Randi Skovhus

9 kendetegn for god karrierelæring i folkeskolen

Hvad er de 9 kendetegn for kvalitet i uddannelsesvejledning og karrierelæring i skolen? Forsker Randi Boelskifte Skovhus giver svarene.

Af Irene Aya Schou 17/04/2024
Fremfærd

Det er vigtigere end nogensinde, at elever i folkeskolen bliver i stand til at træffe valg om uddannelse, job og arbejdsliv. Men hvad skal der til for at lære de unge at træffe gode valg?

Det ved Randi Boelskifte Skovhus, der forsker i uddannelses- og erhvervsvejledning. Hun er én af forskerne i projekt SamVej: "Samarbejde om udvikling og ledelse af læringsorienteret uddannelsesvejledning", der skal støtte ledere, lærere og vejledere i et samarbejde, hvor læringsorienterede aktiviteter indenfor uddannelsesvejledning er en integreret del af undervisningen.

Hvad er karrierelæring?

Randi Boelskifte Skovhus er sammen med de øvrige forskere i gruppen optaget af, hvordan uddannelsesvejledning og brobygning i folkeskolen giver mening for børn og unge, og hvordan de får et godt grundlag for at træffe valg.

På baggrund af dansk og international forskning har forskergruppen samlet 9 kendetegn for kvalitet i uddannelsesvejledning og karrierelæring i skolen.

Kriterierne bygger på en forståelse af, at børn og unge for at kunne træffe gode valg skal have konkrete erfaringer med uddannelse og arbejde, og at de reflekterer over disse erfaringer og bliver klogere på sig selv og deres omverden.

- Det er det, vi med et fagligt begreb kalder karrierelæring, siger Randi Boelskifte Skovhus, der er lektor, ph.d. ved Center for professionsstudier på VIA University Collage.

LÆS OGSÅ: Lærere og vejledere: Vi skal løfte i flok

Nysgerrighed er nøgleord

Hun understreger, at karrierelæring er noget, der finder sted livet igennem og i mange forskellige sammenhænge, men at projektet har fokus på den karrierelæring, der kan understøttes i skolen og i uddannelsesvejledning.

Her er nysgerrighed et nøgleord, for alle de job og uddannelser, der findes i verden og som vi ikke kender noget til, kan i princippet være spændende. 

- Det er vigtigt at arbejde med, at børn og unge bliver nysgerrige på uddannelse og arbejde, at de synes det er spændende at udforske uddannelse og arbejde og hele den fælles opdagelse ind i det her felt. Det er noget helt andet end at have et primært fokus på: Hvad vil du gerne være, når du bliver voksen, siger Randi Boelskifte Skovhus.

Bygger på Udsyn i udskolingen

Hun præsenterede de 9 kendetegn for kvalitet i uddannelsesvejledning og karrierelæring i skolen på en opstarts-konference i forbindelse med projektet "Samarbejde om udvikling og ledelse af læringsorienteret uddannelsesvejledning", der er igangsat og finansieret af Fremfærd Børn. Her deltog godt 60 vejledere, lærere og ledere fra seks kommuner.

Projektet bygger videre på erfaringerne fra Fremfærd Børn projektet "Udsyn i Udskolingen", der bl.a. har bidraget til, at flere unge er i gang med en ungdomsuddannelse, og at flere unge starter på en erhvervsuddannelse - ikke fordi projektet ville noget bestemt med elevernes valg, men fordi projektet udvidede elevernes perspektiv på uddannelser gennem erfaringer med forskellige muligheder.

9 kendetegn for karrierelæring

 • Alle skoler har en sammenhængende årsplan for karrierelærings- og vejledningsaktiviteter.
 • Planen er kendt af lærere, vejledere, elever, forældre og samarbejdspartnere.
 • Planen er afstemt med kommunens sammenhængende plan for vejledning
 • På alle klassetrin møder eleverne aktiviteter, der giver dem mulighed for at lære om uddannelse, arbejde, arbejdsliv og sig selv i relation til det.
 • Aktiviteter kan integreres i skolens fag eller finde sted i særligt tilrettelagt undervisning.
 • Emnet uddannelse og job kan danne ramme om aktiviteterne.

 

 • Rammesætningen af aktiviteterne er tydelig med fokus på muligheden for at lære om forskellige typer af erhverv, som findes i samfundet.
 • Dermed er der også fokus på aktiviteternes almendannende potentiale – og bidrag til folkeskolens formål (§1)

Skolen åbner sig mod omverdenen ved at have opmærksomhed på, hvornår det er relevant at invitere arbejdspladser og medarbejdere/selvstændige ind i skolen.

 • Eleverne besøger forskellige arbejdspladser.
 • Skolen er tydelig om elevernes ret til at komme i erhvervspraktik, hvordan dette er tilrettelagt på skolen og understøtter, at alle elever kommer i praktik.
 • Eleverne forberedes til at deltage i introduktionskurser og brobygning samt andre aktiviteter, hvor de kan opleve ungdoms- og videregående uddannelser.
 • Efterbearbejdning: Lærer og vejleder faciliterer, at eleverne deler deres oplevelser og indsigter med hinanden.
 • Elever og forældre introduceres bredt og ligeværdigt til forskellige typer af uddannelse.
 • Elever og forældre skal vide, hvor de kan finde uvildig information om uddannelser og arbejdsmarked.
 • Elever og forældre introduceres bredt og ligeværdigt til forskellige typer af uddannelse.
 • Elever og forældre skal vide, hvor de kan finde uvildig information om uddannelser og arbejdsmarked.
 • Elever og forældre skal vide, hvor de kan få professionel, uvildig og institutionsuafhængig uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunen, hos e-vejledning og Studievalg Danmark.
Kort om projektet:
 • Projekt SamVej: "Samarbejde om udvikling og ledelse af læringsorienteret uddannelsesvejledning" er et udviklings- og forskningsprojekt udført af DPU, Aarhus Universitet og VIA, finansieret af Fremfærd Børn og med inddragelse af viden og oplæg fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA. 
 • Formålet med projektet er at styrke samarbejdet mellem lærere i udskolingen og UU-vejledere om en mere praksisnær og anvendelsesorienteret tilgang til læring og vejledning.
 • Seks kommuner deltager i projektet: Ballerup, Ringsted, Odense, Fredericia, Haderslev og Vesthimmerland.
 • Projektet arbejder med fire forskningscirkler som metode for kompetenceudvikling, praksisudvikling og fælles videnskabelse. Tre forskningscirkler for lærere og vejledere og én for ledere.
Vi er på en fælles opdagelsesrejse

- Det handler om at udvide elevernes mulighedshorisont og være på en fælles opdagelsesrejse. Valget er ikke det afgørende. Det handler om det nysgerrige, det undersøgende, siger Randi Boelskifte Skovhus.

Hun har uddelt grønne og røde kort til de godt 60 deltagerne på konferencen. Dem skal de bruge til at vise, hvor godt, det ser ud med hver af de 9 kendetegn for karrierelæring dér, hvor de er.