Sammenhængende ungeindsats

Lyt til de unge for at lykkes med en sammenhængende indsats

De unge vil lyttes til, og de vil have én indgang til kommunen. Det er altafgørende for at skabe en ungeindsats, der giver mening.

Af Bettine Romme Andersen 17/06/2024
Fremfærd

- Det har været meget blandet at møde et kommunalt system, når man er anbragt eller tidligere anbragt.

Sådan siger Line Andreasen, der er næstforkvinde for De Anbragtes Vilkår, og selv har været anbragt.

Hun deltager i debatten "Unge uden job og uddannelse - hvordan inddrager vi de unge bedst?" på Folkemødet. Debatten tager udgangspunkt i Fremfærd Borgers projekt, hvor 15 kommuner har inspireret hinanden til at skabe en sammenhængende indsats på tværs af fagområder - til gavn for de unge.

Lyt til os!

Juliane Hamer og Line Andreasen.

Her deltager også Juliane Hamer, der er medlem af Modstrøms ungeråd.

Juliane er en af de unge, som Den kommunale ungeindsats (KUI) skal motivere til job og uddannelse. Og hendes oplevelser med kommunen har båret præg af mange kampe med skiftende socialrådgivere.

- Jeg har oplevet ikke at blive imødekommet og lyttet til og ligefrem at blive skældt ud. Og det er svært for mig som sårbar ung at være i. Heldigvis har jeg også mødt gode socialrådgivere, som har kunnet hjælpe, lytte og været forstående over for mine følelser, og hvad jeg kan og vil med mit liv, siger hun.

Set fra de unges perspektiv er kommunen en kompleks størrelse, som ofte agerer meget firkantet og ikke "ser" de unge først, lyder det fra Line Andreasen.

- Da jeg blev 18, blev jeg tvunget til at søge kontanthjælp. Det var grænseoverskridende for mig, for der var 1000 spørgsmål, og det kunne jeg ikke rumme, og jeg mødte hele tiden forskellige mennesker, fortæller hun.

"Det er ikke rart at høre"

Signe Færch.

I debatten deltager også Signe Færch, forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening, og hun er berørt over at høre de to unges oplevelser.

- Jeg bliver ked af det på mit fags vegne. Tak, fordi I fortæller om jeres oplevelser, siger hun indledningsvis.

Hun hæfter sig også ved de to unges pointe om at blive lyttet til.

- Hvis vi skal rykke os i vores liv og finde kræfterne til det, så skal der findes motivation og håb, og det kræver, at man bliver lyttet til. Og det skal der findes plads til det - også i en beskæftigelseslovgivning. For det er jo jeres liv, det handler om, siger hun.

Vi er i gang og lærer af hinanden

Signe Færch, Nicolas Johansen og Gitte Svart.

I debatpanelet er alle enige om, at de gerne vil lykkes med en sammenhængende ungeindsats - hvor de unge bliver inddraget.

Det er dog ikke en let opgave, når tre fagområder, mange fagligheder og kompliceret lovgivning skal arbejde på tværs, lyder det fra Nicolas Johansen, der er kontorchef for Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik i KL.

- Vi må bare erkende, at systemet er skruet rigidt sammen, og lovgivningen er kæmpestor og kompleks. Så det er ægte svært at arbejde helhedsorienteret og møde borgeren eller den unge i øjenhøjde, siger han.

Men det skal ikke forhindre kommunerne i at have store ambitioner for at skabe en sammenhængende indsats. Og det er netop intentionen med projektet, fortæller Nicolas Johansen fra KL.

- Kommunerne kan lære af hinandens gode løsninger, dog viser erfaringerne fra projektet også, at der ikke bare er et quick, fordi kommunerne er forskellige, og de unge er forskellige.

Skab plads til faglighed

Fra Bornholms Regionskommune deltager leder af Ungeportalen (KUI) Gitte Svart, som er en del af Fremfærd-projektet.

Hun fortæller, at kommunerne arbejder "stenhårdt" med at få KUI - Den kommunale ungeindsats - til at lykkes, og at projektet har give dem "nogle gode venner" i andre kommuner, som de har kunnet lade sig inspirere af.

Men vigtigst af alt, så har de brug for arbejdsro.

- Vi har brug for at sætte socialfagligheden fri, så medarbejderne kan bedrive deres faglighed og ikke presse dem ind i kasser, der ikke passer, siger hun.

Rapport: KUI får flere unge i job og uddannelse

I projektet "En sammenhængende ungeindsats til gavn for den unge" er der udarbejdet en rapport om, hvordan de unge, ledere og medarbejdere i KUI vurderer indsatsen.

Rapporten sætter blandt andet fokus på, hvordan KUI er organiseret, samt hvordan de unge oplever sammenhæng og at blive inddraget  - og som en vigtig ting understreger rapporten, at KUI har bidraget til at få flere unge i uddannelse eller job.

Der er dog også plads til forbedringer i det tværfaglige samarbejde omkring de unge under 25 år uden job og uddannelse.

Dyk ned i rapporten:

Hent rapporten

Resultater af surveys og kvalitativ opfølgning i En sammenhængende ungeindsats til gavn for den unge.

 

Vidensopsamling om unge uden job og uddannelse
En sammenhængende ungeindsats til gavn for den unge

Projektet vil undersøge og understøtte kommunernes arbejde med en tværfaglig og sammenhængende ungeindsats.

Det skal ske via forskellige aktiviteter i en række kommuner med ledere, medarbejdere og unge.

Projektet skal medvirke til, at flere unge motiveres til og opnår de relevante færdigheder og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.