En fremtid med fuldtid

Endnu flere kommuner arbejder med fuldtid

17 nye kommuner og 6 gengangere fra første runde har meldt sig klar til at arbejde med indsatsen En fremtid med fuldtid.

Af Bettine Romme Andersen 13/04/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

En fremtid med fuldtid fortsætter med at vokse.

17 nye kommuner har sluttet sig til initiativet, så næsten halvdelen af Danmarks kommuner nu arbejder målrettet på, at flere af deres medarbejdere får lyst og mulighed for at gå op i tid eller på fuldtid.

6 af de oprindelige kommuner deltager også i anden runde, men med et nyt fagområde for på den måde at udbrede erfaringer fra de første arbejdspladser.

Gode erfaringer og resultater skal spredes

De mange lokale løsninger og resultater fra de første 26 kommuners arbejde med dagsorden får dermed mulighed for at inspirere de nye kommuners ambitioner om at få flere op i tid eller på fuldtid.

Viborg Kommune er en af de nye kommuner, og her glæder omsorgschef Maila Tandrup sig til at følge indsatsen, hvor to arbejdspladser - et plejecenter og et hjemmeplejedistrikt - skal deltage.

- Vi kigger selvfølgelig på, hvilke erfaringer man har gjort sig i andre kommuner med fx fire dages arbejdsuge eller 12 timers vagter. Men det vigtigste for os er, at vi får sat samtalen i gang mellem ledere og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser, for det er den indre motivation og troen på det, som er afgørende, siger hun.

Op i tid skal prøves af

Maila Tandrup forventer, at En fremtid med fuldtid kan være med til at inspirere til kreative løsninger, så endnu flere kan se sig selv i et arbejdsliv med flere timer, fordi det giver kontinuitet og sammenhæng for borgerne.

- Når jeg taler med nogle, som er gået op tid, så siger de, at de ikke oplever, at de har travlt på samme måde, fordi dage strækker sig lidt længere, og at de går hjem med mere ro på. Og det håber jeg, at endnu flere kunne opleve, hvis de tør kaste sig ud i det, siger hun.

Fællestillidsrepræsentant og medlem af HovedMED i Viborg Kommune Helle Haagen Kristensen håber også, at flere af hendes medlemmer vælger at prøve fuldtid af.

- Vi skal væk fra den tankegang om, at det er for hårdt eller ikke kan lade sig gøre planlægningsmæssigt. Vi skal i højere grad tage højde for den enkeltes ønsker og skabe mere fleksibilitet. Det vil også gøre faget mere attraktivt, når der er fokus på work life-balance, siger hun.

Stillingsopslag vendt om

I Viborg Kommune har man i godt et års tid haft fokus på at sætte fart på fuldtid. Blandt andet under overskriften "Vi vil gerne have flere på arbejde hver dag".

Et af tiltagene har været at vende stillingsopslagene om. Før var alle stillinger slået op som deltid med mulighed for fuldtid, nu er alle stillinger som udgangspunkt fuldtid med mulighed for nedsat tid.

- Vi har i samme periode sat gang i samtalen om fuldtid i vores MED-udvalg og lokalt, og det har allerede betydet, at vi på et år er gået fra 19 procent fuldtidsansatte til 26 procent på fuldtid. Det svarer til 100 medarbejdere mere, der er gået fra deltid til fuldtid, siger Maila Tandrup.

Indsatsen virker

Den målrettede indsats med at sætte fokus på fuldtid og op i tid har vist sig at bære frugt.

En ny Momentum-analyse har senest vist, at 3.686 flere personer i dag arbejder fuldtid på sosu-området sammenlignet med for fem år siden. Det er en stigning på 39 procent.

En Fremtid med Fuldtid er blevet forlænget til og med juni 2024, for netop af give plads til at endnu flere kommuner kan være med.

Lokalt forankrede forløb

De 17 nye nøglekommuner skal i gang med et faciliteret forløb, hvor ledere, tillidsvalgte og medarbejdere blandt andet drøfter, identificere og afprøver mulige lokale løsninger for at få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

KL og Forhandlingsfællesskabet bidrager i indsatsen med:

  • Planlægning af forløb og facilitering af workshops
     
  • Afprøvede metoder og redskaber
     
  • Ekspertise om deltid/fuldtidsproblematikker
     
  • Ekspertise i løsninger fra andre kommuner og erfaringer fra nabolande

Læs meget mere om En fremtid med fuldtid, de kommunale erfaringer, og hvilke værktøjer I kan bruge til selv at sætte gang i en indsats for flere op i tid på fuldtid.dk.

Her kan I også se webinarer og finde data om fuldtid og deltid.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

De deltagende kommuner

Næsten halvdelen af kommunerne arbejder med fuldtidsindsatsen:

Frederiksberg

Vejen

Ikast-Brande

Gentofte

Aalborg

Frederikshavn

Odense

Haderslev

Herning

Høje-Taastrup

Thisted

Lejre

Hillerød

Sønderborg

Ringsted

Holstebro

København (KEID + SUF)

Sorø

Odsherred

Albertslund

Lyngby-Taarbæk

Hørsholm

Rudersdal

Frederikssund

Furesø

Brønderslev

Hjørring

Ærø

Viborg

Guldborgsund

Halsnæs

Ringkøbing-Skjern

Faaborg-Midtfyn

Svendborg

Aarhus

Syddjurs

Skanderborg

Vejle

Hvidovre

Esbjerg

Ballerup

Vordingborg

Varde

En fremtid med fuldtid