Diabetes

Konkrete værktøjer om diabetes til fagprofessionelle

Nyt materiale sætter fokus på, hvordan borgere med diabetes kan forebygge gener og følgesygdomme gennem en velkoordineret, tværprofessionel indsats.

Af Irene Aya Schou 07/03/2022
KL,
Sundhedskartellet

Borgere med diabetes risikerer at få en række symptomer og følgesygdomme blandt andet fodsår, hjertekarsygdomme, sygdomme i mundhule og tandkød og nedsat muskelstyrke og balance.

Derfor har borgere med diabetes brug for en tværfaglig, velkoordineret indsats mellem mange forskellige faggrupper. Det kræver, at de sundhedsprofessionelle for eksempel fysioterapeuter, tandplejer, diætister og fodterapeuter kender hinandens faglige kompetencer og kan henvise til hinanden, så borgeren kan få den rigtige hjælp.

Indsats forebygger unødvendige indlæggelser

Det er baggrunden for, at KL og Sundhedskartellet i fællesskab har udviklet et materiale, der skal hjælpe borgere med diabetes til et bedre liv.

- En tidlig, tværfaglig og velkoordineret indsats vil kunne styrke borgernes mestring af diabetes og fremme deres livskvalitet. Ligeledes kan en tidlig tværfaglig indsats være med til at forebygge forværring af sygdommen og undgå unødvendige indlæggelser og forhåbentlig nedbrin­ge behovet for pleje og andre ydelser i kommunerne, siger Lene Dørfler, der er specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL.

Materialet består af film, plakater og pjece

Materialet består af en række små film, infografikker, plakater og en pjece og er målrettet både borgerne og de sundhedsprofessionelle. Materialet kan frit ses og downloades på https://vpt.dk/diabetes

- Materialet skal understøtte udbredelse af viden om betydningen af en velkoordineret tværfaglig indsats i forhold til borgere med diabetes, og hvor borgeren kan finde information om de enkelte faggruppers tilbud. Det er ikke alle symptomer og følgesygdomme, borgeren selv kan mærke. Derfor er det afgørende, at borgeren har en tæt dialog med egen læge eller sygeplejersken i det kommunale sundhedshus, så de kan henvise videre til et relevant behandlingstilbud, siger Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Film skal vises i sundhedshuse

Materialet er netop blevet offentliggjort. Ideen er, at infografikker og videoer skal vises på infoskærme i lægepraksisser og i kommunale sundhedshuse. Plakater skal hænge i venteværelset, og folderen skal uddeles af de sundhedsprofessionelle til borgere med diabetes for at give borgeren et overblik over, hvordan for eksempel fodterapeuten, fysioterapeuten og diætisten kan hjælpe med rådgivning, forebyggelse og behandling.

Ifølge formand for Danske Tandplejere, Elisabeth Gregersen, er det helt afgørende, at borgere med diabetes går regelmæssigt til tandplejer for at få undersøgt mund og tænder.

- Borgere med diabetes må og skal til tandplejer. Det er afgørende vigtigt for borgerens helbred og sundhed. Derfor er det rigtig godt, at materialet, som skal understøtte og guide borgere med diabetes i deres helbredsmæssige udfordringer, er kort og præcist. Jeg håber meget, at budskaberne når frem de relevante borgere, så de sundhedsprofessionelle kan understøtte flere med diabetes, siger hun.

Fagprofessionelle skal henvise til hinanden

Danske Tandplejere har været med til at udvikle materialet. Det samme har Kost og Ernæringsforbundet. Her påpeger formand Ghita Parry, at langt de fleste mennesker med diabetes ikke får den nødvendige hjælp til at ændre kostvaner.

- Det kan skyldes, at kommunerne ikke har de ernæringsfaglige kompetencer til rådighed, eller at borgerne ikke ved, hvem de kan få kvalificeret kostvejledning af.  Men det kan også skyldes, at de sundhedsprofessionelle ikke henviser til hinanden, fordi de ikke kender hinandens faglige kompetencer og værdi for borgerne. Arbejdsgivere og sundhedspersonale skal derfor blive bedre til at tænke tværfagligt og til at tænke ernæringsprofessionelle ind i behandlingen af mennesker med diabetes, siger hun.

Ifølge Diabetesforeningen har mindst 280.000 danskere diabetes, heraf har 252.000 danskere type 2-diabetes. Antallet af personer med type 2-diabetes er mere end tredoblet siden 1996, og det anslås, at der vil være 467.000 mennesker med diabetes i Danmark i 2030.

Fakta om diabetes:

Diabetes er en kronisk sygdom, som rammer et stigende antal danskere.

  • Mindst 349.000 danskere har diabetes heraf har 310.000 danskere type 2-diabetes
  • 98.000 danskere skønnes at have type 2-diabetes uden at vide det
  • 465.000 danskere skønnes at have forstadie til type 2-diabetes (prædiabetes)
  • Antallet af mennesker med diabetes er mere end firedoblet siden 1996
  • I 2030 vil 467.000 danskere være diagnosticeret med diabetes

(Kilde: Diabetesforeningen)

Denne side er til dig
Sundhedsprofessionelle som behandler diabetes

Møder du mennesker med diabetes i dit arbejde?

Er du fodterapeut, tandplejer, fysioterapeut, ergoterapeut, diætist, pædagog, sosu-medarbejder, sygeplejerske?  Eller møder du på anden vis mennesker med diabetes gennem dit arbejde? 

Så download de fire korte film og afspil dem i din praksis, hvis I har en informationsskærm.

Download plakaten, fakta-arket og folderen og hæng dem op eller læg dem der, hvor du arbejder.