Karin Sørensen

Leder: Faste teams fører til lavere sygefravær

Trivslen er øget og sygefraværet er mindsket, efter at hjemmeplejen i Ringsted Kommune har afprøvet pilotprojekt med selvstyrende team.

Af Irene Aya Schou 19/10/2022
Fremfærd

Selvbestemmelse og øget kendskab til ens kolleger øger trivslen og tilfredsheden blandt medarbejderne.

Det kan de konstatere i Ringsted Kommune, der har indført mindre, selvstyrende teams i et hjemmeplejeområde som led i et pilotprojekt.

- Vi kan se, at sygefraværet er faldet, og at der er vældig stor tilfredshed blandt medarbejderne, siger Karin Sørensen, der er teamleder for det selvstyrende team.

Selvbestemmelse øger trivslen

Når sygefraværet er faldet, handler det om, at medarbejderne arbejder i mindre grupper og har fået mere selvbestemmelse.

- Gruppestørrelsen betyder noget. Som medarbejder får du en anden relation til dine kolleger. Du ved, hvad de står for, og hvad de laver, siger Karin Sørensen.  

Også den øgede selvbestemmelse skaber trivsel. Medarbejderne er selvtilrettelæggende i forhold til vagtplaner og arbejdstid og 'pusler' selv deres arbejdstid på plads. 

- Som en medarbejder sagde til mig: 'Jeg kan jo ikke tillade mig at være sur over, at jeg skal på arbejde, for jeg har selv bestemt, at jeg skal komme i dag'. Før var det mig, der sagde, hvornår de skulle komme og ikke-komme, siger Karin Sørensen.

LÆS OGSÅ: Sosu-hjælper: "Jeg går glad på arbejde og kommer glad hjem"

Lettere at rekruttere medarbejdere

Karin Sørensen oplever generelt, at rekrutteringsudfordringen er blevet mindre, efter at teamet er begyndt at arbejde selvstyrende.

- Jeg har ikke de store udfordringer med at rekruttere til teamet. Medarbejdere i dagvagter vil rigtig gerne være en del af det. De synes, det er attraktivt, at de selv har indflydelse på, hvornår de skal arbejde. Der, hvor jeg stadig har udfordringer, er i forhold til aftenvagter. De hænger ikke på træerne.

Kompetenceudvikling er altafgørende 

Det selvstyrende team har været igennem et kompetenceudviklingsforløb over fire hele dage og efterfølgende opfølgningsmøder. Fokus har været på samarbejde og trivsel. Teamet har undervejs selv defineret deres fremtidige spilleregler. 

Kompetenceudvikling er altafgørende, mener Karin Sørensen, der har deltaget i kompetenceforløbet sammen med medarbejderne.

- Det betyder rigtig, rigtig meget, at folk har kendskab til hinanden i teamet. På de fire workshopdage fik de blandt andet defineret: 'Hvem bliver mine tætteste samarbejdspartnere', og 'hvad, synes jeg, er vigtigt for samarbejdet'. 

LÆS OGSÅ: "Faste teams er det mest meningsfulde, jeg har arbejdet med"

Stadig plads til rulleplaner

Ringsted Kommune valgte fra starten, at alle de medarbejdere, der kørte i et bestemt område, skulle være en del af projektet. De udvalgte ikke bestemte medarbejdere. Det var et bevidst valg, fordi man ønskede at skabe et realistisk scenarie for, hvordan projektet kan bredes ud.

Erfaringen fra Ringsted Kommune er, at alle medarbejdere kan indgå i et fast team, men at det ikke er alle, der ønsker at bestemme selv og tage mange beslutninger. 

- Vi startede med en gruppe, hvor der både var ja- og nej-sigere. Nu er der ingen nej-sigere, men der er nogle, der ønsker begrænset ansvar, og det får de. Det kan være, at de ønsker rulleplaner fremfor pusleplaner og en fast køreliste. Det er også medbestemmelse, siger Karin Sørensen. 

LÆS OGSÅ: Puslemøder giver bedre vagtplanlægning og større fleksibilitet til medarbejderne

Fakta om det selvstyrende team i Ringsted:

Pilotprojektet gik i luften september 2021 og er planlagt til at vare til udgangen af 2022. Indtil videre er der ét selvstyrende team i ét lokalområde. Karin Sørensen er leder af teamet, der består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger, en rehabiliteringsterapeut og en planlægger.

Medarbejderne er selvtilrettelæggende i forhold til vagtplaner og arbejdstid, og mange 'pusler' selv deres arbejdstid på plads. Teamet er også selvplanlæggende og beslutter selv borgerbesøg og ruter. Der er endvidere et tæt samarbejde med visitationen og en bevægelse i gang fra ydelser til pakker.

Tanken med pakkerne er, at det bliver muligt at arbejde endnu mere fleksibelt, og at der skabes et råderum til op- og nedjusteringer inden for de enkelte pakker. 

Hele teamet er på godt 40 medarbejdere, der har til huse samme sted. Teamet er senere blevet opdelt i tre mindre teams, der hver især har ansvaret for et vist antal borgere. De mindre teams består af ca. otte social- og sundhedshjælpere og assistenter. Øvrige faggrupper og samarbejdspartnere arbejder på tværs af de små teams.

Alle i teamet har modtaget kompetenceudvikling i form af fire hele workshopdage. Der afholdes efterfølgende 'trivselsmøder' hver måned for at følge op på indsatsen og sikre, at alle fortsat er i trivsel. 

Modellen med selvstyrende teams bredes fra januar 2023 ud i hele Ringsted Kommunes hjemmepleje.

Billedtekst:

Teamleder Karin Sørensen. Billedet er fra en video, som Fremfærd Sundhed og Ældre har fået produceret om erfaringerne med faste teams. I filmen medvirker ledere og medarbejdere fra Ringsted og Haderslev Kommune.  

Se filmen: Sosu-hjælper: "Jeg går glad på arbejde og kommer glad hjem"

Mere om Ringsted "De skrappe damer" i ny rolle i hjemmeplejen
Ringsted visitation

I Ringsted Kommune er visitationen med, når lokalteamet holder møder. Det giver smidigere sagsbehandling og mindre bureaukrati. Hør Maria Brændstrup, leder af Myndighedsenheden i Ringsted Kommune, fortælle om overgangen.

Læs artiklen om Ringsted

Læs også: Ny lederrolle i hjemmeplejen: "Det var nemmere at være den, der fikser alt"

Et pilotprojekt i hjemmeplejen i Ringsted Kommune skal bringe de ansatte tættere på borgerne og øge tværfaglighed og kvalitet. Hør teamleder i Ringsted hjemmepleje Karin Sørensen fortælle om overgangen til selvstyrende teams.

Læs artiklen om Ringsted

Faste teams i ældreplejen

Danske kommuner står over for en voksende udfordring i form af et stigende antal ældre borgere, ofte med komplekse problemstillinger. Samtidig er der mangel på hænder i ældreplejen. I en stor del af landets kommuner er der en bevægelse i gang, hvor organiseringen af ældreplejen gentænkes, bl.a. inspireret af den hollandske Buurtzog-model.

Projekt "Udviklingsrum for faste teams i ældreplejen" skal styrke og kvalificere arbejdet med at udvikle en ny, dansk model med mindre, faste teams og er et samarbejde mellem KL og FOA i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre.

Dette sker ved etablering af forskellige typer udviklingsrum, hvor 22 kommuner mødes, udveksler erfaringer og inspirerer hinanden.
Mere om baggrunden for projektet