Rudersdals erfaringer med selvstyrende teams

Dyk ned i Rudersdals erfaringer med selvstyrende teams

Rapport: Flotte resultater med ny organisering af ældreplejen og fokus på kompetenceudvikling.

Af Sine Molbæk-Steensig 24/10/2022

I disse år er der stort fokus på, hvordan fremtidens ældrepleje skal organiseres og praktiseres, så der opnås en højere grad af borgeroplevet kontinuitet, faglig kvalitet, medarbejdertrivsel og økonomisk effektivitet. Fremfærd-indsatsen faste teams i ældreplejen har fokus på denne bevægelse, og Rudersdal er en af de deltagende kommuner. 

Denne rapport fra Københavns Professionshøjskole (KP) viser de foreløbige erfaringer fra et samarbejde mellem Rudersdal Kommune og forskere og udviklingskonsulenter fra KP med fokus på kultur- og organisationsforandringer og kompetenceudvikling.

Flotte foreløbige resultater

Samarbejdet mellem KP og Rudersdal er ikke slut endnu, men fordi KP har kunnet dokumentere så mange positive erfaringer i løbet af pilotprojektet udkommer rapporten allerede nu i håb om at dele erfaringer og inspirere andre kommuner, der i øjeblikket er på udkig efter innovative og bæredygtige løsninger inden for hjemmepleje og hjemmesygepleje. 

Medarbejderne i pilotprojektet beskriver blandt andet, at:

  • De oplever bedre relationer til de borgere, de arbejder med (også med dem, der tidligere var svære at etablere samarbejde med).
  • De indrapporterer, at der er mindre arbejde pr. borger, og dette tillader, at de kan koncentrere sig om flere borgere.
  • De oplever, at borgerne er mere tilfredse, og at der er et fald i klager.
  • De fortæller, at de er gladere og mere tilfredse med deres eget arbejde.
  • De oplever, at kollegaer er mindre vrede.
  • De oplever mindre bureaukrati i forbindelse med visitation af ydelser.
  • De oplever bedre forudsætninger for at være fleksible og tilpasse deres arbejde til borgernes ønsker og behov.
  • De fortæller, at de tilegner sig kompetencer til at genkende borgernes ønsker og behov.
  • De værdsætter værdien af at arbejde i teams.
  • De oplever, at forbedringerne ikke er opnået på bekostning af noget andet, og dette beskrives som en win-win situation.

Download rapport

Læs også: Rudersdal gentænker organiseringen af hjemmeplejen: 'Vi sætter alt i spil'

Rudersdal Kommune efterlyste i 2019 samarbejdspartnere og gode ideer til nye måder at arbejde på i hjemmeplejen. I dag er de i gang med en total turnaround og deler viden og erfaringer i kommunalt netværk.

Læs artiklen