungeindsats (KUI)

Alle kommuner har en kommunal ungeindsats, der koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Unge under 25 år, der ikke er i gang med eller ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse, kan få vejledning om Uddannelse og Job hos den kommunale ungeindsats.

Jobcenteret og den kommunale ungeindsats samarbejder om unge under 25 år, når det er relevant.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet