Særlig indsats hos HK Kommunal for tandklinikassistenter

100% tilskud til uddannelsen som tandklinikassistent hos HK Kommunal.

Af Den opsøgende indsats 13/12/2023

Der iværksættes en særlig indsats med henblik på, at flere tandklinikassistenter får mulighed for at tage en Akademiuddannelse i Odontologisk Praksis med særlig støtte fra Den Kommunale Kompetencefond.

Den særlige støtte til Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis for tandklinikassistenter indebærer, at der sikres finansiering af hele uddannelsesudgiften, uanset hvor kort en periode, den tages over. Der ses således bort fra begrænsningen på 30.000 kr. pr år. Den særlige støtte gælder både individuelle- og gruppeansøgninger. Som led heri gives også støtte til et eventuelt studieforberedende forløb, som ruster tandklinikassistenten til eksamen og læring. Som en helt særlig ordning ses der i overenskomstperioden bort fra eventuel kommunal medfinansiering på 20% til ansøgninger til Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis.

Du søger ved at oprette en almindelig ansøgning i Den Kommunale Kompetencefond og under faglig organisation ved trin 3 vælger ‘HK Kommunal – Særlig pulje (100 %). Du skal anføre i ‘Evt. supplerende oplysninger’ til uddannelsen, at det er hensigten at tage hele uddannelsen.

Når fonden godkender en ansøgning, ydes det høje tilskud til hele din uddannelse, selvom den varer flere år. Du skal derfor kun ansøge om det beløb, der afholdes i år. Næste år søger du igen til de udgifter, der betales næste år osv. indtil uddannelsen er afsluttet. Du skal med andre ord oprette en ansøgning for hver gang, du har udgifter til uddannelsen.

Er du interesseret, så tal med din leder eller TR og få mere information om uddannelsen på UddannelsesGuiden.

Du kan også kontakte Den Kommunale Kompetencefond på tlf. 3370 3871 eller skrive til kontakt@denkommunalekompetencefond.dk

Du kan læse mere på HK Kommunal’s hjemmeside om Akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis for tandklinikassistenter. Du kan også kontakte HK Kommunals Karrieretelefon på tlf. 3330 4460 hver dag mellem kl. 13.00 – 16.00.

Kontakt Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond tlf. 33 70 38 71.

Telefonen er åben mandag – fredag kl. 9.30-11.00 og 12.30-14.30.

Hvis telefonen er lukket i den normale åbningstid, er du altid velkommen til at skrive en mail til kontakt@­
denkommunalekompetencefond.dk, som vi besvarer hurtigst muligt. Husk at oplyse dit eventuelle sagsnr.

Den Kommunale Kompetencefond