Har du modtaget støtte fra Omstillingsfonden?

Så kan du også søge støtte fra Den Kommunale Kompetencefond.

Af Sine Molbæk-Steensig 16/05/2024

Hvis du har opnået støtte fra Omstillingsfonden i form af nedsat deltagerbetaling, kan du søge støtte til den resterende deltagerbetaling, materialer og transport i Den Kommunale Kompetencefond, hvis din ansøgning i øvrigt opfylder ’Reglerne til ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond’.

Omstillingsfonden giver 10.000 kr. pr. person årligt i støtte til deltagerbetaling til akademi- og diplomuddannelser, som er offentligt godkendte. Midlerne uddeles efter først til mølle-princippet. Du kan søge om støtte fra omstillingsfonden hvis du er ufaglært, faglært eller har en videregående uddannelse til og med professionsbachelor-/diplomniveau.

Omstillingsfonden består af to puljer baseret på uddannelsesbaggrund. En pulje for ufaglærte og faglærte og en pulje for personer med en videregående uddannelse inkl. professionsbachelorniveau. Støtten fra Omstillingsfonden gives som nedsat deltagerbetaling, og gives i forbindelse med tilmelding til uddannelsen.

Du kan læse mere om Omstillingsfonden på: Omstillingsfonden — Uddannelses- og Forskningsministeriet

Når du søger om tilskud i Den Kommunale Kompetencefond, skal du i 'Evt. supplerende oplysninger' i ansøgningen notere, at du har fået tilskud fra Omstillingsfonden.”

Kontakt Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond tlf. 33 70 38 71.

Telefonen er åben mandag – fredag kl. 9.30-11.00 og 12.30-14.30.

Hvis telefonen er lukket i den normale åbningstid, er du altid velkommen til at skrive en mail til kontakt@­
denkommunalekompetencefond.dk, som vi besvarer hurtigst muligt. Husk at oplyse dit eventuelle sagsnr.

Den Kommunale Kompetencefond