Vox pop

Vi har brug for opbakning fra ledelsen

Medarbejdere og ledere fra ni kommuner har på en pilotdag afprøvet det første af seks læringsmaterialer om hjælp til digitalt usikre borgere.

Af Pernille Søndergaard 03/10/2023
Fremfærd

Pia Normann Jensen
Borgerservice Faaborg-Midtfyn Kommune 

 • Hvad synes du om det læringsmateriale, I er blevet præsenteret for i dag?
  Materialet indeholder nogle gode brugbare værktøjer. Jeg synes, det er et inspirerede afsæt for, at vi nu kan gå hjem og tage nogle dialoger i hele teamet og måske også i mindre grupper. For det er de samme udfordringer og dilemmaer, vi står med alle sammen.
   
 • Hvordan vil du arbejde med læringsmaterialet, når du kommer tilbage?
  Jeg vil selvfølgelig tage en snak med min teamleder. Jeg er ikke i tvivl om, at hun er helt med på, at vi kan gøre noget for hinanden med det her materiale. Så jeg tænker, at vi dedikerer ét eller måske flere teammøder til at arbejde med materialet.
   
 • Hvordan har du det med at skulle gå ind i en rolle som facilitator overfor dine kolleger?
  Vi kender hinanden rigtig godt i teamet, og jeg er gammel i gårde, så det kan jeg godt få til at fungere. Jeg har en kollega med mig i dag og skal have to andre kolleger afsted på kursus i slutningen af måneden. Derefter tænker jeg, at vi stikker hovederne sammen og finder ud af at få noget rigtig godt ud af materialet.

Anton Knudstrup Vest
Borgerservice Halsnæs Kommune

 • Hvad synes du om det læringsmateriale, I er blevet præsenteret for i dag?
  Det er rigtig, rigtig fint. Der er meget at gå efter. Jeg har fået meget ud af sparre med de andre kommuner og tager helt klart nogle ideer med mig hjem. I Herning Kommune har de fx arbejdet med at samle information om de forskellige tilbud, der er i hele kommunen - både i kommuneregi og privat regi - så de har en oversigt over, hvor borgeren kan gå hen, hvis vedkommende ikke kan få hjælp til sin digitale udfordring i fx borgerservice.

 • Hvordan vil du arbejde med læringsmaterialet, når du kommer tilbage?
  Til en start vil jeg få mig et overblik over, hvad der kunne være interessant i en lokal kontekst og tilpasse materialet. I kontaktcentret, hvor jeg primært sidder, er vi en lille gruppe på seks kolleger. Her kunne det være relevant at fokusere på de guide-systemer, vi har, og se på, om vi kan optimere dem. Når jeg skal nå hele baglandet på 25 kolleger, vil jeg nok køre læringsmaterialet mere slavisk igennem.

 • Hvordan har du det med at skulle gå ind i en rolle som facilitator overfor dine kolleger?
  Jeg har det helt fint med at indgå i en faciliterende rolle, og jeg synes godt, jeg kan forsvare overfor mig selv og mine kolleger, at vi skal bruge tid på det her. Men jeg er selvfølgelig afhængig af, at der er en klar ledelsesopbakning til, at vi skal bruge tid på det.

Mathilde Hybsmann
Aabenraa Borgerservice

 • Hvad synes du om det læringsmateriale, I er blevet præsenteret for i dag?
  Jeg synes, det er spændende og meningsfuldt. Udover alle de faste og rutineprægede opgaver er der så meget, vi er nødt til at arbejde med, for at vi kan udvikle os og få den bedst mulige tilgang til at hjælpe borgeren til at hjælpe sig selv med digitale udfordringer.

 • Hvordan vil du arbejde med læringsmaterialet, når du kommer tilbage?
  Jeg er sammen med en kollega i dag. Det første, vi vil gøre, er at fortælle vores leder om, hvad vi tænker, materialet kan bruges til. Og så skal vi have aftalt, hvad der kan afsættes af ressourcer til at implementere det. Jeg håber, det er noget, ledelsen vil prioritere, så vi får sat scenen overfor vores kolleger.

 • Hvordan har du det med at skulle gå ind i en rolle som facilitator overfor dine kolleger?
  Jeg vil gøre mit til at få udmøntet læringsmaterialet i afdelingen, så alle kan bakke op og engagere sig i processen.

Forventningsafstemning med borgerne om digital hjælp

Emnet tager udgangspunkt i dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med borgernes forventninger til, hvad medarbejderne kan og ikke kan hjælpe med digitalt.

Gå til dialogmaterialet

Hjælp til digitalt udfordrede borgere