udviklingsrum

22 kommuner skal dele viden om fremtidens ældrepleje i Fremfærd-drevne udviklingsrum

16 nye kommuner og seks 'erfarne' kommuner deler viden og blive klogere på, hvordan hjemmeplejen kan organiseres på en ny måde, der matcher fremtidens behov.

Af Irene Aya Schou 03/05/2022

22 kommuner skal det kommende års tid dele viden om, hvordan man udvikler en ny organisering af ældreplejen med fokus på mindre, selvstyrende teams.

Det står klart, efter at Fremfærd Sundhed og Ældre i slutningen af marts inviterede kommuner til at deltage i en ny runde af initiativet 'Nærhed i Omsorg' nu kaldet 'Udviklingsrum for kommuner om faste teams i ældreplejen'.

Unikt tilbud om udviklingsrum

Der er tale om et udviklingsrum for kommuner, der har lyst til at dele viden med andre kommuner og blive støttet i deres udviklingsproces. Og interessen har været overvældende. På få uger har 16 nye og seks 'erfarne' kommuner meldt sig på banen. 

Den store interesse glæder Fremfærd Sundhed og Ældre, der er et samarbejde mellem KL og de faglige organisationer på ældreområdet.

- Det er helt vildt, at så mange kommuner vil være med, og det viser, at dette tilbud er helt unikt. Et tilbud hvor både ledere, medarbejdere og udviklingskonsulenter deltager, er helt særligt for et Fremfærd projekt. Det, vi tilbyder, kan man ikke få noget andet sted. Kommunerne får noget ud af det. Ellers ville de ikke prioritere det, siger Mie Andersen, der er chefkonsulent i FOA og projektleder for udviklingsrummene i samarbejde med chefkonsulent i KL, Tina Levysohn.

Team af ledere og medarbejdere 

I udviklingsrummet får kommunerne mulighed for sammen at belyse og dele deres erfaringer med at skabe fremtidens ældrepleje samt arbejde med erfaringer fra udlandet og de foreløbige afprøvninger i Danmark.

Det handler blandt andet om mere fleksibel visitation, coachende ledelse, større fagligt råderum i driften og selvstyrende teams.

- For Fremfærd Sundhed og Ældre er det afgørende, at hver kommune stiller med et team af ledere og medarbejdere, så nye tiltag kobles tydeligt med eksisterende praksis. Samtidig er det vigtigt, at udviklingsforløbet tilrettelægges, så kommunerne kan være forskellige steder i deres udvikling og alligevel få noget ud af at deltage, siger Hanne Agerbak, kontorchef i KL og formand for Fremfærd Sundhed og Ældre.

Langeland er klar til eksperimenter

Udviklingsrummet for faste teams i ældreplejen findes i to udgaver. Et udviklingsrum for nyopstartede kommuner, som ønsker at komme i gang med at arbejde med faste teams, og et udviklingsrum for kommuner, der har været i gang i længere tid.

Langeland er én af de nye kommuner i udviklingsrummet. Kommunen har indgået en velfærdsaftale med regeringen, som betyder, at kommunen frisættes for bureaukrati og regulering på ældreområdet til og med 2024. Derfor er man ivrig efter at komme i gang med eksperimenter.

- Som lille kommune med en stram økonomi er der ikke penge til at hyre konsulenter ind. Derfor er det en fordel, at tilbuddet er gratis, og at erfaringerne fra det første udviklingsrum er gode. Der er et ønske fra medarbejderne om at afprøve en ny organisering i hjemmeplejen herunder at arbejde i faste teams. Samtidig er vi økonomisk tvunget til at skulle omorganisere og effektivisere hele sundheds- og ældreområdet, siger specialkonsulent i Langeland Kommune Zita Rye Hedeby, der skal være tovholder på projektet.

Kommuner deles i et øst- og vesthold

De 16 nye kommuner bliver delt i et øst- og et vesthold med henholdsvis otte kommuner i hver. De seks erfarne kommuner får deres eget udviklingsrum. Konsulenthuset Operate faciliterer forløbene, og her glæder direktør Karen Lorenzen sig til de nye forløb.

- Erfaringen fra det første udviklingsrum viser, at kommunerne får et stort udbytte af at deltage i et struktureret forløb med regelmæssige workshops og sparring mellem møderne. Der skabes et fællesskab, hvor kommunerne formår at række ud til hinanden, hvis de har brug for sparring og inspiration, siger hun.

Konference for alle i august

Både nyopstartede kommuner og 'erfarne' mødes både fysisk og digitalt i hver deres udviklingsrum i løbet af et år. Begge udviklingsrum mødes første gang i juni 2022 og løber frem til maj 2023.

I august 2022 vil der blive afholdt en konference for alle interesserede kommuner om de første erfaringer fra 'Nærhed i Omsorg'. Konferencen finder sted den 23. august i Nyborg.

Videreudvikling af Nærhed i omsorg

Udviklingsrum for faste teams i ældreplejen er en videreudvikling af et andet Fremfærdprojekt ”Nærhed i omsorg”, som havde til formål at bidrage til udviklingen af en ny dansk model med mindre selvstyrende teams i ældreplejen.
Læs mere

De deltagende kommuner:

 Udviklingsrum for nye kommuner (hold vest)

 • Vejle
 • Billund
 • Lemvig
 • Assens
 • Frederikshavn
 • Aalborg
 • Skanderborg
 • Fredericia

Udviklingsrum for nye kommuner (hold øst)

 • Rødovre
 • Furesø
 • Albertslund
 • Tårnby
 • Køge
 • Allerød
 • Langeland
 • Odense

Udviklingsrum for erfarne kommuner:

 • Faxe
 • Ringsted
 • Hedensted
 • Ikast-Brande
 • København
 • Haderslev
Om Fremfærd Sundhed og Ældre

Fremfærd Sundhed og Ældre er et samarbejde mellem KL og de faglige organisationer og arbejder med kerneopgaverne omkring ældre og sundhed – for eksempel på sundheds- og forebyggelsescentre, trænings- og rehabiliterings­centre, plejecentre og hjemmeplejen med videre.