tømrer

Lærere og vejledere: Vi skal løfte i flok

60 lærere, vejledere og ledere fra 6 kommuner skal samarbejde om at hjælpe unge til oplyst uddannelsesvalg.

Af Irene Aya Schou 17/04/2024
Fremfærd

- Vi går ind i projektet med den forhåbning, at vi kan forbedre nogle af de aktiviteter, vi allerede laver, men også blive inspireret af, hvad andre gør. Det er meget berigende at være fælles om noget og løfte i flok.

Sådan siger Anne Grethe Mathiasen, der er uddannelsesvejleder i Den kommunale ungeenhed (KUI) i Fredericia Kommune.

Styrket kvalitet i vejledningen

Hun deltager i projektet "Samarbejde om udvikling og ledelse af læringsorienteret uddannelsesvejledning" forkortet SamVej, der skal booste de unges nysgerrighed og læring - før beslutningen om valg af uddannelse tages.

I projektet, som Fremfærd Børn netop har skudt i gang, skal der eksperimenteres med, hvordan lærere, ledere og vejledere i Den kommunale ungeindsats (KUI) kan arbejde endnu tættere sammen om at skabe kvalitet i folkeskolens uddannelsesvejledning.

"Vi beriges med nyeste viden"

Da Anne Grethe Mathiasen hørte om projektet, var hun og lederen af KUI allerede i gang med at ansøge om deltagelse i et lignende projekt.

- Derfor gav det rigtig god mening for os at være med, også fordi projektet er forskningsbaseret. Det betyder, at vi hele tiden bliver beriget med den nyeste viden, som vi kan afprøve i praksis, og samtidig komme tilbage med erfaringer, som forskerne kan bruge i deres arbejde, siger hun.

Til projektet er koblet fire forskere fra VIA og DPU, Aarhus Universitet. De skal blandt andet facilitere en række forskningscirkler, hvor kommuner og skoler kan dele viden og få sparring fra forskerne.

Der bliver tre cirkler for lærere og uddannelsesvejledere og én cirkel for ledere. Cirklerne mødes tre gange i foråret 2024 og to gange i skoleåret 24/25, mens de afprøver forskellige aktiviteter på skolen.

Erhvervspraktik i forskellige former

I Fredericia Kommune er målet at afprøve forskellige vejledningsaktiviteter på to skoler. Overskrifterne er 'erhvervspraktik i forskellige former' og 'inddragelse af forældre og omverden'.

- Vi vil gerne inddrage virksomheder og frivillige foreninger og afprøve nye former for praktikker fx klasse- og gruppepraktikker, siger Anne Grethe Mathiasen. 

Inspirerende og kompleks på samme tid

I Vesthimmerland Kommune ser KUI-leder Erik Krogh Pedersen frem til at samarbejde om læringsorienteret uddannelsesvejledning. Kommunen deltager med tre vejledere, en skoleleder, to lærere og ham selv som KUI-leder. 

- Vi er med i projektet, fordi vi er optaget af at styrke samarbejdet mellem skoler og uddannelsesvejledere. Vi har tidligere forsøgt at køre et samlet skole/job-koncept mellem folkeskoler og UU-vejledere, som vi ikke lykkedes så godt med, så nu prøver vi igen, siger Erik Krogh Pedersen. 

Han kalder det 'enormt inspirerende' at være med i projektet og få ny viden og input men understreger, at det er et komplekst felt at træde ind i.

- Det handler om at få defineret klart og tydeligt, hvad målet er. Hvorfor er det, vi skal investere en masse krudt i samarbejdet? Det handler både om uddannelse og om dannelse af unge mennesker. Hvis ikke vi er helt klar på dette mål, får vi ikke investeret tiden i det, siger han.

KUI-leder: Vi skal skabe rammer og tid

Næste skridt bliver at få defineret de aktiviteter, der skal afprøves på de deltagende skoler. Og her kan der opstå alvorlige barrierer, påpeger KUI-lederen.

- Der vil komme barrierer, der hedder tid og rammer. Det skal vi som ledelse forholde os til: Hvordan får vi skabt tid, så lærere og vejledere kan sætte sig ned og forberede indsatser, gennemføre indsatser og evaluere indsatser, siger Erik Krogh Pedersen. 

Ballerup vil være gode sammen?

I Ballerup Kommune er uddannelses- og ungevejleder Anne Koppel optaget af at få defineret roller og ansvarsområder, ikke mindst fordi det politisk er besluttet, at uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) udgår fra næste skoleår.

I Ballerup Kommune er der uddannede skolevejledere på hver skole. De har traditionelt taget sig af de uddannelsesparate og det timeløse fag 'Uddannelse og job', mens uddannelsesvejlederne fra KUI har taget sig af de unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. 

- Der er ingen tvivl om, at vi er en smule rystede over, at UPV'en forsvinder. For hvad bliver vores roller ude på skolerne i forhold til skolevejlederne? Vi kan bruge dette projekt til at sige: Hvordan kan vi blive gode sammen? siger Anne Koppel.

Samarbejde om gode forløb

Den idé er Kirsten Wix, lærer og skolevejleder på Skovlunde Skole, med på. Hun har fire timer ugentligt til vejlederrollen og samarbejder med Anne Koppel om uddannelsesvejledningen på Skovlunde Skole. 

- Vi skal bruge projektet til at kigge på, hvordan vi i samarbejde kan få lavet nogle gode forløb for de unge, så jeg fx kan sige til dansklæreren: 'Det her forløb skal køres i 7. klasse. Jeg kan anbefale sådan og sådan, jeg kan være der dér og der, men resten skal du stå for,' siger Kirsten Wix.

Billedtekst:

Foto: Lasse Skov, SkillsDenmark

Kort om projektet:
  • Projekt SamVej: "Samarbejde om udvikling og ledelse af læringsorienteret uddannelsesvejledning" er et udviklings- og forskningsprojekt udført af DPU, Aarhus Universitet og VIA, finansieret af Fremfærd Børn og med inddragelse af viden og oplæg fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA. 
  • Formålet med projektet er at styrke samarbejdet mellem lærere i udskolingen og UU-vejledere om en mere praksisnær og anvendelsesorienteret tilgang til læring og vejledning.
  • Seks kommuner deltager i projektet: Ballerup, Ringsted, Odense, Fredericia, Haderslev og Vesthimmerland.
  • Projektet arbejder med fire forskningscirkler som metode for kompetenceudvikling, praksisudvikling og fælles videnskabelse. Tre forskningscirkler for lærere og vejledere og én for ledere.