Børns perspektiver

Få børns perspektiver på banen

Ny publikation giver inspiration til, hvordan man som pædagog, lærer eller socialrådgiver kan inddrage og udfolde børns perspektiver.

Af Pernille Søndergaard 29/05/2024

Det er vigtigt, at fagprofessionelle i pædagogiske, didaktiske og socialfaglige sammenhænge inddrager børns perspektiver i arbejdet. Det handler både om at sikre børns trivsel og om at støtte deres udvikling og ikke mindst at værne om deres sikkerhed dér, hvor det er nødvendigt.

Men hvordan griber man det helt konkret an? Hvilke metoder egner sig i praksis til at få børns perspektiver på banen?

De spørgsmål giver en ny videnssamling fra Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv svar på.

To bidrag til praksis

I Videnssamlingen, som er baseret på 47 studier fra nationale, nordiske og internationale databaser i perioden 2013-2023, kan socialrådgivere, pædagoger, lærere m.fl. hente konkret inspiration til deres arbejde med børnene.

Videnssamlingen præsenterer to forskellige bidrag til praksis:

  • Tommelfingerregler i form af generelle etiske overvejelser samt opmærksomhedspunkter, man som fagprofessionel kan anvende til at sikre gode rammer for, at børn kan udtrykke deres perspektiver. Det handler fx om muligheden for at skabe deltagelsesmuligheder og vigtigheden af at sikre, at børn får mange deltagelsesmuligheder og udtryksformer.
     
  • Syv forskellige metoder, som kan inspirere fagprofessionelle til at planlægge samtaler med børn på måder, som kan udfolde og nuancere børns perspektiver. Det kan fx være gennem leg, gennem brugen af børns egne billeder eller gennem det at bruge fysisk bevægelse. Alle metoder er beskrevet med eksempler på, hvordan man kan gøre det. Og så er styrker og svagheder ved hver metode fremhævet.
Anbefalinger

Baseret på vidensindsamlingen anbefales det, at der tages højde for nedenstående i alle samtaler og aktiviteter, der har til formål at tilvejebringe børns perspektiver:

  • At man i arbejdet med at tilvejebringe børns perspektiver sikrer sig, at man giver børn forskellige deltagelsesmuligheder og udtryksformer.
  • At man arbejder målrettet med samtykke og afslag på deltagelse fra børn (og i de fleste tilfælde også børnenes forældre).
  • At man arbejder bevidst med en tryghedsskabende relation og et godt kendskab til barnet som fundament for at tilvejebringe børns perspektiver.
  • At man er opmærksom på tid i arbejdet med at tilvejebringe børns perspektiver. Børn skal på den ene side gives tid til at udtrykke sig, og på den anden side skal længden af samtalen eller aktiviteten til at tilvejebringe barnets perspektiv ikke være for omfattende.