En fremtid med fuldtid

Sygeplejersker får lyst til flere timer med fleksible rammer

Forsøg med ekstra arbejdstid inden for fleksible rammer giver arbejdsglæde og ekstra løn til sygeplejersker. 13 ud af 24 er gået op i tid.

Af Bettine Romme Andersen 22/09/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

En prøvehandling i Furesø Kommunes Sygepleje med fleksible timer har ført til, at over en tredjedel af medarbejderne er gået én-tre timer op i tid.

Evalueringen af prøvehandlingen viser, at hvis medarbejderne frivilligt går op i timer inden for fleksible rammer, øges arbejdsglæden for medarbejderne, og der bliver mere tid til dokumentation og den enkelte borger. Tilmed er kvaliteten i opgaveløsningen blevet bedre.

En anden fordel ved flere timer er højere løn og større pensionsopsparing. Og her har Sygeplejen ladet sig inspirere af KL og Forhandlingsfællesskabets indsats En fremtid med fuldtid ved at bruge data om løn og pension til at vise medarbejderne, hvad de i kroner og øre får ud af ekstra arbejdstid.

Tre timer op i tid

De fleksible timer bruges blandt andet til at følge op på tilstande hos borgere, til at justere sygeplejefaglige udredninger eller få et bedre overblik over besøgene hos borgerne. Timerne kan udføres hjemmefra, eller hvor medarbejderne ønsker det.

Der er 24 af de i alt 34 sygeplejersker, der qua deres funktion som kontaktsygeplejerske eller specialistfunktion har mulighed for fleksible timer. Heraf har 13 takket ja til at gå op i tid.

Leder af sygeplejen Susan Læntver Kristiansen fortæller, at ordningen er win-win for medarbejdere og borgere.

- Medarbejderne fortæller mig, at de har fået større arbejdsglæde, og jeg kan samtidig se, at vi løser opgaverne med en højere kvalitet. Sygeplejerskerne har bedre overblik over deres egne borgere, de har bedre tid til at følge op på fx undersøgelser og behandling. Samtidig giver det en stor tilfredshed hos sygeplejerskerne, at de selv kan tilrettelægge de fleksible timer og få det til at passe med deres privatliv, siger Susan Læntver Kristiansen.

Lederen fortæller, at Sygeplejen i Furesø Kommune har venteliste på sygeplejersker, der har lyst til at arbejde i sygeplejen.

Markant ændret arbejdstid giver arbejdsglæde

Den fleksible arbejdstid er en markant ændring i sygeplejerskernes arbejdstidstilrettelæggelse. Deres arbejdstid er normalt styret helt ned til minuttet i deres køreplaner til besøg hos borgerne. De fleksible timer gør, at den enkelte sygeplejerske selv vurderer, hvor og hvornår timerne bruges og på hvilke borgere.

- Jeg har fået en langt bedre arbejdsgang og mere struktur på mit arbejde. Jeg oplever en stor tilfredshed, fordi jeg selv kan placere min arbejdstid, når det passer mig. Derudover giver borgerne også udtryk for, at vi har bedre styr på deres situation, siger sygeplejerske Pernilla Hanna Therese Nilsson.

43 kommuner finder løsninger på op i tid og fuldtid

På grund af succesen i Furesø Sygepleje, er der også sat fokus på fuldtid og op i tid i tre dagtilbud i kommunen. Her er der sat gang i en prøvehandling frem til 30. november 2023. De tre dagtilbud deltager i En fremtid med fuldtid, som KL og Forhandlingsfællesskabet står bag.

Og projektlederne fra En fremtid med fuldtid, Kirstine Erreboe Hougaard Lieberkind fra KL og Nina Menoka Banerjee fra Forhandlingsfællesskabet, fortæller, at afprøvningen i Furesø Kommunes Sygepleje afspejler to trends, som ofte er med til at få flere medarbejder til at vælge flere timer til.

- Fuldtid bliver mere attraktivt, når medarbejderne kan bruge deres faglighed mere, som sygeplejerskerne gør her i Furesø, og flere timer bliver også mere attraktivt, når man selv har indflydelse på placeringen af nogle af ens arbejdstimer, lyder det fra projektlederne.

2,5 mio. ekstra i løn og pension

Udover øget arbejdsglæde og en højere månedsløn giver ekstra arbejdstid en markant højere pension.

En 51-årig sygeplejerske, der går fra at arbejde 32 timer til 37 timer om ugen frem til sin pensionsalder på 68 år, vil f.eks. tjene 1,6 mio. kr. mere i løn og pension, end hvis sygeplejersken holdt sit lavere timetal.

Går en 41-årig sygeplejerske f.eks. fra at arbejde 32 timer om ugen til 37 timer om ugen frem til pensionsalderen på 68 år, vil sygeplejersken tjene 2,5 mio. kr. mere i løn og pension.

Se mange flere eksempler på, hvad du kan tjene på at gå på fuldtid.

Fakta om den fleksible arbejdstid i Furesø Kommunes Sygepleje:

  • Den er frivillig.
  • Prøvehandlingen løb i perioden 1. marts til 31. december 2022.
  • 12 sygeplejersker ud af 24 deltog frivilligt i forøget.
  • 9 ud af de 12 sygeplejersker, der deltog i prøvehandlingen, ønskede ordningen permanent. Senere har flere ønsket at være en del af ordningen, og de er nu 13 sygeplejersker.
  • Ordningen er blevet permanent og er et tilbud.
  • Timerne kan udføres hjemmefra, eller hvor medarbejderne ønsker det.
  • Ordningen er rammesat af en lokal arbejdstidsaftale, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR), Furesø Kommune og Sygeplejen.
  • Medarbejderne, der deltog i prøvehandlingen, har alle givet ordningen tallet 10 på en skala fra 1-10 i en evaluering.
  • Timerne finansieres af en stilling på 18 timer, som er konverteret til de fleksible timer.
Beregn din løn her

Tast selv din løn

Indtast din seneste månedsløn i hele tal. Enten brutto eller netto.
Din nye løn bliver vist her.
Billedtekst

Bagerst leder Susan Læntver Kristiansen og forrest sygeplejerske Pernilla Hanna Therese Nilsson.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid