Dialogkort

Bryd tabuerne i arbejdsfællesskabet med dette værktøj

Sådan kan du bruge forskningsbaserede dialogkort til at højne psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Af Sine Molbæk-Steensig 06/11/2023

Når SPARK – Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne – støtter arbejdspladser i at styrke det psykiske arbejdsmiljø, så spiller graden af psykologisk tryghed en væsentlig rolle for, om det kan lykkes. Det gælder både internt i TRIO/MED og på hele arbejdspladsen.

Et af de værktøjer, SPARK bruger, er en serie gratis dialogkort fra DM - Dansk Magisterforening. Dialogkortene er udviklet i samarbejde med forsker i mobning og krænkende adfærd Mille Mortensen.

Kortene kan bl.a. hjælpe arbejdspladser til at:

  • tale om, hvornår I oplever psykologisk tryghed i jeres arbejdsfællesskaber
  • øge den psykologiske tryghed i jeres arbejdsfællesskaber
  • udvikle en fælles indsigt i, hvad der kan være vanskeligt og dermed kræver mod for jer at tale om i jeres arbejdsfællesskaber

"Kortenes alsidighed er deres store styrke"

- Det, jeg godt kan lide ved kortene, er den store spændvidde, der er i dem, og at de kan bruges på så mange forskellige måder, fortæller SPARK-konsulent Lea Gaulshøj Thomsen.

SPARK står for Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Komunerne og er et tilbud til kommunale arbejdspladser, der vil styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Dialogkortene fra DM indeholder flere end 50 forskellige spørgsmål, som tager fat på emner, der kan være mere eller mindre udfordrende for en arbejdsplads.

Kortene kan downloades kvit og frit på DM's website

Sådan kan kortene bruges

En af de måder, Lea Gaulshøj Thomsen bruger kortene på, er at bede en TRIO eller et MED-udvalg om at vælge 20 kort ud, der er relevante for arbejdspladsen. Hvis graden af psykologisk tryghed er lav, så anbefaler hun, at man i første omgang vælger de kort ud, der fokuserer på arbejdspladsens og egne styrker. Det kan fx være kort som "Det er let for mig at bede om hjælp når..." eller "I vores arbejdsfællesskab kommer tillid til udtryk ved, at jeg/vi ..." 

De valgte dialogkort kan ikke stå alene, men kan fx bruges til at starte en proces, når arbejdspladsen vil sætte fokus på psykologisk tryghed. Det anbefales, at dialogkortene bruges i mindre grupper, men gruppearbejdet kan sagtens foregå i en større forsamling med fælles opsamling i plenum.

Hold ilden ved lige 

Dialogkortene kan også være værdifulde, når en arbejdsplads er kommet i gang med arbejdet og gerne vil holde fokus.

Nogle arbejdspladser bruger fx et dialogkort eller to på personale- eller teammøder over en længere periode for at holde fast i de gode snakke. Andre printer dialogkort ud og hænger dem op under overskriften 'månedens eller ugens spørgsmål'.

- Det handler om at finde fremgangsmåder, der kan understøtte de gode intentioner, så de ikke forsvinder i hverdagens travlhed. Det er ofte små bevægelser og vedholdenhed over tid, der er afgørende for kulturændringer, siger Lea Gaulshøj Thomsen.

Derfor er psykologisk tryghed vigtigt

Psykologisk tryghed er vigtigt, fordi det:

  • Højner kvaliteten af vores arbejde: Ved at tale åbent om fejl kan vi lære af dem og forbedre praksis. Teams præsterer bedre, når der er en kultur præget af gensidig tillid og respekt.
  • Skaber nye løsninger på komplekse udfordringer, når vi deler vores undren, viden og ideer.
  • Skaber bedre trivsel: Ved at tale højt om bekymringer, følelse af magtesløshed, tvivl m.v. kan vi bedre rumme disse følelser hos hinanden. Vi bliver mindre slidte, når vi kan ”ventilere” vores usikkerhed.
  • Øger organisationens fastholdelsesevne: Et trygt arbejdsmiljø er en grundsten i tilknytning til arbejdspladsen og medarbejdere, der bliver længere på samme arbejdsplads.
  • Gør det muligt i højere grad at drage nytte af de forskellige potentialer og perspektiver, medarbejderne har.
Download dialogkortene "Bryd tabuerne i arbejdsfællesskabet"
Dialogkort
Lea Gaulshøj Thomsen, SPARK-konsulent
Lea Gaulshøj Thomsen

Når man downloader dialogkortene, så får man en kæmpe stak. Det er fedt, for så kan man udvælge og tilpasse, så kortene passer til den enkelte arbejdsplads.

SPARK menu