Motivation i udskolingen

Vidensgrundlag om Motivation i udskolingen

Hvordan skaber man variation i de store elevers hverdag? Det kan man læse mere om i ny pjece.

Af Mette Dissing Sandahl 01/11/2021
Fremfærd

Hjernen kan kun koncentrere sig i 15 minutter ad gangen. Så skal der ske noget nyt. Men de store elever i folkeskolen oplever, at skoledagen bliver ensformig. De boglige og fagtunge timer trænger de praktiske, alsidige og kreative aktiviteter i baggrunden og resultatet er, at elevernes motivation falder, og flere risikerer at falde fra.

Fremfærd-parterne KL og Danmarks Lærerforening har udviklet projektet ”Styrket elevmotivation i udskolingen”, som skal styrke elevernes motivation, trivsel og udbytte af undervisningen. Udviklingsprojektet undersøger og afprøver, hvordan man kan tilrettelægge mere varieret undervisning og tager afsæt i den viden, vi allerede har om, hvad der skaber motivation hos eleverne i udskolingen.

Danmarks Evalueringsinstitut - EVA har som vidensgrundlag for Fremfærd-projektet samlet forskning og litteratur i publikationen "Varieret undervisning i udskolingen".

Her kan lærere finde bud på, hvordan de tænker variation ind hverdagen, og hvordan de undersøger variationen.

Varieret undervisning i udskolingen

Danmarks Evalueringsinstitut - EVA har som vidensgrundlag for projektet samlet forskning og litteratur i publikationen "Varieret undervisning i udskolingen"

Her kan du blandt andet læse bud på, hvordan man kan tænke variation ind i sin praksis, og hvordan man kan undersøge variation i sin egen praksis.

 

Vil I selv arbejde med motivation i udskolingen?

Motivation i udskolingen