Træning

Træning i arbejdstiden giver fællesskab og færre smerter

Tilbud om træning i arbejdstiden er en gevinst for både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø viser erfaringer fra hjemmepleje.

Af Pernille Søndergaard 11/03/2024
FOA,
KL

“I Wanna Dance with Somebody”

Teamleder Anja Nielsen har skruet godt op for volumenknappen og sætter gang i dagens opvarmning med Whitney Houston for fuld udblæsning.

Det seneste år har elastiktræning i arbejdstiden tre gange ugentligt i 15 minutter været et tilbud til alle medarbejdere i de seks dagteams i Ballerup Hjemmepleje.

Træningstid er indlagt i kørelister

Medarbejderne finder træningselastikkerne frem mandag, onsdag og fredag umiddelbart efter frokostpausen, som alle holder i hjemmeplejebasen på Telegrafvej.

- Som organisationen har vi taget stilling til, at vi VIL det her, så vi sørger for, at træningen er planlagt i medarbejderens køreliste. Derfor er der også en forventning om, at man deltager, og vi  ser også, at det sker, siger Anja Nielsen.

Tilbuddet er én af flere indsatser, som er sat i gang for at forebygge sygefravær i hjemmeplejen, og der er bevilget kommunale midler, som gør det muligt at prioritere tiden til træningen.

Forebygger sygefravær

Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan småøvelser, fx 3 x 10 minutter pr. uge i arbejdstiden, potentielt nedbringe langtidssygefraværet med 13 procent.

Det overrasker ikke social- og sundhedshjælper Mattias Tollow.

-  Jeg kan tydeligt mærke, at træningen styrker min nakke og skulder. Det, tror jeg, kan være med til at forebygge den nedslidning, der kan føre til længere tids sygefravær, siger han.

Og en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne i Ballerup viser, at mange af Mattias Tollows kolleger oplever, at den ugentlige træning gradvist har gjort kål på de smerter i kroppen, som de tidligere har måttet døje med.

- Jeg kan i hvert fald godt mærke en fysisk forskel, siger social- og sundhedshjælper Mona Andersen, som udover træningen i arbejdstiden er begyndt at bruge hjemmeplejens motionsrum i sin fritid. Det samme er flere andre af hendes kolleger.

- Jeg var dernede i går, og jeg skal derned igen i morgen, siger hun.

God musik styrker arbejdsmiljøet

Men gevinsten ved træningen med de røde, grønne, gule og blå elastikker handler ikke kun om færre smerter og en stærkere krop.

Den fælles træning har også en mærkbar indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø. Det vurderer hjemmeplejeleder Tine Gitte Nielsen.

- Det gør noget godt for arbejdsmiljøet, når vi sætter god musik på. Vi mærker tydeligt, at træningen er med til at skabe glæde og større samhørighed i de enkelte team.

Det bekræfter social- og sundhedsassistent Maria Nygaard. Hun peger på, at træningen er med til at styrke fællesskabet og det gode kollegaskab.

- Træningen giver os et stort smil på læben. Vi konkurrerer med hinanden for sjov, og vi griner rigtig meget med og ikke ad hinanden. Det giver et boost i hverdagen, siger Maria Nygaard.

For kollegaen Mona Andersen gør de mange gode grin også en stor forskel for energien og arbejdsglæden.

- Det er dejligt med det her pusterum i hverdagen, hvor vi har det sjovt sammen. Det gør det bare lidt lettere at gå på arbejde, siger hun.

Man kommer ud med en anden energi til borgerne, når man har haft elastiktræning.

Teamleder Anja Nielsen

Fire gode råd til at komme i gang med træningen
  • Tydelig opbakning fra ledelsen: De ansatte skal vide, at det er i orden at bruge arbejdstiden på småøvelserne.
  • Gør det til en fællesaktivitet: Både ledelse og medarbejdere skal deltage, hvis det er muligt.
  • Få lagt den daglige træning i kalenderen: Find et fast tidspunkt.
  • Find en trænings-tovholder: På den måde er der en person, der kan hanke op i kollegaerne.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Om Ballerup Hjemmepleje

Hjemmeplejen består af seks dagteams, to aftenteams og et sygeplejeteam, der sammen med stab og ledelse er samlet under samme tag.

Hjemmeplejen er organiseret i medstyrende miniteams.

Hvert team kører i et geografisk afgrænset område og har medansvar for kørelisterne, tjenestetidsplanerne og for egen faglig udvikling.

Projekt Forebyggelse af sygefravær og fastholdelse

Ballerup Kommune deltager som case i projektet Forebyggelse af sygefravær og fastholdelse.

Projektet skal undersøge, hvordan man i praksis kan gennemføre og forankre vellykkede indsatser, der har til formål at forebygge og håndtere sygefravær og dermed skabe en bedre fastholdelse.

Udover Ballerup Kommune deltager Rudersdal og Høje Taastrup Kommuner hver med et konkret eksempel på en sygefraværsindsats, som har givet en mærkbar effekt i hverdagen.

Arbejdsmiljøforsker Ann-Kristina Løkke interviewer medarbejdere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og ledere  for at identificere, hvilke forhold der fremmer og hæmmer sygefravær, forebyggelse og fastholdelse.

Resultatet formidles i en rapport og her på Viden på Tværs.

Forebyggelse af sygefravær