Hjælp til digitalt udfordrede borgere

Materiale til dialog om digitalt udfordrede borgere

Er du frontmedarbejder i Borgerservice, Jobcenter eller en ydelsesafdeling? Så kan dialogværktøj støtte jeres arbejde med at hjælpe digitalt udfordrede borgere.

Af Bettine Romme Andersen 28/08/2023
Fremfærd

Kommunale medarbejdere i Borgerservice, i beskæftigelses- og ydelsesafdelinger har kontakt til en bred gruppe af borgere i deres dagligdag.

En del borgere vil have svært ved at bruge digitale løsninger – mens andre "bare” er usikre ved at bruge dem.

Samtidig er digitale løsninger for langt de fleste af os nødvendige at bruge for at fungere i nutidens Danmark – derfor kan det være en stor udfordring, hvis man som borger er digitalt udfordret.

Klæd frontmedarbejdere på

Derfor har KL og HK Kommunal i regi af Fremfærd Borger taget initiativ til at et projekt, hvor målet er at styrke medarbejdere i at hjælpe digitalt udfordrede.

Dette sker gennem et nyudviklet dialogmateriale, der via praksisnære dilemma-cases og viden om juridisk rammer øger medarbejdernes kompetencer og handlemuligheder.

I materialet indgår også videoer og podcast, hvor ledere og medarbejdere fortæller om dilemmaer og håndteringen af dem.

Del ny viden på egen arbejdsplads

På baggrund af interview med kommunale ledere og medarbejder har Fremfærd Borger sammen med Implement udviklet læringsmaterialet.

Formålet med materialet er, at medarbejdere i fællesskab kan drøfte dilemmaer og handlemuligheder i samarbejde med ledere.

Materialet er udviklet, så det er medarbejdere selv, der kan i gangsætte og facilitere drøftelserne på team-møder, afdelingsmøder, i faglige fora eller lignende.

Dialogmaterialet består af dilemmaer inden for 6 temaer:

Hjælp til digitalt udfordrede borgere

Projektet understøtter digital inklusion ved at øge medarbejdernes kompetencer og kendskab til borgernes digitale forudsætninger. Projektets materialer kan skabe grobund for bedre samarbejde omkring digitalt udfordrede borgere.

Det er Fremfærd Borger, der står bag, og projektet ledes af HK Kommunal og KL.

Hjælp til digitalt udfordrede borgere