Ledelseskonsulent Mikael Axelsen

Skoleledere skal ikke være X-Factor dommere

Det er svært at få store elever motiveret til at lære. Det kræver mod fra lærerne, og lederne skal med ud i klasserne, siger ledelseskonsulent.

Af Mette Dissing Sandahl 11/11/2022
DLF,
KL

Det er i høj grad en ledelsesopgave at sætte variation på skoleskemaet, så de store elever bevarer motivationen for at lære, mener Mikael Axelsen. Han er uddannet lærer og ledelseskonsulent og har arbejdet med ledelse i skolerne i over 20 år.

Da Mikael Axelsen blev spurgt, om han havde lyst til at stå for ledersparringen i projekt Motivation i udskolingen, syntes han med egne ord, at det var ’hamrende godt’, at man har tænkt ledelsen ind i projektet.

- Man kan lave alle mulige gode projekter på en skole, men hvis ikke det er ledelsesmæssigt forankret, så får det ingen levedygtighed, forklarer han.

Variation på skemaet er ledelsesopgave

Han opfordrer lederne til at prioritere opgaven, give sparring til projektlederne og sørge for, at rammerne er til stede, så eleverne kan opleve variation i hverdagen og forhåbentlig får motivationen for at lære tilbage.

- Det er samtalen om undervisning, der skal blive levende på skolerne, siger han og fremhæver, at samtaler med skolelederne har vist ham, at der stadig er noget at arbejde med:

- Det er meget forskelligt, hvor langt man er kommet på de forskellige skoler. Nogle ledere havde lyst til at deltage i selve aktionslæringsforløbet. Andre steder var det nærmest utænkeligt, at ledelsen kunne være så tæt på. Det er jo tankevækkende, mener ledelseskonsulenten.

Der har været tradition for, at man har sin klasse, og det er der ikke andre, der skal blande sig i. Lærerne har været autonome, og metodefriheden har været en "hjælp" for lærerne i den sammenhæng. Men så mangler den fagligt baserede snak om de gode løsninger.

Mikael Axelsen, ledelseskonsulent

Leder skal ikke sidde som dommer i X-Factor 

Han mener, at det er helt naturligt, at en ledelse interesserer sig for, hvad der sker i undervisningen. Men fremhæver, at ledelsen skal være klog og dygtig, når de er gæster i klasseværelset.

- De skal ikke sidde som en dommer i X-Factor og vurdere alting. Men de skal være der, så de får et levende, opdateret billede af, hvad undervisning er. Så kan de bedre forstå og støtte op om de problematikker, lærerne har brug for at blive klogere på, forklarer Mikael Axelsen.

Tre niveauer af ledelse

Mikael Axelsen fremhæver, at der skal være tre forskellige niveauer af ledelse, hvis man som skole vil noget med et projekt som Motivation i udskolingen:

  • Der er selve ledelsen af projektet, hvor man sætter rammerne og hjælper deltagerne undervejs.
  • Der er også ledelse omkring projektet. Man skal minde resten af skolen om projektet. Det sikrer vidensdeling og erfaringsudveksling, så kollegerne også får glæde af den viden, der opstår i projektet.
  • Der er også ledelse gennem projektet, hvor man som ledelse siger, at det her er en løftestang og et knaldgodt projekt for os, fordi vi kæmper med motivation flere steder. Det er en god anledning til at tage en levende, fagligt kvalificeret samtale om undervisning generelt.

At stå alene er 'livsfarligt'

Mikael Axelsen efterlyser rammer og sprog for en faglig kvalificeret samtale om undervisningen, pædagogik og didaktik på skolerne:

- Der har været tradition for, at man har sin klasse, og det er der ikke andre, der skal blande sig i. Lærerne har været autonome, og metodefriheden har været en "hjælp" for lærerne i den sammenhæng. Men så mangler den fagligt baserede snak om de gode løsninger, forklarer Mikael Axelsen.

- Står man alene med oplevelserne og problematikkerne som lærer, bliver det næsten umuligt at få et veludviklet fagsprog. Og så bliver det uklart, hvad vi vurderer god undervisning ud fra, og hele det faglige sprog bliver fattigt, fordi man savner en fælles begrebsramme, mener han og kalder det direkte ’livsfarligt’ for folkeskolen og for professionen.

Det kræver etik at overvære undervisning

For lærerne er jo optaget af at forbedre kernen i det, som er deres metier. Og her spiller ledelsen en stor rolle, fremhæver Mikael Axelsen.

- Det har altid været et issue for lærerne at overvære hinandens undervisning. Det er næsten så intimt som at sidde med ved middagsbordet i en anden familie. Men at undervise er jo et arbejde og ikke en familie. Som professionelle skal vi kunne gøre det, men det kræver blandt andet, at vi er omhyggelige omkring etikken. Det er en vigtig snak, som en leder også skal tage med lærerteamet, fastslår han.

Svært når kulturerne er forskellige

Mikael Axelsen er blevet positivt overrasket over, hvor mange skoleledelser der gerne vil være med i samtalen om undervisningen. Men også hvor svært det er, fordi kulturerne på skolerne er så forskellige.

- Det er under forandring i de her år, men vi er der sgu ikke helt endnu, slutter han.

Mikael Axelsen
Mikael Axelsen

Baggrund

  • Uddannet lærer.
  • Har arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i skoleverdenen i over 20 år.
  • Coacher ledere og ledelsesteam og laver uddannelses-/udviklingsforløb for skoleledere og kommunale forvaltninger.
  • Har undervist på Diplomuddannelsen i Ledelse.
Vil I selv arbejde med motivation i udskolingen?
Kort om ”Styrket elevmotivation i udskolingen”

Formålet med projektet er at styrke elevernes motivation, trivsel og udbytte af undervisningen. Det skal ske gennem et udviklingsprojekt, der undersøger og afprøver, hvordan man kan tilrettelægge en skoledag, et undervisningsforløb eller en undervisningslektion med mere varierede undervisningsformer og med afsæt i viden om, hvad der skaber motivation hos eleverne i udskolingen.

Udviklingsprojektet løber frem til foråret 2023 og gennemføres som et partssamarbejde mellem DLF og KL i regi af Fremfærd Børn. Projektet faciliteres og gennemføres i samarbejde med
konsulenter fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Læs mere om projektet

Vil du vide mere om motivation i udskolingen?

Så kontakt: 

Jan Bauditz, Uddannelsespolitisk konsulent, Danmarks Lærerforening
JBA@dlf.org, 3369 6214

Stine Juul Knudsen, chefkonsulent, KL
STJK@kl.dk, 3370 3885

Motivation i udskolingen