En sammenhængende ungeindsats

KUI får flere unge i job og uddannelse

Hvordan går det med Den kommunale ungeindsats (KUI)? Se, hvad ledere og medarbejdere siger om samarbejdet - og hvad siger de unge selv?

Af Bettine Romme Andersen 22/05/2024
Fremfærd

Jeg har en fornemmelse af, at kommunen er blevet bedre til at åbne op og gøre det lidt mere klart for os unge, hvad der egentlig sker.

Ung i fokusgruppeinterview

I en ny rapport kan man læse, hvordan kommunerne selv vurderer arbejdet med den kommunale ungeindsats (KUI), og hvordan den er organiseret i kommunerne, samt hvordan de unge oplever sammenhæng og at blive inddraget.

Kommunerne oplever generelt, at der er en organisatorisk og ledelsesmæssig opmærksomhed på det koordinerede ungesamarbejde, og at KUI har bidraget til at få flere unge i uddannelse eller job.

Der er sket rigtig meget på området i vores kommune, men det har også krævet prioritering og fokus på alle niveauer – og det gør det stadig. Det kommer ikke af sig selv.

KUI-ansvarlig

Der er dog også plads til forbedringer i det tværfaglige samarbejde omkring de unge under 25 år uden job og uddannelse:

 • Koordineringen af indsatsen for de unge er udfordret af, at de lovgivninger, der anvendes i KUI, ikke ’taler sammen’. Det er især de forskellige målsætninger i lovgivningerne, som er en udfordring og forskellige kontaktpersonordninger.
   
 • KUI har udfordringer i forhold til at rumme flere målgrupper af de unge: Unge med skoleværing, unge med misbrug, unge med sproglige barriere og unge med svære social, psykiske og/eller kognitive vanskeligheder. I mange kommuner oplever de unge i høj grad at blive inddraget i eget forløb, mens unge i andre kommuner savner en højere grad af inddragelse.

KUI bidrager til større sammenhæng i indsatsen

Rapporten indgår som en del af projektet ”En sammenhængende ungeindsats til gavn for den unge”. Der er lavet en landsdækkende undersøgelse i form af et spørgeskema til samtlige kommuner.

Der er også udsendt spørgeskemaer til de 15 kommuner, der er med i projektet, og endelig er der blevet lavet fokusgruppeinterview med ledere og medarbejdere samt med  unge, der er en del af  Den kommunale ungeindsats (KUI).

KUI har været implementeret i snart fem år, og de gennemførte surveys og kvalitative opfølgning giver et bredt, dækkende billede af kommunernes erfaring indtil nu.

  Dyk ned i rapporten og læs mange flere spændende resultater.

  Hent rapporten

  Resultater af surveys og kvalitativ opfølgning i En sammenhængende ungeindsats til gavn for den unge.

   

  En sammenhængende ungeindsats til gavn for den unge

  Projektet vil undersøge og understøtte kommunernes arbejde med en tværfaglig og sammenhængende ungeindsats.

  Det skal ske via forskellige aktiviteter i en række kommuner med ledere, medarbejdere og unge.

  Projektet skal medvirke til, at flere unge motiveres til og opnår de relevante færdigheder og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

  De deltagende kommuner

  Middelfart, Horsens, Frederikssund, Lolland, Tårnby, Gentofte, Hedensted, Faxe, Vallensbæk, Egedal, Langeland, Gladsaxe, Odense, Lyngby-Taarbæk og Bornholm.