Nyuddannet lærer

Nyuddannede lærere skal have en god start i første job

Hvad skal der til for, at nyuddannede lærere hjælpes godt på vej fra studie til job? Nyt Inspirationskatalog viser vejen.

Af Pernille Søndergaard 04/04/2024
DLF,
KL

Overgangen fra studiet til det første job kan være en stor omvæltning for mange nyuddannede lærere.

Udover selve undervisningen følger ansvar for bl.a. forældresamarbejde, årsplaner, inklusion og klasserumsledelse, samtidig med at man som nyuddannet for alvor skal i gang med at udvikle sin professionelle identitet.

Lige fra starten af lærelivet skal nyuddannede lærere altså løfte mange udfordrende opgaver, hvor man i mange andre professioner oftere har mulighed for en blødere start.

Mange nyuddannede forlader folkeskolen

- Som nyuddannet lærer får du et job, hvor du fra første dag står alene med ansvaret, og hvor du mødes af samme krav som en erfaren lærer. Det kan for mange være et ansvarschok. Alt for ofte ender en del med at forlade jobbet efter kort tid. Og det er et stort problem, ikke mindst når der mangler uddannede lærere i folkeskolen, siger konsulent i Danmarks Lærerforening Åse Bonde.

Hun peger på, at fire ud af ti nyuddannede lærere forlader folkeskolen, inden de har været der i fem år.

Derfor har DLF sammen med KL taget initiativ til i samarbejde med seks kommuner at få samlet viden om og erfaringer med, hvordan man kan give nyuddannede lærere en god start på lærerjobbet.

- Vi er meget optaget af, at de nyuddannede lærere ønsker at blive i professionen. Derfor er det afgørende, at der på skolerne er gode indsatser, der kan støtte dem bedst muligt, når de som nyansatte skal prøve kræfter med lærergerningen, siger chefkonsulent i KL Asger Hermansen.

Undersøgelse: Lærerstart og fodfæste i et livslangt karriereforløb

43 % af de nyuddannede lærere oplever, at der generelt mangler struktur og en plan for deres start som lærer.

Paaske mfl., 2017

Katalog samler vigtige pointer og erfaringer

Det er på det bagtæppe, at Danmarks Evalueringsinstitut i samarbejde med Københavns Professionshøj skole har udarbejdet et inspirationskatalog til skoler og kommunale forvaltninger.

I katalogets første del beskrives de vigtigste pointer fra danske og internationale undersøgelser og forskning om, hvordan man kan støtte nyuddannede lærere.

I katalogets anden del kan man dykke ned i helt nye og konkrete eksempler på, hvordan seks kommuner arbejder med at støtte nyuddannede lærere via indsatser som:

  • mentorordninger
  • undervisningsobservation
  • introforløb
  • organisatoriske rammer og generelle vilkår

Hertil kommer en række refleksions-spørgsmål, som man kan bruge på skolerne til at sætte gang i dialogen om eget arbejde med støtte til nyuddannede lærere.

Klasserumsledelse kræver øvelse, og jeg er der ikke endnu. Men så var det dejligt for mig, at jeg kunne se og lade mig inspirere af, hvordan andre lærere gør, og hvad der virker for dem.

Nyuddannet lærer, Køge Kommune

Den gode modtagelse skal højt på dagsordenen

KL og DLF håber, at skoler og forvaltninger vil bruge kataloget som inspiration til at sætte den gode modtagelse af nyuddannede lærere højt på dagsordenen.   

- Det betaler sig at tage godt imod de nyuddannede, så de føler sig godt hjulpet på vej i at løse den udfordrende opgave, de står med. Det kræver, at man som skoleleder prioriterer, at de nyuddannede lærere får den nødvendige opbakning, og følger op på, at det sker, siger Asger Hermansen.

Åse Bonde er enig. Hun peger på, at forskningen viser, at gode lærerstartsordninger kan være motiverende i forhold til at få nyuddannede lærere til at blive i faget.

-  Det bør være en personalepolitisk prioritet på den enkelte skole at have en indsats for, hvordan man tager godt imod nyuddannede lærere. Så vores opfordring til skoler, lærerkredse og forvaltninger er: Brug kataloget til at udvikle systematiske tiltag, der sikrer, at nyuddannede lærere lander godt i faget og har lyst til at blive i folkeskolen.

Inspirationskatalog: Støtte til nyuddannede lærere
6 kommuner deler erfaringer

I inspirationskataloget bidrager følgende seks kommuner med deres erfaringer med støtte til nyuddannede lærere:

  • Vejle kommune
  • Hedensted Kommune
  • Aarhus Kommune
  • Køge Kommune
  • Rødovre Kommune
  • Gladsaxe Kommune