Supervision af nyuddannet lærer

Et ekstra sæt øjne på undervisningen giver nyt perspektiv

Ekstern supervision til nyuddannede lærere skaber et fortroligt rum, hvor der er plads til både det, der er svært, og det, der lykkes.

Af Pernille Søndergaard 06/05/2024

I Aarhus Kommune får alle nyuddannede lærere et tilbud om supervision fra en ekstern supervisor. 

- Dét, at jeg kommer udefra og ikke er kollega eller leder, er med til at skabe et fuldstændig anonymt og fortroligt rum for de nyuddannede, som størstedelen af dem sætter stor pris på.

Sådan lyder det fra Kirsten Osbæck Mogensen, som er læreruddannet og samarbejder med kommuner og skoler om udvikling af pædagogik og ledelse.

Hun er én af fem-seks faste eksterne supervisorer i det kommunale introforløb til nyuddannede lærere ”Fundament til dit lærerliv,” som supervisionstilbuddet er en del af.

Supervisionstilbuddet skal sammen med andre tiltag i ”Fundament til dit lærerliv” lette overgangen mellem uddannelse og lærerjobbet så færre nyuddannede lærere mister modet og dropper jobbet i folkeskolen i løbet af de første år.

Svært at skabe ro i undervisningen

Supervisionen består af et formøde, hvor supervisor og lærer mødes og aftaler et fokuspunkt for supervisionen, efterfulgt af 45 minutters observation af en undervisningsgang og endelig en times efterfølgende supervision. Det sker ad to omgange, efterår og forår.

En del af de nyuddannede lærere, Kirsten Osbæck Mogensen møder i sin rolle som supervisor, fortæller, at de har svært ved at skabe ro i klassen. De oplever, at der er mange konflikter mellem eleverne, og det kan være en udfordring for dem at håndtere i deres klasseledelse.

- Generelt fortæller de, at der er nogle børn, der fylder meget, og som har det svært i undervisningen, og det vil de gerne have, at jeg har særlig opmærksomhed på under observationen, siger Kirsten Osbæck Mogensen.

Arbejdspres fylder

En anden ting, der fylder for mange af de nyuddannede lærere, er arbejdspres.

-De har høje ambitioner om at lave den fede undervisning, men de har ikke overskuddet til at realisere dem, fordi de jo ikke har en lang årrække af erfaringer og afprøvede forløb, de kan trække på. Så hvor er det, de skal lægge barren? Det taler vi en del om i supervisionen.

De nyuddannede lærere ser, at mange af deres gamle studiekammerater bliver sygemeldte eller stopper, og det er også det, statistikken fortæller. Så hvordan tager man ansvar uden at tage overansvar? Og hvornår er det, man bliver særlig presset, og hvad gør det ved én? Det er nogle af de spørgsmål, der tit trænger sig på for de nyuddannede.

- Her oplever jeg, at det fortrolige rum, vi har i supervisionen, giver en frihed til at tale om ting, som kan være lidt svære at tage op med kollegaer og leder, siger Kirsten Osbæck Mogensen.

Supervisionen fungerede megagodt. Der 
kom en og sagde, at det, jeg gjorde var rigtigt 
og godt og fungerede, og at eleverne var med. 
Jeg fik rent faktisk noget feedback på det 
arbejde, jeg laver

Nyuddannet lærer, Aarhus Kommune 
i Inspirationskataloget "Støtte til nyuddannede lærere"

 

Hvordan finder man sig selv som lærer?

Via observationerne i klasserummet oplever Kirsten Osbæck Mogensen, at de nyuddannede lærere kommer fra læreruddannelsen med gode evner og redskaber i rygsækken til at skabe en god struktur for deres undervisning.

- De er ofte effektive i deres undervisningstid, hvor de fagligt formidler, som de skal, og kommer i gang med opgaverne. Dét kører rigtig godt for dem.

Det, der imidlertid er den store udfordring for de nyuddannede, er ifølge Kirsten Mogensen at gå fra at være studerende til at finde sig selv og træde i karakter som lærer.

Hvordan bruger man sig selv og skaber noget nerve i undervisningen? Hvor meget og hvordan bruger man det kropslige og det nonverbale? Hvordan kan man have strukturen med og samtidig slippe tøjlerne, så ens personlige autoritet som lærer træder frem?

Det er nogle af de emner, som Kirsten Mogensen ofte kommer omkring i supervisionen efter en undervisningsobservation, hvor hun især bider mærke i lærerens relation til eleverne, og på hvad der sker i samspillet eleverne imellem og mellem lærer og elev.

Mange slår sig undervejs

Hun taler næsten altid med de nyuddannede om faserne i lærertilblivelsen; at man kommer til at udvikle sig utroligt meget, men at det tager tid at gå fra novice til ekspert. 

- Alt er nyt, og som nyuddannet må man acceptere, at man kommer til at slå sig undervejs og ikke altid kan præstere, som man gerne vil, understreger Kirsten Osbæck Mogensen.

- Det er noget, de nyuddannede gerne vil drøfte med mig. Hvis de har haft kolleger med i deres undervisning, kan de godt opleve, at deres kolleger ser og anerkender alle de gode ting - og det gør jeg selvfølgelig også. Men de vil også gerne snakke om det, der ikke fungerer, og have mine råd til, hvad de kan gøre anderledes.

Supervisor finder balancen

For supervisoren gælder det derfor om at finde en balance mellem at booste de nyuddannede og få dem til at føle, at de lykkes, og samtidig kunne tale om det, der er svært.

Og her er det en fordel, at der er to runder med supervision, den første i efteråret og den sidste i foråret.

- Det hjælper den nyuddannede lærer med at få øje på, at der er sket meget siden vi mødtes første gang. Hvis man i hverdagen synes, det er lidt op ad bakke, så giver det perspektiv at få øje på, at man har flyttet sig rigtig meget siden sidst, siger Kirsten Osbæck Mogensen.

Inspirationskatalog: Støtte til nyuddannede lærere

Supervisionstilbuddet indgår i inspirationskataloget "Støtte til nyuddannede lærere" som et eksempel fra praksis på, hvordan skoler og kommuner kan støtte lærere til en bedre start på lærergerningen.

Inspirationskataloget er blevet til på initiativ af  KL og DLF i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut.

 

Fundament til dit lærerliv

"Fundament til dit lærerliv" udbydes i samarbejde mellem Aarhus Lærerforening og Børn og Unge i Aarhus Kommune med det formål at lette overgangen mellem uddannelse og lærerjobbet, så færre nyuddannede lærere forlader jobbet i løbet af de første år.

Det sker gennem et målrettet og praksisnært forløb med fokus på:

  • Individuel supervision på undervisningen
  • Kommunikation og konflikthåndtering
  • Relationsarbejde
  • Inklusion
  • Den første årsplan
  • Redskaber og metoder til at passe på sig selv i en presset hverdag
  • Fælles refleksion med andre nyuddannede

Læs mere om Fundament til dit lærerliv på Aarhus Lærerforenings hjemmeside

Ekstern supervisor Kirsten Osbæck Mogensen

I uddannelsesverdenen taler vi meget om børn i mistrivsel, og om hvordan det kan være svært at skabe ro i undervisningen. Og når man som ny lærer er optaget af at træde i karakter og af at skabe fremdrift i undervisningen, så kan man godt trumfe noget igennem overfor en elev, som utilsigtet medvirker til at skabe mere uro.

Det kan fx være, at læreren har bedt eleverne om at gå i grupper, og så er der en elev, ingen vil være sammen med, som begynder at sparke til ting og ender med at få skæld ud.

For læreren kan det være vanskeligt at få øje på, at han eller hun lige har sat eleven i en situation, som er svær at håndtere.

Men det kan jeg iagttage, og så kan jeg i supervisionen hjælpe læreren med at stille spørgsmål til sig selv og se bagom elevernes adfærd.