Motivation i udskolingen - illustration fra EVA's materiale

Her er materialerne om motivation i udskolingen

Få fingrene i inspirationskatalog, guide til aktionslæring, podcast og baggrundsviden om motivation i udskolingen.

Af Sine Molbæk-Steensig 18/04/2023
Fremfærd

Er du blevet inspireret til selv at arbejde med motivation i udskolingen og aktionslæring?

Så er det din heldige dag, for Danmarks Evalueringsinstitut har udviklet en række gratis inspirationsmaterialer til brug i udskolingen. I inspirationsmaterialet finder du eksempler på de udfordringer, lærerne har stået over for, og de greb, de har anvendt i arbejdet med at udvikle undervisningen.

Inspirationsmaterialet består af:

  • Et inspirationskatalog. Kataloget giver jer flere eksempler på de greb, skolerne har brugt, samt gode råd til hvordan I som ledelse bedst støtter op om udviklingen.
  • Guide til aktionslæring. Guiden gennemgår trin for trin, hvordan I kan anvende aktionslæringens principper i jeres lærerteams.
  • To podcastafsnit. Hør, hvad både lærere og elever har fået ud af aktioner på to forskellige skoler, og eksperternes perspektiv på, hvorfor aktionerne virker.
  • En powerpointpræsentation, som giver jer de væsentlige indsigter fra projektet og kan være starten på en samtale om, hvordan motiverende og varieret undervisning ser ud hos jer
  • Vidensnotat, der giver jer dybere indblik i den forskning og viden, der ligger bag arbejdet med motivation og variation.
Inspirationskatalog: Skab mere motivation i udskolingen
Guide: Kom i gang med aktionslæring
Lyt til podcast om motivation i udskolingen
Powerpoint: Hvordan kan motiverende undervisning se ud hos jer?
Vidensnotat om motivation i udskolingen
Om projektet "Styrket motivation i udskolingen"

Projektet ”Styrket elevmotivation i udskolingen” er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i samarbejde med en række skoler for partssamarbejdet Fremfærd Børn med projektledelse af Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening.

Projektet har til formål at udvikle undervisningen i udskolingen, så den bliver mere varieret og anvendelsesorienteret. Fokus har været på at undersøge mindre greb, som man kan eksperimentere med at afprøve i undervisningen i hverdagen, snarere end på større strukturelle forandringer.

Motivation i udskolingen