Hvem kan søge støtte og til hvilke uddannelser?

Se, om du opfylder kriterierne for at søge tilskud, og få et overblik over forhåndsgodkendte uddannelsestyper.

Af Den Kommunale Kompetencefond 13/12/2023

Kan jeg søge tilskud?

For at kunne få tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond skal du være kommunalt ansat, og du skal være omfattet af en overenskomst mellem KL og en af de faglige organisationer, der er med i aftalen:

  • BUPL
  • Dansk Socialrådgiverforening
  • FOA - Fag og Arbejde
  • Forhandlingskartellet: Dansk Musiker Forbund, DM DSL, Det Offentlige Beredskabs Landsforbund, Frederiksberg Kommunalforening, Gentofte Kommunalforening, HI - Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur- og Fritidssektoren, Maskinmestrenes, Forening Kort- og Landmålingsteknikernes Forening (Lederne Søfart)
  • HK KOMMUNAL
  • Dansk Metal/håndværkerorganisationerne
  • Socialpædagogernes Landsforbund
  • Teknisk Landsforbund
  • 3F - Fagligt Fælles Forbund
  • Akademikerne

Forhåndsgodkendte typer af uddannelse

Den Kommunale Kompetencefond yder fortrinsvis støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere. Se listerne med forhåndsgodkendte typer af uddannelse på de enkelte organisationers områder i boksen nedenfor.

NB: Ved 5 eller flere ansøgere kan der indsendes en forhåndsgodkendelsesformular inden den endelige gruppeansøgning oprettes. Find formularen her.

Disse typer af uddannelse kan du få tilskud til

Hvis de søgte uddannelser ikke er på positivlisten, behandles de enkelte ansøgninger konkret af parterne.

Uddannelser kan også være rekvirerede uddannelser fra anerkendte udbydere, som afvikles i kommunen, og som i øvrigt opfylder støttekriterierne. 

Hvis kommunen selv udvikler og afholder uddannelser og kurser, vil fondens midler kunne anvendes i de tilfælde, hvor uddannelserne opfylder kravene om, hvad fonden støtter.

Den Kommunale Kompetencefond støtter uddannelse, der giver medarbejderne et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den kommunale opgaveløsning. 

Så meget kan du få i støtte

Den Kommunale Kompetencefond kan støtte din uddannelse med op til 30.000 kr. (50.000 kr. for masteruddannelse) inden for en periode på 12 måneder.

Den Kommunale Kompetencefond støtter uddannelse, der giver medarbejderne et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den kommunale opgaveløsning. Støtten er et supplement til den indsats, der i øvrigt finder sted.

Der gives fortrinsvis støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere. ­Se positivlister over forhåndsgodkendte uddannelser på de enkelte organisationers områder.  Ansøgninger behandles af parterne i Den Kommunale Kompetencefond.

Den Kommunale Kompetencefond støtter med 80% af udgifterne. De resterende 20% skal dækkes af arbejdspladsen.

HK Kommunal har dog en særlig pulje (100 pct.) til socialformidleruddannelsen og akademiuddannelsen i odontologisk praksis.

Der kan søges individuelt eller gruppevis, hvis flere ansøgere fra samme arbejdsplads søger samme uddannelse og er ansat på samme overenskomst.

Hvad kan du ikke få støtte til?

Den Kommunale Kompetencefond yder ikke støtte til efter- og videreuddannelse, hvor der via overenskomsterne er tilbudspligt, eller i tilfælde af lovpligtig uddannelse. Ledere kan ikke opnå støtte til diplomuddannelse for ledere, idet de jf. trepartsaftalen fra 2007 skal tilbydes uddannelsen af arbejdsgiver.

Gå til ansøgning

Sådan ansøger du
Kontakt Den Kommunale Kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond tlf. 33 70 38 71.

Telefonen er åben mandag – fredag kl. 9.30-11.00 og 12.30-14.30.

Hvis telefonen er lukket i den normale åbningstid, er du altid velkommen til at skrive en mail til kontakt@­
denkommunalekompetencefond.dk, som vi besvarer hurtigst muligt. Husk at oplyse dit eventuelle sagsnr.

Samlet oversigt over regler for ansøgning
Halinspektørforeningens pulje er opbrugt

22/2 2024

Midlerne i Halinspektørforeningens pulje er opbrugt.

Der vil blive tilført midler igen i august 2024. Dato offentliggøres senere.

Der kan først oprettes ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond til fremadrettede uddannelser, når den nøjagtige dato for modtagelse af den nye pulje modtages

Akademikernes pulje er opbrugt

6/2 2024

Midlerne i Akademikernes puljeåbning i Den Kommunale Kompetencefond d. 6 februar 2024 er opbrugt.

Næste puljeåbning er onsdag den 4. september 2024, kl. 10.00.

Midlerne i Dansk Formands Forening pulje er opbrugt

1/2 2024

Der vil blive tilført midler igen i august 2024. Dato offentliggøres senere.

Der kan først oprettes ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond til fremadrettede uddannelser, når den nøjagtige dato for modtagelse af den nye pulje modtages.

 

Midlerne i Dansk Musikerforbunds pulje er opbrugt

23/5 2023

Der vil blive tilført midler igen i august 2024. Dato offentliggøres senere.

Der kan først oprettes ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond til fremadrettede uddannelser, når den nøjagtige dato for modtagelse af den nye pulje modtages.

Den Kommunale Kompetencefond