Marie Storkholm

Camps og teamtalk: Her udvikler medarbejderne sig hver dag

Fokus på medarbejdernes udvikling og samarbejde har sat ressourcer fri og skabt trivsel, viser erfaringer fra Horsens Regionshospital.

Af Irene Aya Schou 19/09/2023

Systematisk kompetenceudvikling, camps i spejderhytter, daglige teamtalks og meget andet.   

På Regionshospitalet Horsens har cheflæge Marie Storkholm gjort sig erfaringer med at nedbryde hierarkier og inddrage medarbejderne i det, der går under overskriften 'den bevidst udviklende organisation'. Det betyder, at udvikling ikke ligger hos nogle få personer. Alle har ansvar for udviklingen.

- Vi har ikke længere udviklingssygeplejersker og andre nøglepersoner, som kun laver udvikling. Vi er nødt til at have en organisation, hvor alle har mulighed for at påtage sig udviklings- og projektledelsesopgaver, som de også har timer til. Det kræver en struktur, hvor vi mødes løbende. Derfor holder vi korte ugentlige møder og længere møder, der sikrer læring i hverdagen. Og ofte, når vi har arbejdet sammen i et team, holder vi teamtalk og snakker om: 'Hvad gik godt, hvad kunne vi have gjort anderledes, og hvad har vi lært', siger Marie Storkholm, der har en ph.d. i forandringsledelse.

Oplæg for 300 ledere og medarbejdere

Marie Storkholm holdt for nylig oplæg for 300 ledere og medarbejdere fra 44 kommuner på Vidensdag for tværfaglige faste teams i ældreplejen arrangeret af Fremfærd Sundhed og Ældre.

Temaet for oplægget var 'medarbejderinddragelse og nedbrydning af hierarkier'. Håbet er, at de deltagende kommuner, der alle arbejder med at opbygge mindre selvstyrende hjemmeplejeteams, kan hente inspiration til rejsen. Og det kan de.

Ingen problemer med at rekruttere

Marie Storkholm fortalte, at der på hendes afdeling, Kvindesygdomme og Fødsler, er skabt en udviklingskultur med plads til at sige sin mening, give feedback og sammen udvikle de fælles opgaver - med andre ord en attraktiv arbejdsplads, hvor det er nemt at rekruttere og fastholde medarbejdere. 

- Vi mangler ikke medarbejdere. Det er noget af det, der bøvler andre steder. Vi ligger i top, hvad angår patienttilfredshed, og vi har oplevet ikke at have ventelister, fordi det er lykkedes os at omstille en del af vores kirurgiske indgreb til andre tilbud, sagde Marie Storkholm, der har været cheflæge på Regionshospitalet Horsens i fem år. 

Tredages camp i spejderhytte

Men hvad har de så gjort på afdelingen, hvor 200 medarbejdere bl.a. læger, jordemødre og sygeplejersker dagligt har deres gang?

De har sendt medarbejderne på tredages camp i spejderhytte, hvor de øver samarbejde og kigger på personlige profiler. Et godt samarbejde kræver nemlig, at man kender sig selv. 

Derfor bruges der tid på den enkelte: Er du introvert eller ekstrovert? Er du til proces eller resultat? Hvad er du rigtig god til? Hvad har du brug for at arbejde på?

Der trænes også tværfagligt samarbejde på den tredages camp med udgangspunkt i konkrete udfordringer fra hverdagen. Og det er vigtigt, pointerer Marie Storkholm.

-  Vi har kombineret de konkrete opgaver med undervisning i teamsamarbejde og arbejde med os selv, siger Marie Storkholm og fortæller, at afdelingen har afholdt i alt 10 camps.

"Det er mig, der hedder Jytte"

Afdelingen har også ændret strukturen i retning af mindre teams med forskellige grader af selvledelse og indført en teamlederfunktion.

Det kan fx være "kirurgen som teamleder". Det handler om, at hele teamet tjekker ind før en operation. Hvad skal vi lave? Hvem er her i dag? Er der noget, vi skal have koordineret?

Man kan godt tænke, at det ikke gør den store forskel lige at tjekke ind, men det gør det, forklarer Marie Storkholm.

- Vi har målt på det, og fx for anæstesisygeplejersken, der står bag det grønne klæde og som ikke er særlig synlig, betyder det noget for hendes tryghed, at hun lige får sagt til sine kolleger: 'Det er mig, der hedder Jytte. Der er én, der er syg, så det kan godt være, at vi bytter i formiddagspausen', siger Marie Storkholm. 

Teamtalks gør at alle får sagt noget

Der er også indført teamtalks, der er et supplement til debriefinger, som fortsat bliver brug, når noget har været rigtig svært.

Teamtalks er en måde at øve løbende refleksion på og bruges som en kort evaluering af teams, der lige har arbejdet sammen. Folk stikker hovedet sammen og diskuterer kort: Hvad gik godt? Var der noget, vi kunne have gjort anderledes? Og hvad har vi lært?

- Pointen er, at alle får sagt noget, og at vi får alle perspektiver med, siger hun.

Vi skal udvikle os hver dag

Marie Storkholm tiltrådte i 2018 stillingen som cheflæge på Regionshospitalet Horsens efter fire år som forsker i forandringsledelse ved Karolinska Instituttet i Sverige. Her stiftede hun bl.a. bekendtskab med den amerikanske psykologiprofessor Robert Kegan fra Harvard Universitet, der er ekspert i voksenudvikling.

Ifølge Robert Kegan er det ikke nok at udvikle vores kompetencer. I en bevidst udviklende organisation arbejder alle med at være bevidste om og udfordre deres eget mindset.

- Vi skal tænke på en markant anden måde. Og vi skal gøre det hver dag, mens vi arbejder. Og alle skal gøre det, siger Marie Storkholm.

Kompetencer i samarbejde

Hun er også dybt inspireret af Amy Edmondsons tanker om psykologisk tryghed og teamsamarbejde.

Ifølge Edmondson, der er professor i ledelse ved Harvard Business School, er det ikke nok at sammensætte det perfekte team i forhold til profession og uddannelse.

- Vi skal være mere optaget af kompetencer. Hvilke kompetencer skal vi alle have for at kunne arbejde sammen, siger Marie Storkholm.

Det handler om at kunne sige til-og-fra, turde at eksperimentere, evne at samarbejde og kunne reflektere. Som leder skal man kunne skabe psykologisk tryghed og gode rammer for læring. 

"Vi er stadig på vej"

Da Marie Storkholm startede på hospitalet for fem året var kulturen, at medarbejdere skulle spørge nærmeste leder om lov, hvis de ville forandre noget. Nu er kulturen, at man bare går i gang.

- I dag skal man selv kunne tage et initiativ og gøre noget uden at spørge om lov, og det er svært i sundhedsvæsenet, hvor vi arbejder med retningslinjer, og hvor fejl kan få alvorlige konsekvenser.

Ifølge Marie Storkholm er vi nødt til at organisere os på nye måder, når problemerne i sundhedsvæsenet og i verden generelt bliver mere komplekse. Selv om hendes afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler er nået langt, er de ikke i mål.  

- Vi er der slet ikke endnu. Vi har øvet os i fem år, men vi er stadig på vej. 

Om denne artikel

Denne artikel bygger på et oplæg om medarbejderinddragelse og nedbrydning af hierarkier, som Marie Storkholm holdt den 28. august 2023 på en Vidensdag for 300 ledere og medarbejdere i 44 kommuner om faste teams, arrangeret af Fremfærd Sundhed og Ældre.

Læs temaside om faste teams

Kort om Marie Storkholm
  • Cheflæge på afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler ved Regionshospitalet Horsens siden 2018.
  • Hun er desuden lektor på Aarhus Universitet, hvor hun underviser medicinstuderende i ledelse i sundhedsvæsenet.
  • Uddannet speciallæge i gynækologi og obstetrik.
  • Har bl.a. været ansat ved Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Horsens, før hun i 2014 begyndte på sit ph.d.-studium ved Medical Management Center, Karolinska Instituttet i Sverige inden for forandringsledelse.
Læs mere her

Læs mere om Marie Storkholms udviklingsarbejde på Horsens Regionshospital her.