Hænder

Bliv klogere på at nedbringe sygefravær

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver indblik i nyeste erfaringer med at nedbringe sygefravær på offentlige arbejdspladser.

Af Pernille Søndergaard 25/10/2023

Hvad kendetegner initiativer og indsatser, der lykkes med at nedbringe sygefraværet og samtidig sikrer fastholdelse og tilknytning af dygtige kolleger inden for ældreområdet?

Det spørgsmål sætter KL og FOA fokus på i et projekt, der sammen med en forsker skal undersøge, hvordan man i praksis kan gennemføre og forankre vellykkede sygefraværs- og fastholdelsesindsatser.

Det skal blandt andet ske gennem interview med nøglepersoner i tre kommuner, der har opnået mærkbare effekter af lokale sygefraværsindsatser.

Forebyggelse af sygefravær spiller en vigtig rolle i forhold til både kerneopgave og trivsel i en travl hverdag ikke kun inden for ældreområdet, men på mange offentlige arbejdspladser.  

Så hvad ved vi om erfaringerne herfra med at mindske sygefravær?

En indsatsmodel, der virker

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver på en ny temaside på star.dk indblik i de seneste års erfaringer med at nedbringe sygefravær på offentlige arbejdspladser.

Den nye side er bygget op omkring en indsatsmodel, der er en videreudvikling på 'sygefraværshuset', som mange kommuner de senere år har bygget deres sygefraværsarbejde på.

Indsatsmodellen består af fem kerneelementer:

Pointen med modellen er ikke at præsentere en helt ny tilgang til, hvordan man kan nedbringe sygefravær. Den handler mere om at samle, systematisere og fokusere de elementer, der allerede har vist sig at virke, når det handler om at rykke ved sygefraværet.

Her ved man, at der er en tæt sammenhæng mellem ledelse, trivsel og sygefravær. Derfor er det afgørende for en effektiv sygefraværsindsats, at den er forankret i ledelsen, samtidig med at der skal være tæt samarbejde med medarbejderne på arbejdspladsen.

Dyk ned i læringer og konkrete værktøjer

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet Indsatsmodellen i forbindelse med etableringen af puljen "Sygefravær på offentlige arbejdspladser", og 36 offentlige arbejdspladser har siden 2019 i regi af puljen arbejdet med at implementere modellen. 

De vigtigste læringer og konkrete værktøjer herfra kan man nu dykke ned i på den nye side Bring sygefraværet ned, som løbende vil blive opdateret, i takt med at der høstes flere erfaringer fra arbejdet med modellerne ude på de involverede arbejdspladser.

LÆS OGSÅ: Forsker ser nærmere på sygefravær: Hvad virker?

Bring sygefraværet ned

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samler løbende viden og gode værktøjer på sygefraværsområdet, som bliver formidlet på deres hjemmeside under overskriften Bring sygefraværet ned 

Indsatsmodellen til nedbringelse af sygefravær
Om projektet: Forebyggelse af sygefravær og fastholdelse

Projektet skal undersøge, hvordan man i praksis kan gennemføre og forankre vellykkede sygefraværs- og fastholdelsesindsatser inden for ældreområdet.

Tre kommuner deltager, og medarbejdere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og ledere bliver interviewet om, hvilke forhold der fremmer og hæmmer sygefravær, forebyggelse og fastholdelse.

Resultatet formidles i en rapport og på Viden på Tværs.

Forebyggelse af sygefravær