Prioriteringstrekanten

Prioriteringstrekanten – skab fælles prioriteringer

Det giver arbejdsglæde at lykkes med sine opgaver på jobbet. Men i en travl hverdag er der ikke altid tid til det hele. Hvad kan vi vælge fra, hvis vi er pressede på tid og ressourcer?

Af Sine Molbæk-Steensig 17/08/2020

Prioriteringstrekanten er et af de værktøjer, som SPARK benytter ude på de kommunale arbejdspladser. Trekanten kan hjælpe med at forebygge stress og styrke trivslen på arbejdspladsen. Den hjælper jer med at starte en dialog om kerneopgaven og skabe refleksion omkring hvilke opgaver, der er vigtigst. Den kan også være med til at identificere de opgaver, der måske ikke er så vigtige, men som rutinemæssigt bare bliver udført.

I bruger prioriteringstrekanten, når I har udfordringer med at nå alle opgaver eller savner klare prioriteringer og tydelighed i opgaverne. 

KAN- og SKAL-opgaver  

Prioriteringstrekanten tydeliggør KAN- og SKAL-opgaver. SKAL-opgaver er det, der fagligt og professionelt stilles som krav, I SKAL nå. Fravalgs-opgaver er de ”ekstra” opgaver, man typisk gerne VIL nå. 

Når det er tydeligt, hvilke opgaver vi SKAL nå, kan det modvirke følelsen af ikke at slå til. Efter en arbejdsdag kan man sige til sig selv og hinanden: “Nok har vi haft travlt, men vi fik gjort det vigtigste”.

Prioriteringstrekanten

  • I bunden af trekanten er de absolut basale opgaver, som altid skal gennemføres.
  • I midten er de opgaver, som dernæst må fravælges, selv om det har stor betydning. 
  • Øverst er de opgaver, som vi vælger fra som det første, når alt ikke kan løses denne dag. 

Download manualen og se nærmere på prioriteringstrekanten

Kunne et SPARK-forløb være noget for jer?

SPARK – Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne er et gratis tilbud til alle kommunale arbejdspladser.

SPARKs forløb er målrettet MED-udvalg og TRIO’er. I får støtte og sparring, så I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i det psykiske arbejdsmiljø på jeres egen arbejdsplads.

Læs mere om SPARK og søg om forløb

SPARK menu