tre medarbejdere på plejehjem

Fleksibilitet og tillid har taget toppen af sygefraværet

En åbenhed for at tale om sygefravær og et nysgerrigt fokus på sygefraværsdata har givet øget nærvær på plejecenter.

Af Pernille Søndergaard 26/02/2024

Da Rudersdal Kommune for to år siden inviterede en række plejecentre og botilbud til et workshopforløb med fokus på at nedbringe sygefravær, var centerchef på Plejecenter Sjælsø Charlotte Buchwald ikke i tvivl.

- Der var særligt en af vores afdelinger, der på det tidspunkt skilte sig ud med et meget højt sygefravær, og jeg bad derfor i første omgang dem om at tilmelde sig, og siden deltog også en anden afdeling i workshopforløbet. Og det viste sig hurtigt, at det gav rigtig meget mening og begejstring, siger hun.

Og det var der god grund til, for workforløbet har haft en stor effekt ; i de to afdelinger på Plejecenter Sjælsø, som deltog i workshopforløbet, blev sygefraværet nedbragt med henholdsvis 29 og 23 procent på et år.

Sygefravær er vi fælles om

Workshopforløbet tager sit afsæt i Rudersdals nye sygefraværspolitik. Politikken sætter en tyk streg under, at sygefravær er et fælles anliggende.

Det fortæller sygefraværskoordinator i Rudersdal Kommune Bente Strøier.

- Det betyder jo rigtig meget for driften og kollegerne, hvis sygefraværet er højt. Så i workshopforløbet arbejder vi meget med, hvad er det for en kultur, vi ønsker på vores arbejdsplads. Hvad er holdningerne til, hvornår man er syg, og hvornår man er rask? Og hvornår går man på arbejde?

Og netop fordi udgangspunktet er, at alle – både ledere og medarbejdere - har et fælles ansvar for sygefraværet, har det været afgørende, at både centerchef, daglig leder og TRIO’en deltog sammen i forløbet.

Om workshopforløbet: ”Fælles om sygefravær – mere tid til borgerne og til hinanden”

"Fælles om sygefravær" er læringsbaserede forløb på tværs af centre og botilbud med fokus på viden, værktøjer og inspiration til at forebygge og nedbringe sygefraværet i egen afdeling.  

Formålet er at skabe mere tid til kerneopgaven og samtidig styrke trivslen, nærværet og udviklingen af en bæredygtig arbejdsplads.

I hvert forløb deltager centerchefen, den daglige leder og 1-2 medarbejdere (typisk TRIO-gruppen) fra udvalgte afdelinger. I alt ca. 25 deltagere.

Forløbet omfatter fire halvdagsworkshops. Dertil kommer et lokalt dialogmøde, hvor medarbejderne på den enkelte arbejdsplads bliver inddraget: Hvad fylder for dem? Hvad ser de som årsag til sygefravær? Hvilke input har de til at forebygge sygefravær?

Mod en mere åben samtale om sygefravær

Afdelingsleder Mia Arnesen var med på det andet hold fra Plejecenter Sjælsø, som takkede ja til at deltage i workshopforløbet.

Mellem hver af de fire workshopdage arbejdede deltagerne med lokale prøvehandlinger. Mia Arnesen og hendes kolleger tog fat på at undersøge, hvordan det i en travl hverdag kunne lade sig gøre at få snakket om sygefravær på en god måde.

-  Hvordan kan vi skabe en åbenhed i kulturen, der gør, at man som medarbejder oplever, at det er helt legalt at sige: 'Jeg har en svær periode for øjeblikket, kan jeg få en afspadseringsdag eller en feriefridag, så jeg ikke bliver syg?' siger Mia Arnesen.

Kolleger står i kø for at hjælpe

I workshopforløbet havde afdelingslederen mulighed for at udveksle erfaringer med, hvad de øvrige deltagere havde prøvet af, og her var rigtig meget læring at hente, for tit tumler folk med det samme, fortæller hun. 

Samtidig lod Mia Arnesen sig også inspirere af én af de mindre afdelinger hjemme på Plejecenter Sjælsø hvor man har formået at skabe et arbejdsmiljø med masser af tryghed og tillid til at bede sine kolleger om hjælp. 

- Hos os er der er plads til at sige: 'Jeg er ikke på toppen i dag, men jeg gør det, så godt jeg kan.' Og så synes jeg nærmest, kollegerne står i kø for at hjælpe eller sige: Vil du ikke afspadsere i dag? På den måde undgår vi faktisk en sygedag, fortæller social- og sundhedsassistent Mette Nielsen.

Hun er arbejdsmiljørepræsentant og skemaplanlægger og bruger gerne en time af sin arbejdsdag for at finde en løsning, hvis en medarbejder har brug for en fridag næste dag.

Fleksibiliteten har bredt sig

Netop den form for fleksibilitet har bredt sig til flere afdelinger af Plejecenter Sjælsø efter workshop-forløbet. Både Mette Nielsen og Mia Arnesen understreger dog, at borgerne skal passes, og at det i sig selv sætter grænser for fleksibiliteten.

- Men jeg vil gå langt for at imødekomme medarbejderne i deres ønsker. Vi oplever jo alle bump på vejen. Der er måske udfordringer med børnene, en syg mor eller noget andet, der fylder så meget, at man risikerer at få somatiske symptomer som ondt maven eller hovedet. Så er det meget bedre at se på, om det er muligt for medarbejderen at gå tidligere eller få en fridag næste dag. Hvis vi giver lidt, får vi også en masse igen, siger hun.

Det kan Mette Nielsen nikke genkendende til.

- Jeg ved, at kollegerne løber lidt stærkere, når jeg ikke er der. Men det er ok, for de ved, at jeg kommer til at løbe stærkt for dem. På den måde oplever jeg, at der er en stor forståelse for den fleksibilitet, vi arbejder henimod, siger hun.

Daglig opdatering af fraværstal

Indtil for to år siden opgjorde Rudersdal Kommune sygefraværet i procent pr. år. I dag opgør kommunen i stedet sygefraværet i antal sygedage- og perioder og viser fordelingen på kort- og langtidssygefravær samt udviklingen det seneste år på den enkelte arbejdsplads.

Hver arbejdsplads har også et lokalt mål for det kommende år, som er opstillet på baggrund af arbejdspladsens sygefravær de seneste to år.

Al sygefraværsdata er samlet i et overskueligt format, der opdateres dagligt. Det betyder, at man som leder løbende kan følge udviklingen for arbejdspladsen og den enkelte medarbejder.

På workshoppen blev deltagerne klædt på til, hvordan de på en god måde kan bruge data til at undersøge og være nysgerrige på sygefraværet.

Kobler data med udfordringer

- Jeg er vild med den nye måde at se data på. Man får et fantastisk overblik, hvor man hurtigt kan se, hvor meget sygefravær medarbejderne har haft, og i hvilke perioder. Det giver bl.a. mulighed for at koble data om sygefravær med specifikke udfordringer, siger Mia Arnesen.

- Måske får jeg øje på, at der er en masse kortidsfravær, der ligger på onsdage. Så kan jeg undersøge, om der er nogle arbejdsopgaver om onsdagen, som gør det svært at gå på arbejde. På den måde kan jeg målrettet sætte ind overfor udfordringer, der kan føre til fravær, forklarer hun.

På workshoppen blev deltagerne opfordret til at dele afdelingens sygefraværsdata med medarbejderne.

I Mia Arnesens afdeling blev den månedlige opgørelse af sygefraværet som et forsøg printet ud og hængt op på en opslagstavle.

Men efter en måneds tid meldte medarbejderne tilbage, at de ikke behøvede den form for synliggørelse. Tanker om sygefraværet kom nemlig til at fylde alt for meget i hverdagen.

- Vi er i stedet blevet enige om, at vores fraværstal er med som et fast punkt på personalemødet, så alle er med til at tale om, hvad der er behov for at arbejde med, og hvad der kan gøres noget ved. Vi italesætter sygefraværet på en hel anden måde end før, siger hun.

Medbestemmelse på vagtplan

Ifølge sygefraværskoordinator Bente Strøier er det ikke kun Plejecenter Sjælsø, som har oplevet et markant fald i sygefraværet. Det gør sig også gældende for flere af de øvrige arbejdspladser, som har været afsted på workshopforløbet.

- Det betyder meget, at der er kommet en stor opmærksomhed på, at der er et fælles ansvar at nedbringe sygefraværet og løfte i flok. Kunsten er nu lokalt at fastholde det lavere sygefravær, siger hun.

På Plejecenter Sjælsø har workshopforløbet affødt et nyt projekt, som handler om at give medarbejderne mere medbestemmelse på egen vagtplan.

- Vi er nysgerrige på, hvor vi kan tage fleksibiliteten og friheden hen, og hvad større indflydelse vil gøre ved sygefraværet og trivslen, siger Mia Arnesen.

Billedtekst

Afdelingsleder Mia Arnesen, social- og sundhedsassistent Mette Nielsen og sygefraværskoordinator Bente Strøier.

Centerchef Charlotte Buchwald

Vi er nødt til at være nysgerrige og åbne for at lade os inspirere hele tiden – for vi kan aldrig holde op med at have øje for sygefraværet.

Workshopforløbet har sat spot på, at ansvaret for sygefravær er både organisationens, ledelsens og medarbejdernes. Med en høj personaleomsætning er det ekstra vigtigt, at det bliver godt indlejret i kulturen.

Det her workshopforløb har virket. Måske fordi  det både har fokus på data og på adfærd - samtidig med at det har en bred involvering.

Projekt Forebyggelse af sygefravær og fastholdelse

Rudersdal Kommune deltager som case i projektet Forebyggelse af sygefravær og fastholdelse.

Projektet skal undersøge, hvordan man i praksis kan gennemføre og forankre vellykkede indsatser, der har til formål at forebygge og håndtere sygefravær og dermed skabe en bedre fastholdelse.

Udover Rudersdal Kommune deltager Ballerup og Høje Taastrup Kommuner hver med et konkret eksempel på en sygefraværsindsats, som har givet en mærkbar effekt i hverdagen.

Arbejdsmiljøforsker Ann-Kristina Løkke interviewer medarbejdere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og ledere  for at identificere, hvilke forhold der fremmer og hæmmer sygefravær, forebyggelse og fastholdelse.

Resultatet formidles i en rapport og her på Viden på Tværs.

Forebyggelse af sygefravær