Udviklingsprofilen

David hjælper med at udvikle en evidensbaseret beskæftigelsesindsats

Socialrådgiver i Aarhus Kommune, David Nørgaard-Zachariassen, er hele tiden på jagt efter nye virksomme metoder. "Jeg kan kun hjælpe de unge, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, hvis jeg også hele tiden tænker udvikling, nyt og anderledes."

Af Irene Aya Schou 03/04/2018
Fremfærd

Hvordan ser arbejdsopgaverne ud på fremtidens jobcenter, og hvilke kompetencer skal i spil for at løse dem? Vi har spurgt fire medarbejdere, der repræsenterer seks faglige profiler. David Nørgaard-Zachariassen er socialrådgiver i Aarhus Kommune og er repræsentant for udviklingsprofilen.

Hvorfor passer du godt ind i udviklingsprofilen?

Jeg arbejder med udsatte unge, nogle af de unge, der er allerlængst væk fra arbejdsmarkedet. Min styrke er at arbejde evidensbaseret og være meget resultatorienteret. Jeg tænker skævt og går lige til kanten af loven og bruger hele banen og alle de værktøjer, jeg har. Når man som jeg arbejder med mennesker, der er involveret i tung kriminalitet, misbrug, diagnosticerede og udiagnosticerede problemstillinger af helbredsmæssig karakter, så kræver det, at man kontinuerligt tænker udvikling, nyt og anderledes. Jeg tænker hele tiden: Hvad ved vi? Hvad virker for denne målgruppe? Hvordan kan jeg bringe elementer ind i min indsats, som virker andre steder? Alle mennesker er unikke, og en person med komplekse udfordringer har brug for, at vi tænker tværfagligt og henter viden og empiri mange steder fra. Jeg er også meget opmærksom på at bringe min viden ud til faglige fællesskaber, til min kollegagruppe. Det kan være viden og metoder, jeg har fra sociale medier, andre områder f.eks. familieområdet i Aarhus, andre kommuner eller helt andre brancher. Det vigtigste er, at jeg har en oprigtig interesse i mit job og ønsker at lave de bedste resultater for borgeren.

Hvordan/Hvornår bruger du disse kompetencer i det daglige arbejde?

I forhold til målgruppen bruger jeg f.eks. min viden om relationer. Vi ved evidensbaseret, at jo bedre, man kender sin egen profil og sine egne stærke og svage sider, så vel fagligt som personligt, jo bedre vil man kunne tilpasse sin kommunikation og dermed sikre en god relation til borgeren. Vi ved også, at det er vigtigt med grundig forberedelse til den første samtale og samtidig scanner vi jo borgeren ved det første møde for at hente vigtig information. Hvordan kommer han ind ad døren? Hvordan er han klædt? Er han ”lukket” eller ”åben” osv.? På få millisekunder skal jeg evne at vurdere, hvordan min første kontakt til ham eller hende skal være. Jeg bruger også visuelle virkemidler, fordi jeg ved, at det virker. Et kendt eksempel er, at bruge en tavle og derved flytte problemet væk fra personen og op på tavlen. Det kan handle om et misbrug, hvor borgeren på tavlen beskriver misbruget og måske hvor stort han eller hun synes, problemet er på en skala fra 0 til 10. Det handler ikke længere om borgeren som misbruger, men om, at borgeren er ramt af et misbrug. Det gør det meget lettere at tale om. Narrativerne er nye, og vi kan forhåbentlig starte og tykne en ny sand fortælling om den pågældende. Udviklingsprofilen trækker på kompetencer fra alle de andre profiler og handler om at bruge de værktøjer, man har til rådighed, så det giver størst mulig effekt. Et lille lavpraktisk eksempel er, at vi ifølge lovgivningen f.eks. har mulighed for at indstille til sanktion. Men sanktion er jo kun et godt virkemiddel, hvis det betyder, at borgeren kommer til at stå mere til rådighed og ikke mindre. 

LÆS mere om Udviklingsprofilen

Hvilken uddannelsesvej har du taget for at få netop de kompetencer?

Jeg har masser af forskellige kurser, som jeg ikke engang kan redegøre for. Jeg har et helt liv bag mig med uddannelse og forskellige arbejdsforhold; bl.a. i IT-branchen. Jeg har en gammel akkreditering i noget personprofilering, en grunduddannelse i den svære narrative samtale, og så samler jeg viden via konferencer bl.a. om bandekriminalitet, og psykiske sygdomme, tværfaglighed osv. Jeg støvsuger de tilbud, der er, og indgår i faglige fællesskaber og netværk og kommer ofte på uddannelsessteder. Jeg lærer meget af at lytte til de tanker og spørgsmål, som de studerende har bl.a. i forbindelse med, at jeg holder oplæg.  

Hvad er vigtigst for dig i dit arbejde?

Det er, at borgerne bliver i stand til at tage vare på eget liv, og at de bliver introduceret til virkeligheden og det store arbejdsfællesskab, for det er i virkeligheden, uddannelse og beskæftigelse, at forandringen sker, og det er her, vi får væsentlige dele af vores identitet. Det er vigtigt for mig at være troværdig som menneske og give en bid af mig selv i mit arbejde. Vi skal ikke være venner med vores klienter, men vi skal vise, at systemet/kommunen er skabt til at hjælpe mennesker. At kommunen er os alle sammen. Og så er det vigtigt - for at vi som medarbejdere kan præstere - at vi har mulighed for at få sparring og supervision. Vi skal bruge hinanden i faglige fællesskaber. Vi kan kun lykkes, hvis vi arbejder sammen på tværs. 

LÆS: Projekt skaber overblik over fagligheder og kompetencer på beskæftigelsesområdet

Hvilke fagligheder/kompetencer vil du gerne blive endnu bedre til i fremtiden?

Jeg vil gerne være bedre til det hele - og helst så hurtigt som muligt. Men måske er det, jeg allerhelst vil være bedre til, i endnu højere grad at skabe en vi-forståelse og en vi-følelse, både i samfundet, i kommunen og på min arbejdsplads. Vores succes i forhold til og sammen med borgerne afhænger af arbejdsglæde og harmoni i medarbejdergruppen, at vi er dynamiske sammen, også på tværs af sektorer. Jeg vil gerne bidrage til, at vi bruger hinanden bedre internt og eksternt og udbygger de faglige professionelle fællesskaber, så vi ikke står alene med svære sager.  

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Udviklingsprofilen
Udviklingsprofil
Om David Nørgaard-Zachariassen

Alder: 44 år

Uddannelse: Socialrådgiveruddannelsen på Den Sociale Højskole (idag Metropol)

Stilling: Faglig koordinator for boligsociale og kriminalitetsforebyggende indsatser, Aarhus Kommune

Bopæl: Aarhus

Basiskompetencer og fagprofiler
Om Faglige profiler i fremtidens beskæftigelsesindsats
Fremfærd Borger

Projektet er finansieret af Fremfærd Borger og drives af KL, HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening.

Rækken af reformer på beskæftigelsesområdet, stiller hver gang nye krav til medarbejdere og ledere i jobcentre. Reformerne har haft fokus på forskellige ting og har krævet forskellige kompetencer af medarbejdere og ledere. Få steder har man haft et samlet overblik over de krav, som disse forandringer stiller til medarbejdernes fagligheder og kompetencer, og dermed mangler der et fælles grundlag for at arbejde strategisk med kompetenceudvikling i det enkelte jobcenter.

Projektet har afdækket hvilket fagligheder og kompetencebehov, der er brug for nu og i et fremtidigt perspektiv. Det er blevet til en serie af basiskompetencer og fire faglige profiler, som I kan bruge som oplæg til drøftelser om kompetencer i jeres jobcenter.