Coachsamtaler

Coachsamtaler forebygger sygefravær

Et gratis tilbud om coaching er med til at forebygge sygefravær i Esbjerg Kommune og kan også hjælpe sygemeldte godt tilbage i jobbet.

Af Bettine Romme Andersen 25/10/2023
FOA,
KL

Få gratis coaching i arbejdstiden.

Det er et tilbud, som Esbjerg Kommune har til alle deres medarbejdere som forebyggelse mod sygefravær og højnelse af trivsel. Og det virker.

- Vores evaluering viser, at det har effekter i forhold til at modvirke sygemeldinger, og det giver medarbejderne håndterbare redskaber og greb til at klare hverdagens problemstillinger og udfordringer, siger Birgitte Stenderup, personale- og udviklingschef i Esbjerg Kommune.

Sidste år fik 95 medarbejdere bredt fordelt over alle faggrupper et coachforløb, og 85 procent var meget tilfredse med forløbet. 35 forløb handlede om stresshåndtering og i otte tilfælde blev en sygemelding helt undgået.

Nyt projekt sætter fokus på sygefraværsindsatser der virker

KL og FOA har sammen med en forsker igangsat et nyt projekt på ældreområdet, som skal undersøge, hvad der kendetegner vellykkede initiativer og indsatser på sygefraværsområdet.

Esbjerg Kommunes coachnetværk er et eksempel på et initiativ, som netop lykkes med at mindske sygefraværet og samtidig sikrer fastholdelse og tilknytning af dygtige kolleger.

Coachnetværket er et tilbud til alle fagområder, og medarbejdere på både plejecentre og i hjemmeplejen har gjort brug af det.

Læs mere om projektet, og hvad vi forskningsmæssigt ved om, hvad der kan få sygefraværet ned.

Netværk af coaches

Det særlige ved coachtilbuddet i Esbjerg er også, at det er nuværende medarbejdere i kommune, der får en certificeret coachuddannelse og indgår i kommunens coachnetværk.

- Netværket består af vores egne ansatte indenfor alle fagområder, som har lysten og kompetencerne til at stille sig til rådighed som coaches, fortæller Birgitte Stenderup.

Ved at bruge egne ansatte som coaches skaber det en win-win-situation, siger hun.

- Vi giver coachene mulighed for at fylde noget ekstra ind i deres arbejdsliv, som er værdifuldt og giver dem arbejdsglæde. Så de på den måde udvikler sig personligt og fagligt, og samtidig kender de kommunen og de lokale forhold, hvilket er en fordel for de medarbejdere, de skal coache, siger hun.

Coaching i arbejdstiden

Et coachforløb består af tre møder, som foregår i arbejdstiden og aftales mellem coachen og medarbejderen.

Kristina Haagen Kohls er leder i en daginstitution og har brugt tilbuddet om coaching til flere af sine medarbejdere.

- Jeg taler jo dagligt med mine medarbejdere og fornemmer, hvor de er, og hvis jeg kan lytte mig til nogle begyndende symptomer på stress eller noget andet, så foreslår jeg, at vi ansøger om et coachforløb, siger hun.

Og det tager medarbejderne godt i mod.

- De synes, det er et rigtig godt tilbud, og de ser det som en hjælp og en anerkendelse af, jeg ser, de har brug for noget, siger hun.

Bliver brugt i sygesamtaler

Lige nu har lederen også ansøgt om et gruppe-coachingforløb til tre medarbejdere på en stue, som har været igennem nogle hårde måneder med et sygt barn.

- De har brug for at få talt godt ud om den periode, og hvad det har gjort ved dem, siger hun.

Kristina Haagen Kohls har også gjort brug af tilbuddet i forbindelse med, at medarbejdere skulle starte op igen efter en sygemelding.

- Vi har brugt det i vores sygesamtaler, som et tilbud til medarbejdere om at vende godt tilbage igen, så de ikke føler, de bliver kastet ud i det samme, hvor de sidst gik hjem med hjertebanken. Her kan de få nogle redskaber og greb, som kan hjælpe dem godt i gang, siger hun.

Og dagtilbudslederen kan stå inde for coachforløbene, for hun har selv prøvet det.

- Jeg har brugt det som ledelsescoaching, så det har handlet om at udvide min værktøjskasse og stille mig bedre i forhold til at få løst opgaven, sier hun.

Hjælp til ledere om håndtering og forebyggelse

Coachnetværket i Esbjerg har eksisteret i en række år og indgår som en del af et nyt fokus i kommunen, "Sammen om sund og tillidsfuld kultur", som har til formål at øge den generelle medarbejdertrivsel.

- Det handler om at skabe rammer, hvor medarbejderne trives. Og vi vil gerne se på den måde, vi ledelsesmæssigt får tilrettelagt arbejdsopgaverne på, så det er sundt at gå på arbejde, og hvor der er fokus på, hvorfor vi er her, siger Birgitte Stenderup.

Og i den forbindelse vil kommunen lave en række workshops med blandt andet de decentrale ledere om, hvad de har brug for af viden i forhold til håndtering og forebyggelse af sygefravær.

- Vi vil gerne lave et e-læringsredskab til lederne med fokus på forebyggelse, og hvad man gør, når man har en sygemeldt medarbejder, men vi har ikke lagt os fast på produkterne endnu, siger hun.

Der er desuden tanker om et nyt materiale til sygemeldte medarbejdere, som forklarer processen og formålet med syge- og omsorgssamtaler.

LÆS OGSÅ: Forsker ser nærmere på sygefravær: Hvad virker?

Plads til flere coaches
Coaching

De nuværende coaches komme fra alle dele af organisationen, og Esbjerg Kommune vil gerne rekruttere nogle flere til opgaven.

Alle nye coaches bliver klædt godt på fra starten med et kompetenceudviklingsforløb, og siden får de holdt deres coach-kompetencer friske via et netværk med løbende inspiration og ny viden, fortæller Birgitte Stenderup, personale- og udviklingschef i Esbjerg Kommune.

Om projektet: Forebyggelse af sygefravær og fastholdelse

Projektet skal undersøge, hvordan man i praksis kan gennemføre og forankre vellykkede sygefraværs- og fastholdelsesindsatser inden for ældreområdet.

Tre kommuner deltager, og medarbejdere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og ledere bliver interviewet om, hvilke forhold der fremmer og hæmmer sygefravær, forebyggelse og fastholdelse.

Resultatet formidles i en rapport og på Viden på Tværs.

Mere inspiration
Kollegial sparring

Få fem redskaber til at hjælpe hinanden respektfuldt og konstruktivt med at håndtere vanskelige arbejdssituationer. 

Kollegial sparring i hverdagen

Få inspiration til at forebygge omsorgstræthed fra nyt materiale fra Sundhedsstyrelsen, og søg en pulje til at styrke faglig sparring, supervision og uddannelse af ledelsen.

Forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse i ældrepleje

Forebyggelse af sygefravær