Plakat til dig med diabetes

Hent plakat med viden om diabetes

Er du tandplejer, sygeplejerske eller diætist? Så hæng en plakat op i venteværelset, som giver borgere med diabetes overblik over symptomer og fortæller dem, hvor man kan få hjælp.

Af Mette Dissing Sandahl 09/02/2022
KL,
Sundhedskartellet

Hvad er kroppens symptomer på diabetes og hvem kan hjælpe? Det er der svar på i denne plakat til sundhedsprofessionelle om livet med diabetes. 

Der er mange forskellige sundhedsprofessionelle, som kan hjælpe borgerne til at leve et godt liv med diabetes.

Tandplejere, fodterapeuter, sundhedsplejersker, diætister og andre sundhedsprofessionelle kan hænge denne plakat op i deres venteværelse. 

Denne side er til dig
Sundhedsprofessionelle som behandler diabetes

Møder du mennesker med diabetes i dit arbejde?

Er du fodterapeut, tandplejer, fysioterapeut, ergoterapeut, diætist, pædagog, sosu-medarbejder, sygeplejerske?  Eller møder du på anden vis mennesker med diabetes gennem dit arbejde? 

Så download de fire korte film og afspil dem i din praksis, hvis I har en informationsskærm.

Download plakaten, fakta-arket og folderen og hæng dem op eller læg dem der, hvor du arbejder.

Kontakt projektet Tværfaglig indsats mod diabetes

Tværfaglig indsats mod diabetes er et projekt mellem KL og Sundhedskartellet.

Kontakt projektlederne:

Niels Christian Nielsen, specialkonsulent Sundhedskartellet
Tlf. 4695 4070 e-mail: ncn@dsr.dk

Anne-Sofie Fischer Petersen, specialkonsulent, KL  
Tlf. 3370 3700 e-mail: ASPF@kl.dk