trivselscoach Lotte Hessellund Christensen

Mindre sygefravær med trivselscoach og fysioterapeut

Medarbejdere på plejecentre i Horsens Kommune har fået viden og værktøjer til at fremme trivslen, og det virker.

Af Irene Aya Schou 29/01/2023

- Det kan være de små bitte ting, der fylder, og som medarbejderne har brug for at vende med mig. I starten spurgte medarbejderne: "Hvad kan vi bruge dig til". De sidste måneder har de virkelig søgt mig.

Det siger Helle Trier Nielsen, der de sidste fire måneder har arbejdet som trivselscoach på en række plejecentre i Horsens Kommune. 

Sundhed og Ældre i Horsens Kommune har som noget nyt valgt at ansætte en trivselscoach og en fysioterapeut som en prøvehandling i et år. Det sker for at undersøge, om deres indsatser kan gøre en forskel på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø hos medarbejderne på kommunens plejecentre.

Fysisk og psykisk nedslidning

Trivselscoachen skal via samtaler og gruppeindsatser skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø med høj grad af trivsel og psykologisk tryghed for medarbejderne i en hverdag med stor borgerkontakt og høje følelsesmæssige krav.

Fysioterapeuten skal hjælpe med forflytninger, fysisk nedslidning og i det hele taget at få mere fysisk aktivitet ind i hverdagen hos sosu- og sygeplejeansatte.

- Målet er mere trivsel og arbejdsglæde og mindre sygefravær. Det er afgørende, at vi i fællesskab forebygger og håndterer høje følelsesmæssige krav i en travl hverdag, samt passer godt på kroppen med mindre slid og sygefravær til følge, siger Charlotte Gjørup, der er sundheds- og ældrechef i Horsens Kommune.

Indsats giver lavere sygefravær

Indsatsen er en del af sygefraværsprojektet ’Mere sammen, mindre fravær’, der løber over to år. Selvom indsatsen endnu ikke er blevet evalueret, viser de foreløbige erfaringer, at indsatsen har effekt.

- Vi kan se, at sygefraværet på plejeboligområdet er faldet i projektperioden, og at faldet fortsætter, siger Mette Pamperin Rasmussen, der er projektleder på projektet sammen med Marie Møldrup fra HR-afdelingen.

Opgjort i årsværk svarer faldet i sygefraværet på plejeboligområdet fra april 2022 til december 2022 til 5,5 fuldtidsstillinger.

TRIO lærer om psykologisk tryghed

Indsatsen dækker i alt 461 ansatte på 15 plejecenter. En vigtig del af projektet består i at klæde TRIO-gruppen på, så de kan blive bærere af en ny kultur, hvor medarbejdertrivsel har højeste prioritet.

- Vi har holdt temaeftermiddage, hvor TRIO-grupperne har fået viden og værktøjer til at forebygge og nedbringe sygefravær. De har også fået viden om psykologisk tryghed og konflikthåndtering, siger trivselscoach Helle Trier.

Én af dem, der har nydt godt af samtaler med trivselscoach Helle Trier, er Anne-Kristine Stærmose Madsen, der er social- og sundhedsassistent og arbejdsmiljørepræsentant på Plejecenter Egebo.

- Trivselscoachen ser mange ting og kan guide os i den rigtige retning angående trivsel. Hun er super dygtig og har taget en snak med alle medarbejdere og fortalt, hvorfor hun er her, og at man kan bruge hende, siger Anne-Kristine Stærmose Madsen.

Tilbud om morgengymnastik

Også den nyansatte fysioterapeut har igangsat en række initiativer blandt andet morgengymnastik. Det er medarbejderne glade for, fortæller tillidsrepræsentant på plejecentret Præsthøjgården, Sol Hesselberg Laursen.

- Fysioterapeuten har lavet et sjovt program, som tager cirka fem minutter. Det giver gode grin og godt humør, siger hun.

Fysioterapeuten laver også personlige træningsprogrammer til medarbejderne og har startet eftermiddagstræning op.

- Det er der flere af os, som glæder os til at benytte. Vi håber, at det også på længere sigt kan forebygge diverse skader, siger Sol Hesselberg Laursen.

Samarbejde med jobcentret:

Foruden fysioterapeut og trivselscoach har projektet ansat en jobcentermedarbejder per 1. januar 2023. Det sker som endnu en prøvehandling.

Jobcentermedarbejderen er ansat på deltid og skal sikre, at der i højere grad arbejdes forebyggende, og at de rette tilbud er tilgængelige for de daglige ledere i driften.

- Vi skal udbrede viden om alle de forebyggende tilbud, jobcentret har. Ofte kommer jobcentret først på banen langt inde i en sygemelding, men jobcentret har en række forebyggende tilbud blandt andet mindfulness og stress-mestrings kurser, siger projektleder Marie Møldrup.

Sparring om kommunikation

Lotte Hessellund Christensen er netop blevet ansat som ny trivselscoach. Hun er især optaget af at give medarbejderne redskaber til at kunne tale sammen, uden at det bliver personligt. 

- Det handler om omsorgsfuldt at guide dem til: Hvordan tager man de her samtaler om det, som er svært og italesætter, at det er ok, at man synes, at noget er svært, selvom andre har en anden opfattelse, siger hun.

Fokus på medarbejderne giver pote

For projektleder Mette Pamperin Rasmussen er læringen fra projektet klar. Indsatsen virker, fordi fokus også er på medarbejderne.

- Vi er alle blevet helt utrolig positiv overrasket over, hvor godt medarbejderne har modtaget både trivselscoach og fysioterapeut. De siger: 'Er I her bare for os?' Det er en gave for medarbejderne, at der også er fokus på dem. Der plejer altid at være borgerne, der er i fokus, siger hun.

Billedtekst:

Lotte Hessellund Christensen er netop blevet ansat som ny trivselscoach. Hun er især optaget af at give medarbejderne redskaber til at kunne tale sammen, uden at det bliver personligt. Her er hun i samtale med en ansat på et plejecenter.

Foto: Horsens Kommune

Kort om ’Mere sammen, Mindre fravær’
  • Er et tværorganisatorisk projekt i Horsens Kommune med deltagelse af HR-afdelingen, Jobcentret og Sundhed og Ældre med fokus på at nedbringe sygefraværet og styrke samarbejdet mellem de organisatoriske enheder.
  • Projektet dækker hele Sundhed og Ældre, men har et særligt fokus i plejeboligområdet. 
  • Prøvehandlingerne er en del af det toårige projekt, der er finansieret af midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Hvad betyder høje følelsesmæssige krav?

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker handler om, at arbejdet har en høj grad af kontakt med borgere, klienter og patienter, og at denne kontakt stiller høje krav til medarbejdernes:

  • indlevelsesevne,
  • evne til at rumme menneskers følelser,
  • evne til at håndtere eller skjule egne følelser,
  • evne til at tilpasse kommunikation og adfærd til de mennesker, man arbejder med,
  • tilsvarende høje krav. 

Kilde: Arbejdstilsynet