Meningsfuld undervisning: Start i det små og bliv ved

Hvad skal der til for, at eleverne i de store klasser oplever undervisningen som meningsfuld? Det har Lise Tingleff fra EVA set nærmere på.

Af Sine Molbæk-Steensig 19/06/2023

Lise Tingleff er tilknyttet Fremfærd-projektet Motivation i Udskolingen. På Folkemødet på Bornholm var hun med i debatten ”De unge keder sig i skolen: Hvad gør vi?”.

Efter debatten uddybede hun nogle af de pointer, hun tager med sig fra projektet om at skabe motivation hos de ældre elever.

Det handler om at komme i gang

- Det er ikke altid de store tiltag, der skal til. Både lærere og elever fortæller os, at det kan være nogle små ting, der gør forskellen, fortæller Lise Tingleff.

De små greb kan ofte let implementeres i den allerede eksisterende undervisning - det kan fx være en anden måde at introducere opgaverne på, at give eleverne mere indflydelse på opgaveløsningen eller at arbejde mere eksperimenterende.

Giv plads til de små eksperimenter

Al begyndelse er svær. Og der skal være rum til, at både lærere og elever kan være lidt famlende, når man prøver de nye undervisningsmetoder af.

- Det kan være, man havde en god idé, som i første omgang falder til jorden, fordi eleverne er lidt utrygge ved at arbejde på nye måder, eller man som lærer ikke kom godt fra start, men det skal der være plads til, siger Lise Tingleff.

Vil I selv arbejde med motivation i udskolingen?

Motivation i udskolingen