Tre film til venteværelset: Gode råd til borgere med diabetes

Informationsfilm til venteværelser og oplysningsskærme giver borgere med diabetes gode råd om, hvordan de kan håndtere deres tilstand.

Af Mette Dissing Sandahl 22/02/2022
KL,
Sundhedskartellet

Filmene rummer en række gode råd til, hvad borgere med diabetes skal være opmærksomme på og hvem, de kan søge hjælp hos.

Det er vigtigt at blive tjekket regelmæssigt af egen læge, så man sammen kan finde ud af, om der er brug for hjælp eller behandling. Man kan selv gøre en indsats ved at tilegne sig gode vaner i hverdagen. Man kan for eksempel tage trappen i stedet for elevatoren eller cykle på arbejde.

Det er vigtigt, at man som borger med diabetes er åben overfor sine behandlere, så behandlingen tager udgangspunkt i patientens faktiske tilstand og hverdag.

Se filmen: Diabetes påvirker hele din krop 

Når man har diabetes, kan man opleve:

 • Gener i fødderne
 • Mundtørhed og infektioner omkring tænderne
 • Nedsat muskelstyrke og balance
 • Begrænsninger i hverdagens aktiviteter
 • Udfordringer i forhold til kost
 • Andre gener eller følgesygdomme

Fodterapeuter, tandplejere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætister og sygeplejersker kan alle hjælpe mennesker med diabetes til et godt liv med sygdommen.

Se filmen: Sådan kan du selv gøre en indsats

Denne film giver borgere med diabetes en række gode råd om, hvordan de kan understøtte et godt liv med diabetes.

 • Smør ofte dine fødder med en fed creme
 • Begræns forbrug af kaffe, alkohol og tobak
 • Tag trappen i stedet for elevatoren
 • Skriv ned, når du oplever problemer med udførelsen af dine daglige opgaver
 • Spis flere basisfødevarer som frugt, fisk og grøntsager
 • Bliv tjekket regelmæssigt hos egen læge eller behandler

Til dig med diabetes er et projekt mellem KL og Sundhedskartellet

Læs mere om kommunens tilbud til borgere med diabetes på sundhed.dk, eller besøg diabetes.dk, og find flere materialer og gode råd om livet med diabetes her på siden. 

Fakta om diabetes:

Diabetes er en kronisk sygdom, som rammer et stigende antal danskere.

 • Mindst 349.000 danskere har diabetes heraf har 310.000 danskere type 2-diabetes
 • 98.000 danskere skønnes at have type 2-diabetes uden at vide det
 • 465.000 danskere skønnes at have forstadie til type 2-diabetes (prædiabetes)
 • Antallet af mennesker med diabetes er mere end firedoblet siden 1996
 • I 2030 vil 467.000 danskere være diagnosticeret med diabetes

(Kilde: Diabetesforeningen)

Denne side er til dig
Sundhedsprofessionelle som behandler diabetes

Møder du mennesker med diabetes i dit arbejde?

Er du fodterapeut, tandplejer, fysioterapeut, ergoterapeut, diætist, pædagog, sosu-medarbejder, sygeplejerske?  Eller møder du på anden vis mennesker med diabetes gennem dit arbejde? 

Så download de fire korte film og afspil dem i din praksis, hvis I har en informationsskærm.

Download plakaten, fakta-arket og folderen og hæng dem op eller læg dem der, hvor du arbejder.

Kontakt projektet Tværfaglig indsats mod diabetes

Tværfaglig indsats mod diabetes er et projekt mellem KL og Sundhedskartellet.

Kontakt projektlederne:

Niels Christian Nielsen, specialkonsulent Sundhedskartellet
Tlf. 4695 4070 e-mail: ncn@dsr.dk

Anne-Sofie Fischer Petersen, specialkonsulent, KL  
Tlf. 3370 3700 e-mail: ASPF@kl.dk