AC’s puljeåbninger i Den Kommunale Kompetencefond

Få overblik over, hvornår der tilføres nye midler til puljen.

Af Den Kommunale Kompetencefond 06/05/2024

Ansatte på Akademiker-overenskomster* kan søge tilskud til kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse i Den Kommunale Kompetencefond.

Første gang i OK24 er onsdag den 4. september 2024, kl. 10.00.

Hvis Akademikernes pulje i Den Kommunale Kompetencefond løber tør for midler, tilføres der i OK24 nye midler:

  • Tirsdag den 5. november 2024
  • Tirsdag den 7. januar 2025
  • Tirsdag den 1. april 2025
  • Tirsdag den 5. august 2025
  • Tirsdag den 4. november 2025
  • Tirsdag den 6. januar 2026.

Hvis puljen er løbet tør, kan du først oprette en ansøgning på ovenstående tidspunkt.

Ansøgningen er oprettet, når du på trin 7 har trykket Bekræft og modtaget et sagsnr. Når du har modtaget et sagsnr., er midlerne reserveret til dig. Først når du via mail har modtaget et sagsnr., skal du, din leder og din TR underskrive ansøgningen. Det har I 40 dage til – dog skal ansøgningen underskrives INDEN uddannelsen påbegyndes.

Kommunale medarbejdere ansat på en akademikeroverenskomst kan søge støtte til uddannelse, der giver øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den enkelte og den kommunale opgaveløsning. Fonden er et supplement til den indsats, som i øvrigt finder sted i kommunerne.

Der kan søges tilskud til uddannelsesgebyr, materialer og transportudgifter. Arbejdsgiveren skal finansiere minimum 20 pct. af det ansøgte beløb, jf. reglerne for ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond.

Akademikernes forhåndsgodkendte uddannelsestyper kan ses på organisationens positivliste.

*Hvem kan søge?

Akademikerorganisationer omfattet af Den Kommunale Kompetencefond:

Ansatte Tandlægers Organisation (ATO), Forbundet Kultur og Information (KI), Den Danske Dyrlægeforening (DDD), Den Danske Landinspektørforening (DdL), Den Danske Præsteforening (DdP), Djøf, Dansk Kiropraktor Forening (DKF), DM, Dansk Mejeriingeniør Forening (DMIF), Dansk Psykolog Forening (DP), Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Ingeniørforeningen (IDA), JA, Forbundet Kommunikation og Sprog (KS), Pharmadanmark (PD), Tandlægeforeningen (TF), Danske Scenografer (DS), Danske Fysioterapeuter (Dfys), Ergoterapeutforeningen (Etf), Jordmoderforeningen (JMF).

Ikke-omfattede Akademikerorganisationer:

DJ-AC, Dansk Musikpædagogisk Forening (DMpF), Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS), Forsvarsgruppen i AC (HOD), Foreningen af Speciallæger (FAS), Yngre Læger (YL), Foreningen af Skibsinspektører i Søfartsstyrelsen (SIF).

Konstruktørforeningens (KF) område udgør et selvstændigt fondskar.

Akademikernes pulje er opbrugt

6/2 2024

Midlerne i Akademikernes puljeåbning i Den Kommunale Kompetencefond d. 6 februar 2024 er opbrugt.

Næste puljeåbning er onsdag den 4. september 2024, kl. 10.00.

Kontakt Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond tlf. 33 70 38 71.

Telefonen er åben mandag – fredag kl. 9.30-11.00 og 12.30-14.30.

Hvis telefonen er lukket i den normale åbningstid, er du altid velkommen til at skrive en mail til kontakt@­
denkommunalekompetencefond.dk, som vi besvarer hurtigst muligt. Husk at oplyse dit eventuelle sagsnr.

Den Kommunale Kompetencefond