Vidensdag om faste teams

Vejen til faste teams er fyldt med bump og overraskelser

50 kommuner delte erfaringer om at gå nye veje i ældreplejen på Vidensdag i Nyborg.

Af Sine Molbæk-Steensig 24/08/2022

Flere kommuner, der arbejder med faste teams i ældreplejen, fortæller om dalende sygefravær blandt medarbejderne og højere borgertilfredshed.

Derfor havde 300 ledere og medarbejdere fra 50 kommuner valgt at sætte tid af for at netværke, dele erfaringer og få inspiration og ny viden på Vidensdagen om faste teams, der blev afholdt i Nyborg i regi af Fremfærd Sundhed & Ældre.

Nedenfor kan du komme med til Vidensdagen i tekst og billeder:

- Det er tydeligt, at der ikke er en 'one size fits all', når det gælder faste teams i hjemmeplejen. Vi arbejder forskelligt som kommuner, vi er forskellige som ledere og medarbejdere, der er forskellige borgere og politikere. Vi er nødt til at tage udgangspunkt i dér, hvor vi er, og så udvikle os derfra. Vi kan ikke udgive en hvidbog om det her. Det vigtigste er at få bistand, lave netværk og turde spørge og blive ved med at spørge.

Det siger Margrethe Kusk Pedersen, ældre og handicapchef i Odense Kommune, der deltog sammen med 21 ledere og medarbejdere fra Odense Kommune. 1. november går kommunen i luften med afprøvningen af fem faste teams.

- Det ska vara lätt att göra rätt.

Sådan lød det fra vidensdagens svenske indspark, leder Emma Säfström (tv) og Annica Mässing, områdechef fra Västervik Kommune i Sverige. Her har man med stor succes arbejdet med små, faste teams i ældreplejen siden 2008.

Mange danske kommuner har søgt inspiration i den hollandske Buurtzorg-model for faste teams i ældreplejen, men det hollandske system adskiller sig meget fra det danske, og det er svært at omsætte de hollandske erfaringer til danske forhold. Derfor kigger flere danske kommuner nu mod Sverige, der minder mere om Danmark og har mange af de samme udfordringer og ønsker.

En af de ting, som Västervik arbejder med, er "ressourcetid". Det betyder, at 15 procent af medarbejdernes arbejdstid ikke er skemalagt. Den tid kan fx bruges til at dække ind for en syg kollega eller bruges opkvalificering. 

Læs om Västerviks erfaringer

- I begyndelsen var det som at blive kastet ud på dybt vand med store bølger i en gummibåd, og vi var i tvivl, om vi ville nå i land, fortæller sygeplejerske Karen Margrethe Iversen, der deltog fra Haderslev Kommune, som har eksperimenteret med at skabe en markant anderledes form for ældrepleje under overskriften "Kaffe først".

Hun understreger, at det at omlægge ældreplejen til faste teams ikke er noget, der kan gøres med et snuptag, men kræver et stort arbejde. Til gengæld er det meningsfyldt, når det tværfaglige samarbejde gør det muligt at hjælpe borgerne bedre. 

Læs mere om Haderslevs erfaringer

- Det er en enormt tidskrævende og svær ledelsesopgave at omlægge til faste teams, men samtidig er det en af de fedeste og sjoveste udfordringer, jeg nogensinde har prøvet. Og jeg er SÅ stolt over, hvor langt vi er nået, fortæller Ulla Johansen, leder af Hjemmeplejen i Faxe Kommune.

Faxe Kommune deltager som 'erfaren kommune' i Udviklingsrum for faste teams i ældreplejen i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at faste teams i ældreplejen ville blive så udbredt så hurtigt. Der er en kæmpestor interesse i kommunerne, og de foreløbige resultater viser, at faste og mindre teams kan noget i forhold til kontinuitet. Og kontinuitet kan noget i forhold til arbejdsglæde og borgertilfredshed. Det ser vi mange gode eksempler på, siger Martin Sandberg Buch, forsker i VIVE, der har fulgt tendensen over en årrække.

- Tværfagligheden har været i fokus i dag. Mange medarbejdere har udtrykt, at det giver en tryghed, tillid og ansvarlighed i jobbet at arbejde i tværfaglige teams og få sat ansigt på hinanden på tværs af de forskellige faggrupper. Det har gjort en stort indtryk på mig.

- Der er også blevet talt meget om sygeplejerskerne og deres mulighed for at have et monofagligt rum. Men det er ikke kun sygeplejerskerne, der har behov for at have et monofagligt rum - det har alle faggrupper, siger Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

- Vi er rigtig glade for, at så mange er kommet og kan dele erfaringer om, hvad der går godt, og hvad der er svært. Fremfærd Sundhed og Ældre tog allerede i 2020 initiativ til at etablere et udviklingsrum for kommuner, der arbejdede med nye måder at tilrettelægge ældreplejen på, og vi har lige startet et nyt udviklingsrum, så endnu flere kommuner kan være med.

Det siger Hanne Agerbak (th), kontorchef i KL og formand for Fremfærd Sundhed og Ældre og Mie Andersen, chefkonsulent i FOA og projektleder på Fremfærd-projektet. ”Faste teams i ældreplejen”.

Temaside om faste teams i ældreplejen
Kort om Vidensdagen

Fremfærd Sundhed & Ældre afholdt Vidensdag om faste teams i ældreplejen den 23. august 2022 i Nyborg. Vidensdagen havde deltagelse af godt 300 ledere og medarbejdere fra 50 kommuner.

Formålet med dagen var at give inspiration til arbejdet med faste teams i ældreplejen og praksisnær viden om, hvordan man som kommune kan komme godt i gang. Dagen var bygget op omkring erfaringer og resultater fra de kommuner, som har været i gang et stykke tid og tog afsæt i temaerne:

  • Tværfaglighed
  • Teamsamarbejde
  • Den ændrede ledelsesrolle
  • Det gode samarbejde med visitationen
Faste teams i ældreplejen

Danske kommuner står over for en voksende udfordring i form af et stigende antal ældre borgere, ofte med komplekse problemstillinger. Samtidig er der mangel på hænder i ældreplejen. I en stor del af landets kommuner er der en bevægelse i gang, hvor organiseringen af ældreplejen gentænkes, bl.a. inspireret af den hollandske Buurtzog-model.

Projekt "Udviklingsrum for faste teams i ældreplejen" skal styrke og kvalificere arbejdet med at udvikle en ny, dansk model med mindre, faste teams og er et samarbejde mellem KL og FOA i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre.

Dette sker ved etablering af forskellige typer udviklingsrum, hvor 22 kommuner mødes, udveksler erfaringer og inspirerer hinanden.
Mere om baggrunden for projektet