Forsiden på pjece om diabetes på arabisk

Folder om diabetes oversat til fem sprog

Borgere med diabetes kan nu læse om, hvordan de selv forebygger gener og følgesygdomme på arabisk, farsi, urdu, tyrkisk og engelsk.

Af Irene Aya Schou 27/02/2023
KL,
Sundhedskartellet

Diabetes er en kronisk sygdom, som rammer et stigende antal borgere. 

Derfor har KL og Sundhedskartellet i fællesskab udviklet et materiale, der skal hjælpe borgere med diabetes til et bedre liv. Det gør de blandt andet i en folder, der fortæller om, hvordan borgeren selv kan forebygge gener og følgesygdomme og få hjælp fra sundhedsprofessionelle.

Diabetes blandt afrikanere og asiatere

Indtil videre har folderen kun været tilgængelig på dansk, men nu er den oversat til fem sprog. Formålet med oversættelse er at få materialet længere ud - også til befolkningsgrupper, der ikke har dansk som første sprog.

- Vi ved, at nogle etniske grupper har en højere risiko for at udvikle type 2-diabetes. Blandt personer med afrikansk eller asiatisk baggrund, der bor i Danmark, har cirka dobbelt så mange type 2-diabetes, som hvis man sammen­ligner med etniske danskere, siger vicedirektør i Diabetesforeningen, Ane Eggert Jackson.

Folder skal ligge mange steder

Folderen er oversat til arabisk, farsi, urdu, tyrkisk og engelsk. Det er blandt andet sket på ønske fra Helen Kjærsgaard, der er sygeplejerske i Sundhedshuset i Silkeborg, og til daglig møder mange borgere med udenlandsk baggrund.

- Det er dejligt, at vi nu kan gøre noget helbredsmæssigt for denne gruppe. Det er tydeligt, at mange med diabetes for eksempel fra Syrien mangler viden om den hjælp, de kan få. Nu kan de tage en folder med hjem og læse den eller få pårørende til at læse op for dem, siger hun.

Helen Kjærsgaard håber, de nyoversatte foldere vil blive spredt til sundhedshuse, sprogskoler, sygehuse og praktiserende læger.   

- Jeg har erfaring med at gå med udenlandske borgere til læge. Selvom der er bestilt en tolk, sker det nogle gange, at tolken ikke dukker op. Her vil det være godt, hvis lægen har en folder, de kan give vedkommende i hånden og sige: 'Her er viden om diabetes', siger hun.

Hjælp til at finde rette tilbud

Folderen giver borgeren overblik over, hvem der kan hjælpe dem til et godt liv med diabetes. Borgeren får også gode råd om, hvad han eller hun selv skal være opmærksom på for at forebygge gener og følgesygdomme. 

- Materialet udbreder viden om, hvor borgeren kan finde information om de enkelte behandleres indsats og vigtigheden af en helhedsorienteret indsats. Det skal hjælpe borgeren til at blive bedre til at mestre deres sygdom og finde rundt i de mange tilbud, der er, siger vicedirektør i Diabetesforeningen, Ane Eggert Jackson.

Mindst 349.000 danskere har diabetes heraf har 310.000 danskere type 2-diabetes.

Fakta om diabetes:

Diabetes er en kronisk sygdom, som rammer et stigende antal danskere.

  • Mindst 349.000 danskere har diabetes heraf har 310.000 danskere type 2-diabetes
  • 98.000 danskere skønnes at have type 2-diabetes uden at vide det
  • 465.000 danskere skønnes at have forstadie til type 2-diabetes (prædiabetes)
  • Antallet af mennesker med diabetes er mere end firedoblet siden 1996
  • I 2030 vil 467.000 danskere være diagnosticeret med diabetes

(Kilde: Diabetesforeningen)